Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MONTAKO YDINVOIMALAA?. MISSÄ MENNÄÄN NYT? Ilmasto- ja energiastrategian mukaan kulutustavoite 2020 on 98 TWh/v Nousukaudella (2006-2007) sähkön kulutus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MONTAKO YDINVOIMALAA?. MISSÄ MENNÄÄN NYT? Ilmasto- ja energiastrategian mukaan kulutustavoite 2020 on 98 TWh/v Nousukaudella (2006-2007) sähkön kulutus."— Esityksen transkriptio:

1 MONTAKO YDINVOIMALAA?

2 MISSÄ MENNÄÄN NYT? Ilmasto- ja energiastrategian mukaan kulutustavoite 2020 on 98 TWh/v Nousukaudella (2006-2007) sähkön kulutus tasaantui noin 90 TWh:iin Viimeiset 12 kk sähköä kului 82 TWh

3 ARVIO KULUTUKSESTA VUONNA 2020: 90 TWH Ilmasto- ja energiastrategia: sähkönkulutuksen kasvu on vuoteen 2020 yhteensä 8 TWH Viimeiset 12 kk = 82 TWh 82 TWh + 8 TWh = 90 TWh 90 TWh = vuoden 2007 kulutus

4 MUUTOSTEKIJÖITÄ 2010-2020 Strategiassa lähdetään, että nettotuonti (11-12 TWh/v) loppuu Päästöllistä tuotantoa pitää vähentää: kivihiili, maakaasu ja turve Noin 33 % sähkön kokonais- kulutuksesta tuotettava uusiutuvilla (38 % energiasta)

5 SÄHKÖNTUOTANTO 2007 JA 2020 2007Toteutunut2020 arvio* Tuonti 12,6 TWhNettovienti 1 TWh Tuulivoima 0,2 TWhTuulivoima 6 TWhVesivoima 14 TWh CHP teollisuus 11 TWh,CHP teollisuus 12,5 TWh, josta uusiutuvia 8,7 TWhjosta uusiutuvia 8,4 TWh CHP-kaukolämpö 15,6 TWh,CHP-kaukolämpö 17,5 TWh, josta uusiutuvia 1,7 TWhjosta uusiutuvia 3,5 TWh Ydinvoima 22,5 TWhYdinvoima 34,9 TWh Lauhdevoima 11 TWhLauhdevoima 5 TWh Yhteensä 90,3 TWhYhteensä 90,9 TWh * Ero ilmasto- ja energiastrategiassa: lauhdevoima 13,7 TWh. Molemmat sisältävät 5 TWh energiansäästöä.

6 JOHTOPÄÄTÖS Ennakoidulla kulutuksen tasolla (90 TWh) jo Olkiluoto 3 täyttää linjaukset omavaraisuudesta

7 ONKO 90 TWh 2020 REALISMIA? Sähkönkulutus vähenee pysyvästi: metsäteollisuuden rakennemuutos - Talousvaliokunta: pudotus 4-5 TWh - OL3 täyttää metsäteollisuuden tarpeet Tuulta ja puuta voi käyttää enemmän kuin strategiassa on oletettu Säästää voi 1,4 TWh enemmän

8 PALJONKO ON KOLMEN YDINVOIMALAN TUOTANTO? Hakemukset yht. 3200-6000 MW teholle OL3:n 1600 MW = tuottaa n.12,5 TWh/v = v. 2020 ydinsähköä 34,9 TWh/v Jos +1 voimala (2020) = n. 47 TWh/v Jos +2 voimalaa = n. 59,5 TWh/v Jos +3 voimalaa = n. 72 TWh/v

9 YDINVOIMAN OSUUS YLI TUPLAUTUISI - Nyt ydinvoimalla n. 25 % kulutuksesta - Nousisi OL3:lla ja yhdellä uudella voimalalla jo yli 50 % kulutuksesta - Johtopäätös: Uusi ydinvoima veisi tilaa muulta tuotannolta ja menisi suurelta osin vientiin

10 MITÄ LISÄYDINVOIMA MERKITSEE? Kaikki vientiin = tuodaan ydinjätettä Sitoo Suomea uraanista riippuvaksi Vaihtoehdot: Taantumasta huolimatta uusiutuvat kasvoivat 16 prosenttia vuonna 2008 (Renewables 2009) Näille kasvaville globaaleille markkinoille kannattaa tähdätä

11 MITEN KAUAN VOI LUPAA PITÄÄ? Luvat olleet lyhyitä Vuonna 2002 OL3:n lupa annettiin viideksi vuodeksi, jonka aikana piti hakea rakennuslupa OL3:n rakennuslupa: ”Tämä lupa lakkaa olemasta voimassa, ellei ydinvoimalaitosyksikön rakentamista aloiteta kahden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta.”

12 MIKSI YDINVOIMA ON POLIITTINEN PÄÄTÖS? Ydinvoima on moniongelmaista: - vaikutukset niin laajat kaikkeen muuhun, että jo ydinenergialaki säätää eduskunnan päätökseksi - Jätteitä täytyy säilöä 200 000 v. - Uraanin louhinta saastuttaa - Onnettomuusriski: valtio kantaa vastuista suurimman osan; ydinvoimarahastot kattavat vain murto-osan talousvastuistakin

13 MILLOIN KORVATAAN VANHAT? Strategia: nykyiset poistuvat 2030- ja 2040-luvuilla Strategia: ”Lähivuosina ei tarvetta ottaa kantaa millä poistuvat korvataan”

14 ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA: ”Periaatepäätöstä harkittaessa lähdetään siitä, ettei ydinvoimaa rakenneta maahamme sähkön pysyvää vientiä silmälläpitäen.” (s. 9) Johtopäätös, kun vienti siintää: yhtään lupaa ydinvoimaloille ei tule myöntää

15 ON AIKA TARKISTAA TAVOITTEET Ilmasto- ja energiastrategia: ”Tavoitearvoja voidaan tarkistaa, jos EU:n Suomelle esittämät velvoitteet tai keskeiset olosuhteet muuttuvat olennaisesti.” Olosuhteet ovat muuttuneet täysin Voidaan asettaa uudet tavoitteet

16 KYSE ON SUOMEN TULEVAISUUDESTA “Ydinvoimapäätökset liittyvät hyvin paljon siihen, millä Suomi elää tulevaisuudessa ja mihin investoidaan. Tällä on kauaskantoiset seuraukset." Jyrki Katainen, Kaleva, 17.8.2009


Lataa ppt "MONTAKO YDINVOIMALAA?. MISSÄ MENNÄÄN NYT? Ilmasto- ja energiastrategian mukaan kulutustavoite 2020 on 98 TWh/v Nousukaudella (2006-2007) sähkön kulutus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google