Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AJANKOHTAISTA TUTKINTOTOIMIKUNTIEN TOIMINNASTA Seinäjoki 11.3.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AJANKOHTAISTA TUTKINTOTOIMIKUNTIEN TOIMINNASTA Seinäjoki 11.3.2010."— Esityksen transkriptio:

1 AJANKOHTAISTA TUTKINTOTOIMIKUNTIEN TOIMINNASTA Seinäjoki 11.3.2010

2 Tutkintotoimikuntien toimikauden päättyminen 2010 Valmistautuminen uusien tutkintotoimikuntien toimikauteen 1.8.2010 alkaen 1.Opetushallituksen päätös tutkintotoimikunnista 4.12.2009 2.Jäsenpyynnöt taustayhteisöille joulu-tammikuu 2009 3.Vastaukset taustayhteisöiltä maaliskuu 2010 4.Toimikuntien kokoonpanojen valmistelu huhti-kesäkuu 5.Toimikunnat aloittavat 1.8.2010

3 Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishanke (TUTKE) käynnistynyt 27.2.2009, ohjausryhmä hankkeen tehtävänä on: 1) selvittää alakohtaisesti tarpeet lisätä ammatillisen tutkintojärjestelmän joustavuutta lisäämällä tutkinnoissa valittavissa olevien osien määrää yhdistämällä tutkintoja laajemmiksi ammattialakohtaisiksi tai ammattialarajat ylittäviksi tutkinnoiksi tai lisäämällä muutoin tutkinnon suorittajien mahdollisuuksia valita tutkintoonsa osia muista saman tai toisen tutkintotyypin tutkinnoista 2) edelliseen yhdistyen arvioida alakohtaisesti, muodostavatko alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ja tutkintojen perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset ja osaamistasot alan nykytarpeita vastaavan kokonaisuuden, ja jos eivät, niin miten niitä pitäisi muuttaa

4 Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishanke hankkeen tehtävänä on: 3) tehdä ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämistarpeista ja ehdotusten edellyttämistä resursseista; 4) tehdä ehdotukset tutkintosuoritusten arvioijien rekrytoinnin ja arviointiosaamisen kehittämistarpeista ja ehdotusten edellyttämistä resursseista. toiminnallisesta toteuttamisesta vastaa Opetushallitus ohjausryhmän linjausten mukaisesti loppuraportti lokakuussa 2010 valmistelutilanne: * selvitysmiehet selvittäneet tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämistarpeiden ja tutkintosuoritusten arvioijien rekrytoinnin arviointiosaamisen kehittämistarpeita ja kehittämisehdotusten vaatimia resursseja * ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämiseksi asetettu tutkimushanke * kuulemistilaisuus 23.11.2009 (selvityshenkilöiden selvitykset) * kuulemistilaisuus syyskuu 2010 (tutkintojärjestelmä)

5 Tutkintotoimikuntaselvityksessä esille nousseita kysymyksiä: 1. tutkintotoimikunnan toimintaedellytyksiä on parannettava 2. tutkintotoimikunnan toimintatapoja on yhtenäistettävä 3. tutkintotoimikunnan rahoitusta on parannettava ja määrärahat kohdennettava uudestaan 4. jotta näihin muutoksiin päästään, on syytä uudistaa tutkintotoimikuntaa ohjaavaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Selvityksessä on mainittu 25 ehdotusta miten tutkintotoimikunta- järjestelmää tulee kehittää. Tehtävillä uudistuksilla voidaan taata laadukas toiminta jatkossa sekä varmistaa toiminnan jatkuminen.

6 Ajankohtaista: Aipal Palautetietoa näyttötutkintotoiminnan kehittämiseen Tutkintotoimikunta – sopimusoppilaitokset Opm - oph Hakeutuminen Näyttötutkintojen suorittaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

7 Näyttötutkintoihin osallistuneet kevät 2009 Osallistuneet 44937 Koko tutkinto 21271 Tutkinnon osa 11207 1 Luonnonvara-ala 2298 878 755 2 Tekniikan ja liik.ala 16064 63085846 3 Kaupan ja hallinnon ala 9040 5936 548 4 Matk.-, ravits.- ja tal.ala 3936 2004 895 5 Sosiaali- ja terveysala 11580 5230 2606 6 Kulttuuriala 867 427 110 7 Humanist. ja opetusala 1152 488 447

8

9

10 Kiitos !


Lataa ppt "AJANKOHTAISTA TUTKINTOTOIMIKUNTIEN TOIMINNASTA Seinäjoki 11.3.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google