Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Akavan Erityisalat Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Akavan Erityisalat Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009."— Esityksen transkriptio:

1 Akavan Erityisalat Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

2 Tutkimuksen toteuttaminen Tiedonkeruu sähköpostikyselynä marraskuussa 2009. Perusjoukko kaikki yksityisellä sektorilla työssä olevat liiton jäsenet (N=8 184), joilla sp-osoite. Lomake saatiin lähetettyä onnistuneesti 6 814 jäsenelle. Yhden muistutusviestin jälkeen 2 186 vastausta (vastausprosentti 32,1). Aineiston edustavuutta parannettiin tekemällä kaikki laskelmat perusjoukon sukupuoli- ja ikäjakaumatiedoin painotettuina. Aineiston analysoinnista ja tulosten raportoinnista vastaa VTM Jukka Vänskä, Real Stats Oy. Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

3 Perustietoa yksityissektorilla toimivista jäsenistä Naisia 84 % Keski-ikä 39,3 vuotta, naisilla 38,8 ja miehillä 41,6 vuotta Tutkinnon suorittamisesta keskimäärin 11,3 vuotta; naisilla 11,1 ja miehillä 12,7 vuotta Määräaikaisessa työsuhteessa (kokoaikaisista) 17 % Työssä pääkaupunkiseudulla 57 % Yrityksissä 63 %, yleishyödyllisissä yhteisöissä 30 %, muualla 7 % 32 % työssä alle 30 hengen toimipaikassa Vähintään alempi korkeakoulututkinto 84 %:lla Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

4 Yksityissektorin jäsenet sukupuolen ja jäsenyhdistyksen mukaan, % Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

5 Yksityissektorin jäsenet sukupuolen ja ikäryhmän mukaan Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

6 Yksityissektorin jäsenet sukupuolen ja koulutusasteen mukaan Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

7 Työmarkkina-asema lokakuussa 2009 Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

8 Yksityisen sektorin jäsenten työnantajayritysten henkilöstömäärä, % Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

9 Yksityissektorin jäsenet sukupuolen ja toimiaseman mukaan Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

10 Määräaikaisten työsuhteiden osuudet, % Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

11 Määräaikaisten osuus työnantajan yrityksen henkilöstömäärän mukaan Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

12 Määräaikaisten osuudet suurempien jäsenyhdistysten jäsenillä, % Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

13 Alaisten lukumäärä 18 % alaisia (miehet 30 %, naiset 16 %) 18 % työhön sisältyy muiden työn ohjaamista (miehet 20 %, naiset 18 %) Alaisten lukumäärä: Välittömässä alaisuudessa keskimäärin 7 alaista (Mediaani=4, F10=1, F90=16) Yhteensä keskimäärin 17 alaista (Mediaani=5, F10=1, F90=36) Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

14 Työsuhteen ehtojen määräytyminen Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

15 Arvio työpaikan tilanteesta lähitulevaisuudessa Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

16 Arvio omasta tilanteesta työpaikalla lähitulevaisuudessa Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

17 Säännöllinen työaika viikossa, kokoaikaiset työntekijät Sopimuksen mukainen työaika keskimäärin 37,4 tuntia viikossa (Mediaani=37,5 / F10=36,50 / F90=38,25) Toteutunut työaika keskimäärin 39,3 tuntia viikossa (Mediaani=39,0 / F10=37,5 / F90=42,5) Pisin toteutunut työaika johdon (41,4 h/vko) ja keskijohdon tehtävissä (40,4 h/vko) Asiantuntijoilla ja toimihenkilöillä todellinen työaika viikossa oli noin 39 h Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

18 Matkustaminen työasioissa 49 % matkustaa työasioissa kotimaassa 24 % matkustaa työasioissa ulkomailla Matkatyöpäiviä kotimaassa: 11,8 päivää (Mediaani=6, F10=2, F90=25) Matkatyöpäiviä ulkomailla: 10,4 päivää (Mediaani=5, F10=2, F90=20) Työasioissa matkustamista keskimäärin 13,6 tuntia / kk (mediaani 6) Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

19 Keskimääräiset matkatyöpäivät kotimaassa ja ulkomailla Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

20 Matka-ajan korvaaminen Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

21 Mikä on aiheuttanut muutoksen kokonaisansioihin lokakuusta 2008 lokakuuhun 2009 Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

22 Kokonaispalkka eri taustamuuttujien mukaan Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

23 Keskipalkkojen muutos 2008 – 2009, % Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

24 Ylityöt ja niiden korvaaminen Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

25 Ylityökorvauksia saaneiden osuus ja korvausten suuruus toimiaseman mukaan €/kk Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

26 Tulospalkkiota saaneiden osuus ja niiden suuruus toimiaseman mukaan Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

27 Luontoisetuja saaneiden osuus ja niiden suuruus toimiaseman mukaan Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

28 Arvioi nykyistä työmäärääsi Jatkuvasti tai ajoittain liian suuri vastanneiden %-osuudet toimiaseman mukaan Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

29 ”Mistä työpaikkasi yt-neuvotteluissa oli kyse?” Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

30 Millaisia vaikutuksia taantumalla on ollut? ’Melko tai erittäin paljon’ vastanneiden %-osuudet. Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

31 Miten oma/perheen toimeentulo on muuttunut kuluvan vuoden aikana? Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

32 Mihin toimenpiteisiin työpaikalla on ryhdytty taantuman takia (10 yleisintä) Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

33 Minkä ikäisenä suunnittelee lähtevänsä eläkkeelle? Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009

34 Millä toimenpiteillä voidaan pidentää työuria? ’erittäin’ tai ’melko suuri merkitys’ vastanneiden %-osuudet (10 tärkeintä) Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009


Lataa ppt "Akavan Erityisalat Yksityissektorin työmarkkinatutkimus 2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google