Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kaisa Parkkila Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Kevät 2010 1 ”Rakenneyhtälömallinnus sekä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kaisa Parkkila Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Kevät 2010 1 ”Rakenneyhtälömallinnus sekä."— Esityksen transkriptio:

1 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kaisa Parkkila Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Kevät 2010 1 ”Rakenneyhtälömallinnus sekä PLS- menetelmän soveltuus teorioiden testaamisessa” (Aihe-esittely) Kaisa Parkkila 01.06.2010 Ohjaaja: DI Jukka Ylitalo Valvoja: Prof. Ahti Salo

2 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kaisa Parkkila Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Kevät 2010 2 Aikataulu 1.6: Aihe-esittely Kesä 2010: Aiheeseen tutustumien, tutkimuksen suoritus sekä kandidaatin työn kirjoittaminen Opintojakson II seminaari lukuvuonna 2010-2011: Valmiin työn esittely

3 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kaisa Parkkila Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Kevät 2010 3 Rakenneyhtälömallinnus ja PLS-mentelmä Structural Equation Modeling, SEM Tilastollinen menetelmä syy- ja seuraussuhteiden estimointiin Kaikkia suureita ei välttämättä voida mitata suoraan, jolloin latenttimuuttujien riippuvuussuhteiden kuvaamiseen tarvitaan omat menetelmänsä.

4 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kaisa Parkkila Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Kevät 2010 4 x1x1 y1y1 x3x3 x2x2 y3y3 y2y2 A B e e e e e e

5 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kaisa Parkkila Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Kevät 2010 5 Partial least squares path modeling (PLS) (Trujillo: ”PATHMOX approach”, 2009) 1.1 External Approximation 1.2 Internal Approximation 1.3 Outer weights LVs Final Estimates 2. Path and loading coefficients Converge? Iterative Procedure

6 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kaisa Parkkila Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Kevät 2010 6 Tutkimusasetelma Hypoteesi: PLS-mentelmä ei sovellu teorioiden testaamiseen PLS-mentelmä on kehitetty ennusteiden tuottamiseen, mutta nykyisin sitä käytetään myös teorioiden testaamiseen erityisesti tietojärjestelmätieteen puolella.

7 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kaisa Parkkila Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Kevät 2010 7 Tutkimusasetelma Väitettä on jo tarkasteltu teoreettisesti sekä generoidulla aineistolla. Rönkkö, Ylitalo: ” Construct Validity in Partial Least Squares Path Modeling”, Fortcoming PLS-menetelmä pyrkii selittämää kaiken mallissa esiintyvän varianssi, joka johtaa harhaisiin estimaattoreihin eikä kontrolloi mittausvirhettä. Paremmuutta summaskaalaan on perusteltu sillä, että painottaa tärkeämpiä indikaattoreita enemmän. Kuitenkin, jos eri rakenteiden selittäjien välillä on korrelaatiota pyrkii PLS-menetelmä painottamaan näitä, sillä siten mallin endogeenisten rakenteiden varianssin selitys maksimoituu.

8 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kaisa Parkkila Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Kevät 2010 8 Menetelmät ja aineistot Valitaan akateemisesta kausijulkaisusta (Information Systems Research ja MIS Quarterly) PLS-menetelmää soveltavia artikkeleita Tutkitaan PLS-mentelmällä saatujen tulosten luotettavuutta Monte Carlo-simulointia käyttäen generoidaan artikkeleissa käytettyjen aineistojen kovarianssimatriisit. Usein kovarianssimatriisia ole annettu, vaan se on rakennettava artikkelissa raportoitujen mallin parametriestimaattien pohjalta.

9 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kaisa Parkkila Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Kevät 2010 9 Menetelmät ja aineistot Aineisto: Bollen K.A: “Structural Equations with Latent Variables”, 1989 Valittavat julkaisut

10 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kaisa Parkkila Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Kevät 2010 10 Kandidaatin työn rakenne ja rajaus Kirjallisuuskatsaus Rakenneyhtälömallinnus ja PLS-menetelmä Kovarianssimatriisin rakentaminen Tutkimusprojektin suunnitelman sekä toteutuksen kuvaus Miten ja miksi työ toteutetaan? Työn toteutuksen kuvaus sekä sen yhdistäminen laajempaan kokonaisuuteen. Miten aineistot on raportoitu Millaisia esityksiä parametriestimaateille löydettiin Miten kovarianssimatriisit palautettiin


Lataa ppt "S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Kaisa Parkkila Systeemitieteiden kandidaattiseminaari – Kevät 2010 1 ”Rakenneyhtälömallinnus sekä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google