Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012

2  Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen  Riittävät ja oikein mitoitetut tukitoimenpiteet ehkäisevät jopa opintojen keskeytymisiä  Työvoimaa ei voida palkata mielin määrin  Voi olla, että niin sanotut terveet ihmiset syrjäyttävät vajaakuntoiset työnhakijat  Täysin mutkatonta ei ole myöskään erityisopiskelijoiden työelämään orientoituminen  Työelämään liittyvät kysymykset askarruttavat opiskelijoita monella tapaa koko opiskeluajan ohjaa – kannusta ja palkitse

3  Nuoren työelämäorientaatio on yksilöllinen ominaisuus, joka rakentuu suhteessa työelämään ja tapoihin, joilla työelämään koulutuksen aikana suuntaudutaan  Vaille ensimmäistä työpaikkaansa jäävä yksilö liittyy helposti pettyneiden nuorten sukupolveen, joka pettymyksen lisäksi kokee häpeää, turhautumista ja jopa vihaa yhteiskuntaa vastaan  Kannustus ja hyvät kokemukset työelämästä parantavat opiskelijan itsetuntoa ja vahvistavat ammatillista kehitystä  Toisaalta taas työnantajien ja vammaisten erilaiset näkemykset eivät helpota työllistymistä ohjaa – kannusta ja palkitse

4  Työelämän muutosten vaikutus kehitysvammaisten ja erityisnuorten työllistymiseen on aina kireän markkinatalouden aikana voimakkaampaa kuin ns. normaaliaikana  Työllistyminen avoimille työmarkkinoille ei ole helppoa pääosin työnantajien tiedon puutteen, ennakkoluulojen ja asenteiden vuoksi  Nähtävissä on viitteitä, että työelämän muutokset ja elämän kiireellisyys yhdistettyinä ennakkoluuloihin kehitysvammaisuudesta heikentävät heidän mahdollisuutta työllistyä tavallisille työpaikoille  Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen on usein vielä ongelmallisempaa ohjaa – kannusta ja palkitse

5  Työ on osa ihmisen elämää, ja se mahdollistaa monia erilaisia asioita, - jokaisella meillä tulee olla oikeus osallistua työhön  Opiskeluaikaisilla työssäoppimisjaksoilla on siksi suuri merkitys nuorten työllistymisessä  Nuorten työllistymisessä ratkaisevia tekijöitä on hyvä ja aktiivinen ote työtehtäviin  Erityistä tukea tarvitsevat nuoret nähdään monissa tutkimuksissa uskollisina työntekijöinä  Työllistymistä vaikeuttavia tekijöitä voivat olla erityisopiskelijoiden haasteellinen käytös ja sopeutumattomuus työyhteisöön, sekä työtehtävistä piittaamattomuus ohjaa – kannusta ja palkitse

6  Rohkaise nuoria siirtymään työelämään ja löytämään sieltä oma paikkansa  Miksi valmistua ammattiin, jos nuori ei pääse töihin? Valmista opiskelija työhön! ohjaa – kannusta ja palkitse

7  Lisätään oppilaitoksen vuorovaikutusta ammattialan toimijoihin ja tutustutetaan opiskelijoita paikallisiin työmarkkinoihin  Näytöt ja työssäoppimiset mahdollisuuksien mukaan yrityksiin  Elinikäisen oppimisen avaintaidot: a) Vuorovaikutus- ja yhteistyö, b) Kestävä kehitys, c) Estetiikka  Kannustetaan oppijaa. Valitaan ryhmästä lukuvuoden paras yhteistyöntekijä, kestävän kehityksen edistäjä, sekä henkilö joka puhdistuspalveluillaan tuottaa esteettistä ja viihtyisää ympäristöä Opiskelun aikana

8  Olisi hyvä saada alalla työskentelevät kertomaan alan haasteista ja työstä  Rohkaista nuoria tekemään työtä kotityö- ja puhdistuspalvelualalla  Käytetään hyväksi markkinoinnissa onnistumiskokemuksia, valmistuneet opiskelijat kertomaan sijoittumisestaan alan työmarkkinoille  Tehdään työllistymisen eteen runsaasti työtä  Avainasemassa toiminta Työvoimatoimiston kanssa  ”Saattaen vaihto työelämään”  Jokaiselle yksilöllisesti sopiva paikka; palkkatyöstä, tukityöstä, tai yrittäjyyden kautta Opiskelun aikana

9  KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS  Etu nuorelle, työpaikoille ja oppilaitokselle  TYÖHÖN SAATTAMINEN  TYÖELÄMÄN OVI ON RAOLLAAN MYÖS ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVALLE Opiskelun aikana


Lataa ppt "Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google