Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammattiosaamisen toimielimen tehtävät ja Ammattiosaamisen toimikunnan toiminta Koulutuskeskus Salpauksessa Heikki Tuomainen lehtori, opetuksen kehittäminen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammattiosaamisen toimielimen tehtävät ja Ammattiosaamisen toimikunnan toiminta Koulutuskeskus Salpauksessa Heikki Tuomainen lehtori, opetuksen kehittäminen."— Esityksen transkriptio:

1 Ammattiosaamisen toimielimen tehtävät ja Ammattiosaamisen toimikunnan toiminta Koulutuskeskus Salpauksessa Heikki Tuomainen lehtori, opetuksen kehittäminen

2 Toimielimen tehtävät Koulutuksen järjestäjän asettaman toimielimen vastuulla on näyttötoiminnan toteuttamisen valvonta (L 601/ a, b, c §, A 603/ §). 1. Koulutuksen järjestäjän asettama toimielin hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 2. Koulutuksen järjestäjän asettama toimielin valvoo näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista.

3 3. Koulutuksen järjestäjän asettama toimielin määrää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijat.
4. Toimielimen puheenjohtaja allekirjoittaa näyttötodistukset. 5. Koulutuksen järjestäjän asettama toimielin käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Lisäksi ammattiosaamisen toimielimelle voi koulutuksen järjestäjä määrittää muita tehtäviä.

4 Koulutuksen järjestäjän on toimielintä asettaessaan ratkaistava
– kuka asettaa toimielimen ja millaisilla menettelytavoilla – millä nimellä toimielintä kutsutaan – kuinka toimielin tai toimielimet organisoidaan – kuinka monta toimielintä perustetaan – miten toimielimet muodostetaan – mitä vaatimuksia (alan/alojen asiantuntemus, muu osaaminen) asetetaan toimielinten jäsenille – keitä tahoja tai henkilöitä valitaan toimielimeen jäseniksi ja montako edustajaa eri tahoilta valitaan – miten toimielimen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet valitaan (kutsu, ehdokkaiden pyytäminen)

5 Koulutuksen järjestäjän on toimielintä asettaessaan ratkaistava
– mikä on toimielimen toimikausi – mitkä ovat toimielimen tai toimielinten tehtävät – mitkä ovat käytännön menettelytavat eri tehtävien hoitamisessa – miten toimielimen toiminta ja päätöksenteko kytkeytyvät muiden hallintoelinten toimintaan – kuinka asioiden käsittelyprosessit hoidetaan – miten toimielin kokoontuu – miten esittely ja päätöksenteko tapahtuvat – millaisia palkkioita toimielimelle maksetaan – miten toimielimen toiminta ohjeistetaan ja miten toimielimen jäsenet koulutetaan – miten toimielimen toimintaa seurataan.

6 Ammattiosaamisen toimikunnan tehtävät Koulutuskeskus Salpauksessa
ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista ja arviointia koskevien suunnitelmien hyväksyminen (yhteiset lomakkeet) opetussuunnitelman yhteinen osa (yhteiset toimintatavat) opetussuunnitelman tutkintokohtaiset osat ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista päättäminen ammattiosaamisen näyttöjen valvonta ja ohjaaminen ammattipätevyyskokeen valvonta ja todistuksen antaminen - laki kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä (373/2007) arvioinnin oikaisuvaatimusten käsittely näyttötodistusten allekirjoitus (toimielimen puheenjohtaja)

7 Ammattiosaamisen toimikunta kiinnittää erityisesti huomiota
Ammatillisten opintojen arviointisuunnitelmaan ja erityisesti sen ammattiosaamisen näyttöjä koskevaan osuuteen ja siihen onko se linjassa tutkinnonperusteiden ja opetussuunnitelman yhteisen osan kanssa ? Miten ammattiosaamisen näytöistä on järjestetty seuraavat asiat: Missä ao.näyttö / näytöt järjestetään, työpaikoissa vai oppilaitoksissa ? Suoritetaanko näyttö työssäoppimisen yhteydessä ? Kuka arvioi ja miten ? Miten ao.näyttö annetaan: suoritetaanko yksi tai useampi tutkinnon osa kerrallaan vai jaetaanko ne osiin ? Miten tutkinnon arvosana muodostuu ? Kuka päättää tutkinnon osan arvosanasta ? Miten valvotaan ao. näyttöjen toteutusta ?


Lataa ppt "Ammattiosaamisen toimielimen tehtävät ja Ammattiosaamisen toimikunnan toiminta Koulutuskeskus Salpauksessa Heikki Tuomainen lehtori, opetuksen kehittäminen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google