Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KAUPPAKESKUKSEN TURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KAUPPAKESKUKSEN TURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI"— Esityksen transkriptio:

1 KAUPPAKESKUKSEN TURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI
Sanna Nenonen Tampereen teknillinen yliopisto / Turvallisuustekniikka – Sanna Nenonen

2 KAUPPAKESKUKSEN RISKIENARVIOINTI
Kauppakeskusten riskienarviointiin on kehitetty työkalu osana projektia ”Kauppakeskusten turvallisuus-johtaminen” Työkalu on kehitetty Tampereen teknillisen yliopiston turvallisuustekniikan laitoksella Riskienarviointityökalu tarjoaa kauppakeskuksien erityispiirteet huomioon ottavan työkalun turvallisuus-riskien kartoitukseen – Sanna Nenonen

3 ARVIONTITYÖKALUN KEHITTÄMINEN
Kartoitustyökalun kehittäminen aloitettiin keväällä 2004 toimijaryhmien edustajien haastatteluilla pilottikauppakeskuksissa Kauppakeskuksen johto, huolto, siivous, vartiointi ja tilojen käyttäjät Haastatteluilla selvitettiin mielipiteitä kauppakeskuksen merkittävistä turvallisuusriskeistä Haastattelujen ja kirjallisuuden perusteella koottiin kauppa-keskuksen vaarojen kartoittamiseen tarkoitetun työkalun luonnos, jonka toimivuutta testattiin pilottikauppakeskuksissa kesäkuussa 2004 – Sanna Nenonen

4 RISKIENARVIONTITYÖKALUN SISÄLTÖ
Riskienarviointityökalu koostuu vaaratilanteiden tunnistamisen avuksi kootusta tarkastuslistasta, tunnistettujen vaaratilanteiden tarkempaan analysointiin tarkoitetusta analyysilomakkeesta riskin suuruuden arvioimiseen tarvittavien seurausten ja todennäköisyyden luokittelulomakkeesta sekä työkalun käyttöohjeista – Sanna Nenonen

5 TARKASTUSLISTA Tarkastuslista koostuu väittämistä, joiden avulla voidaan tunnistaa vaaratilanteita A-osa – Kiinteistö ja toimitilat Rakenteet Tilat Kiinteistön tekniset järjestelmät ja tekniset tilat Tiet, siirto- ja kulkureitit Liikenne- ja pysäköinti-järjestelyt Tekninen valvonta Työvälineet, koneet ja laitteet Paloturvalaitteet B-osa – Toiminta Henkilöstö Poikkeustilanteisiin varautuminen Raportointi, tiedottaminen ja yhteistyö Vartiointi Arvokkaan omaisuuden turvaaminen Avainten, käyttö- ja kulkuoikeuksien hallinta Erityisvaatimukset turvallisuudelle Jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittely – Sanna Nenonen

6 ESIMERKKI TARKASTUSLISTASTA
– Sanna Nenonen

7 ANALYYSILOMAKE Analyysilomakkeelle kirjataan
tunnistettuihin vaaratekijöihin liittyvien tapahtumien seuraukset, tilanteen riskin suuruus tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten avulla määriteltynä, kehittämistoimenpiteet riskin pienentämiseksi sekä vastuuhenkilö ja toteutusaikataulu valituille kehittämistoimenpiteille – Sanna Nenonen

8 ESIMERKKI ANALYYSILOMAKEESTA
– Sanna Nenonen

9 LOMAKE RISKIN SUURUUDEN ARVIOIMISEEN
Riskin suuruus arvioidaan tapahtuman todennäköisyyden ja seurausten perusteella Seurauksia tarkastellaan henkilö-, keskeytys-, materiaali- ja ympäristövahinkojen kautta – Sanna Nenonen

10 KÄYTTÖOHJEET Työkalu sisältää yksityiskohtaiset käyttöohjeet, joiden avulla riskien arviointia voidaan suorittaa kauppa-keskuksessa ilman ulkopuolista apua Käyttöohjeissa on esitelty esimerkkien avulla kohta kohdalta tarkastuslistan läpikäyminen ja analyysilomakkeen täyttäminen – Sanna Nenonen

11 SEURANTA JA ARVIOINNIN JATKUVUUS
Riskejä tulee seurata säännöllisesti, jotta niitä voidaan hallita Olosuhteet ja riskit muuttuvat Kehittämistoimenpiteiden vaikutukset Olosuhteiden muutokset (esim. toiminnan merkittävä muutos) – Sanna Nenonen


Lataa ppt "KAUPPAKESKUKSEN TURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google