Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

26.8.20131 Päihdehuollon huumeasiakkaat 2012 Martta Forsell Tuula Nurmi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "26.8.20131 Päihdehuollon huumeasiakkaat 2012 Martta Forsell Tuula Nurmi."— Esityksen transkriptio:

1 26.8.20131 Päihdehuollon huumeasiakkaat 2012 Martta Forsell Tuula Nurmi

2 26.8.20132 Hoitoon hakeutumiseen johtaneet ongelmapäihteet* vuosina 2005–2012, % asiakkaista *Tiedonkeruussa asiakas voi ilmoittaa 1.–5. ongelmallisimmat päihteet. Tähän kuvioon on huomioitu 1.–3. ongelmallisimmat päihteet.

3 Päihdehuollon huumeasiakkaiden ensisijainen ongelmapäihde vuosina 2000–2012 (%) 26.8.20133

4 Päihdehuollon huumeasiakkaat ensisijaisen päihteen ja toisen ja kolmannen oheispäihteen mukaisina osuuksina* 26.8.20134

5 Hepatiitti C -testaus ja testitulokset pistämisen laskennallisen keston mukaan vuonna 2012 (%) 26.8.20135

6 Päihdehuollon huumeasiakkaat 2012 aineisto (n = 2 688) pääasiallisen hoitopalvelun mukaan jaoteltuna 26.8.20136

7 7 Päihdehuollon huumeasiakkaat 2012 Päihdehuollon huumeasiakkaat olivat pääosin miehiä (68 %) ja valtaosin 20­­–34- vuotiaita (62 %). Työttömyys yleistä (59 %). Joka kymmenes oli asunnoton. Suurin osa huumeasiakkaista oli ollut jo aiemmin päihdehoidossa (87 %) ja käyttänyt huumeita myös pistämällä (74 %). Kolme neljäsosaa asiakkaista oli opioidien käyttäjiä. Opioidien käyttäjistä puolet oli käyttänyt myös rauhoittavia lääkkeitä (bentsodiatsepiineja) ja neljännes alkoholia. Näiden päihteiden sekakäyttö aiheuttaa eniten huumekuolemia Suomessa (Vuori ym. 2012). Päihteiden sekakäyttö oli yleistä. Asiakkaista 58 prosentilla oli ainakin kolme ongelmapäihdettä. Valtaosa hoidosta on avohoitoa (64 %). Opioidikorvaushoidossa oli neljännes (27 %) asiakkaista. Päihdehuollon huumeasiakkaat -tilastoraportti pohjautuu huumehoidon erillistiedonkeruun tietoihin. Vuonna 2012 tiedonkeruuseen osallistui 79 huumehoitoyksikköä ja tietoja toimitettiin 2 688 asiakkaasta. Tiedonkeruu kattaa arviolta kolmanneksen annetusta huumehoidosta. www.thl.fi/huumehoito, Tilastoraportti 21/2013; 26.8.2013www.thl.fi/huumehoito,


Lataa ppt "26.8.20131 Päihdehuollon huumeasiakkaat 2012 Martta Forsell Tuula Nurmi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google