Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opetussuunnitelma matematiikkaluokkia varten

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opetussuunnitelma matematiikkaluokkia varten"— Esityksen transkriptio:

1 Opetussuunnitelma matematiikkaluokkia varten
Halkokarin alakoulun luokat 3-6 Hakalahden yläkoulun luokat 7-9 Luokilla 3-6 oppiaineiden tuntijako on joustava eheyttäviä oppimisprojekteja toteutettaessa

2 Tavoitteet Sama tavoiteasettelu kuin muillakin perusopetuksen oppilailla mutta syventäen, jonka lisäksi Harjaannuttaminen johdonmukaiseen ja täsmälliseen ajatteluun ja asioiden esittämiseen suullisesti ja kirjallisesti Syventävän ajattelun, loogisen päättelyn ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen Kriittisen ajattelun kehittäminen

3 Matematiikkaluokilla opiskelussa on keskeistä, että oppilas
tottuu havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristöään matematiikan keinoin (arkielämän matematiikka) ymmärtää erilaiset lukujoukot ja oppii peruslaskutaidot päässä, paperilla ja laskimella ja oppii arvioimaan suuruusluokkia ja tulosten oikeellisuutta oppii arvioimaan ja mittaamaan erilaisia suureita ja tuntee tavallisimmat mittayksiköt ja niiden muunnokset oppii tunnistamaan ja piirtämään geometrisia kappaleita ja kuvioita ja suorittamaan niihin liittyviä laskutoimituksia

4 perehtyy luokittelemaan ja lajittelemaan esineitä ja asioita, etsimään ja kuvaamaan säännönmukaisuuksia sekä tottuu laatimaan, lukemaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja oppii puhumaan matematiikkaa sekä perustelemaan ja tulkitsemaan omaa ajatteluaan harjaantuu tuottamaan laskutarinoita sekä omia tehtäviä

5 Esimerkkejä laajennetuista oppisisällöistä alakoulussa
3. lk: aikataulut, diagrammit, desimaaliluvut ja mittayksiköt, symmetria 4. lk: geometriset käsitteet, osittelu- ja liitäntälait 5. lk: binäärijärjestelmä, kymmenpotenssit, etuliitteet mikrosta megaan, todennäköisyyslaskennan ja tilasto-opin kurssit sekä tilastolliset tunnusluvut, oman tutkimuksen tekeminen, taulukkolaskentaohjeman perusteet 6. lk: alkuluvut, jaollisuus, suhde ja verranto, kokonaislukujen laskutoimitukset, koordinaatisto, potenssi ja neliönjuuri, Pythagoran lause, kurssina yhtälöt ja niiden ratkaiseminen, mukana muuttuja

6 Arvioinnista perustana tavoitteisiin liittyvät laadulliset ja määrälliset oppimistulokset, tiedon soveltaminen tukena kokeet sekä tuntityöskentely, kotitehtävien suorittaminen, kirjalliset ja suulliset tuotokset, asenne sekä oppijan itsearviointi kolmannella ja neljännellä matematiikkaluokalla samat arviointiperusteet kuin kaikilla muillakin oppilailla viidennellä ja kuudennella luokalla omat numeroarviontikriteerit arvosanoille 6-10 Todistuksessa mainitaan laajennetusta oppimäärästä.

7 Matematiikkaluokat tarjoavat matemaattisesti lahjakkaille oppilaille innostavan oppimisympäristön perusopetuksessa seitsemän vuoden ajan luokilla 3-9.

8 Pythagoran lause Isoimman neliön pinta-ala vastaa kahden pienemmän neliön pinta-alaa. Neliöhän on luvun toinen potenssi.


Lataa ppt "Opetussuunnitelma matematiikkaluokkia varten"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google