Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PSYKOLOGIA 7 Koulukohtainen soveltava/ S

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PSYKOLOGIA 7 Koulukohtainen soveltava/ S"— Esityksen transkriptio:

1 PSYKOLOGIA 7 Koulukohtainen soveltava/ S
OPI OPPIMAAN! PSYKOLOGIA 7 Koulukohtainen soveltava/ S

2 Välineet… 1. Mappi 2. Paperia 3. 2 välilehteä 4. Pieni vihko
Välilehdet mapissa… OSIO I OSIO II Vihko: OPPIMISPÄIVÄKIRJA Kuljeta molempia aina mukana!

3 Opiskelutaitoja voi kehittää
Opiskelu kantaa samanaikaisesti useita ”hedelmiä” P. Cross: Opiskelutaitoja kannattaa kehittää muun opiskelun ohella ----) sisäiset mallit kehittyvät

4 Mitä oppiminen on? Määrittely?
Oppiminen on prosessi, jonka aikana yksilössä tapahtuu kokemuksesta johtuvia psyykkisiä muutoksia, joiden tulokset jäävät suhteellisen pysyviksi Psyykkiset muutokset: tiedot taidot valmiudet toiminnan muutokset neurologiset muutokset

5 Mitä oppiminen ei ole? 1. Kypsyminen 2. Vaistotoiminnot ja refleksit
3. Aistien mukautuminen/ adaptoituminen 4. Näennäinen sosiaalinen sopeutuminen -) aiheuttavat käyttäytymisen muutoksia, mutta eivät ole oppimista! IHMISEN KEHITYKSESSÄ OPPIMINEN TÄRKEÄSSÄ ASEMASSA!

6 Miten kehittää motivaatiota?
Motiivi: toiminnan syy, yllyke, vaikutin Motivaatio: kokonaistila, joka suuntaa toimintaa; koostuu useista motiiveista Motiivikonflikti: Kaksi ristiriidassa olevaa motiivia, joista vain toinen voidaan valita Ulkoinen/sisäinen motivaatio

7 Motivaation osatekijät (Ford)
1. Tavoite 2. Selviytymisennuste/ minäpystyvyysuskomukset 3. Tunteet

8 Tavoite Itse hyväksytty: määrittele kursseille tavoite
jaa päätavoite osatavoitteisiin tee ajankäyttösuunnitelma

9 Selviytymisennuste/minäpystyvyys-uskomukset
= miten arvioi pystyvänsä toteuttamaan tavoitteensa minäkäsitys, esim. millainen olen oppijana itsetunto, esim. miten taitavana pidän itseäni - kehitä itsetuntemusta - hanki onnistumisen kokemuksia, palkitse - hyväksy itsesi ympäristön tuki - kysy, jollet ymmärrä - keskustele läksy- ja koeasioista -) opintopiirit

10 Tunteet antavat energiaa, innostusta toimintaan liittyy aina tunteita
tunteet vaikuttavat asenteisiin tunteet pos./neg. - huomaa, tarkkaile hyviä asioita - tarkista asenteitasi (asenteet vaikuttavat oppimiseen enemmän kuin lahjakkuus!)

11 Oppimisen muodot Tahaton oppiminen: Habituaatio
Klassinen ehdollistuminen Välineellinen ehdollistuminen Mallioppiminen Tavoitteellinen oppiminen: Kognitiivinen oppiminen /konstruktivismi/kognitiivis-sosiaalinen oppiminen

12 Taitava oppiminen 1. Spontaani/ei-spontaani oppiminen
2. Konstruktiivinen oppimiskäsitys 3. Metakognitio 4. Skeemat 5. Asenne 6. Strategiat 7. Oppimaan oppiminen

13 Konstruktiivinen oppimiskäsitys
Oppijan aktiivisuus ratkaisevaa Opettaja vain oppimisen käynnistäjä (älylliset haasteet)

14 Metakognitio Tieto siitä, miten oppii ja muistaa
Valvoo omaa oppimistaan Tieto siitä, miten kannattaa opiskella

15 Skeemat Sisäiset mallit
Uusi tieto on nivellettävä vanhaan: assimilaatio ja akkomodaatio Skeemat kehittyvät ja täydentyvät -) OPPIMINEN TEHOSTUU

16 Asenne Tehtävästä vai kehuista kiinnostunut?
Myönteinen, puolustautuva vai kielteinen LUKIOSSA PÄRJÄÄMINEN PITKÄLTI ASENNELAJI!

17 Strategiat Atomistinen Meristinen Holistinen

18 Oppimaan oppiminen Tieto vanhenee, kyky pohtia ja olla kriittinen ei
Tiedonhankintataidot Tiedonkäsittelytaidot Yhteistyötaidot ONGELMAKESKEINEN opetus pyrkii tähän!

19 Tehtävään suuntautuminen
Keskittyminen Sisäinen motivaatio Aktiivinen tiedonkäsittely Ymmärtäminen Kokemus siitä, että itse vaikuttaa oppimiseensa Tehtävän hallitseminen SELÄTÄ ANGSTI UUDEN OPPIMISESTA!


Lataa ppt "PSYKOLOGIA 7 Koulukohtainen soveltava/ S"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google