Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedonkeruu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedonkeruu."— Esityksen transkriptio:

1 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedonkeruu 25.3.2014 OKM:n seminaari Päivi Rautava, tutkimusylilääkäri VSSHP/Tutkimustoimisto Turun kliininen tutkimuskeskus Ehkäisevän terveydenhuollon professori, Turun yliopisto paivi.rautava@tyks.fi rautava@utu.fi

2 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tilanne yo-sairaaloissa vuonna 2013 Julkaisupisteitä tuottava toiminta Tieteellisen toiminnan tuloksellisuuden tärkeimmät arviointiperusteet: –Artikkelin täytyy tuottaa uutta tietoa. –Julkaistavat artikkelit läpikäyvät vertaisarvioinnin. Vain artikkelit tieteellisissä lehdissä huomioidaan –Impact Factor (IF)- arvo –tietyt kotimaiset julkaisut ( Duodecim, Farmaseuttinen aikakauskirja Dosis, Finska Läkaresällskapets handlingar, Hoitotiede, Suomen Hammaslääkärilehti, Suomen Lääkärilehti, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, Tutkiva Hoitotyö ja Yleislääkäri ) Artikkelityypit: Alkuperäisartikkeli (Original article), katsausartikkeli (Review), pääkirjoitus (Editorial), kirje (Letter, Correspondence, Comment, Short Report), ammatillinen artikkeli (Profession-oriented article) ja väitöskirjat. Kirjoittaja ja affiliaatio (pitää olla julkisia terveyspalveluja tuottava organisaatio tai erikseen asetuksessa mainittu organisaatio, kuten SPR) Julkiin tallennetaan vain kirjalliset tuotokset ja patentti. Julkaisupisteitä tuottamaton kirjallinen tuotos, esim. kirjat, tallennetaan vain osittain.

3 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT OKM:n yliopistojen tiedonkeruukäsikirja 2013 Julkaisutietojen keräämisellä halutaan saada tietoa korkeakoulujen tutkimustoiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Tiedonkeruun kohteena olevien julkaisujen tulee A) pohjautua tekijöiden tutkimus- ja asiantuntijatyöhön ja B) tekijöillä ja tutkimus- ja asiantuntijatyöllä tulee olla yhteys korkeakouluun. Julkaisut voidaan niiden käyttötarkoituksen mukaan karkeasti erottaa seuraaviin ryhmiin; –julkaisut, jotka on tarkoitettu edistämään tiedettä sekä tuottamaan uutta tietoa (julkaisutyypit A-C), –julkaisut, jotka ovat tarkoitettu levittämään tutkimukseen perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön (julkaisutyyppi D) tai ympäröivään yhteiskuntaan (julkaisutyyppi E) –muut korkeakoulujen tutkimustoiminnasta kertovat julkaisut, jotka poikkeavat muodoltaan edellisistä ryhmistä (julkaisutyypit H-I) –opinnäytteet (julkaisutyyppi G) Tieteellisten seurain valtuuskunta on toteuttanut OKM:n rahoituksella Julkaisufoorumi-hanketta, jonka tavoitteena on luoda laatuluokitus tieteellisen julkaisemisen kanaville. Jufo-luokat 1-3. Luokitus kattaa yli 22 000 julkaisusarjaa sekä n. 1 500 kirjakustantajaa. ’evo-julkaisu’

4 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Ehdotus terveystieteellinen tutkimuksen mittareiksi Harjoituslaskelma koko PSHP:n tasolla Tavoitetaso: Suurempi kuin edellisen 3 v keskiarvo Pisteytys edellyttää vähint 6 kk:n työsuhdetta PSHP:iin mittausvuonna Hyödynnettävä TaY:n keräämiä tietoja Tavoitteena saada tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyväksi pj jäs

5 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Miten mittaisimme tiede- ja tutkimusstrategian tavoitteen ’Tutkimustulosten implementointi’ toteutumista? Ongelmana tutkimustulosten eli näytön liian hidas siirtyminen potilashoitoon ja palvelujärjestelmän kehittämiseen Ehdotuksena –julkaisujen määrä kansallisissa ammattilehdissä –kirjoitukset oppikirjoissa –henkilöt, jotka osallistuvat kansallisten tai kansainvälisiin hoitosuositusten laatimiseen tai päivittämiseen (lukumäärä) –julkaisut, joihin viitataan kansallisissa tai kansainvälisissä hoitosuosituksissa (lukumäärä)

6 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Miten mittaisimme tiede- ja tutkimusstrategian tavoitteen ’Näkyvyys ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus’ toteutumista? Ongelmana yhteiskunnallisesti tärkeän työn jääminen sekä suurelta yleisöltä että poliitikoilta pimentoon, terveydenhuoltoa pidetään usein pelkkänä menoeränä eikä kansakunnan toimintakyvyn kannalta keskeisenä toimintana Ehdotuksena –tieteellistä tutkimusta koskevien tiedotteiden määrä –tieteellistä tutkimusta koskevien lehdistötilaisuuksien määrä –tutkimukseen liittyvät yleisötilaisuudet –toimitustyö- ja vertaisarviointitehtävät –haetut ja voimassa olevat patentit –asiantuntija- ja luottamustehtävät –konferenssien järjestelyt

7 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Vuonna 2014 ja eteenpäin Tarvitsemme julkaisun kirjoittajan toimipisteen koko erityisvastuualueen laajuisesti (siis tulevan uuden SOTE-alueen), jotta saamme koko tuotoksemme raportoiduksi Sosiaali- ja terveysministeriölle. Toistaiseksi (Turun) yliopiston järjestelmään ei ole voinut tallentaa yliopiston ulkopuolisia toimipisteitä ja tämä on ollut esteenä yhdistää julkaisujen keräystä. Nyt tallennetaan n.1000 julkaisua kahteen kertaan eli yliopiston järjestelmään ja JULKI -järjestelmään. Vaikka tietoja jo osassa yo-sairaaloita siirretäänkin massana yliopistolta sairaanhoitopiirille, niin työpanosta tarvitaan tutkijan identifiointiin ja affiliaation selvittämiseen. Tämän vaiheen automatisointi vähentäisi huomattavasti päällekkäistä työtä ja tarvittavaa työpanosta. Parasta olisi, jos julkaisut voitaisiin tallentaa valtakunnalliseen rekisteriin ja menisi kerralla kaikista organisaatioista. Tietojen saanti suoraan Juuli- portaalista olisi optimaalinen ratkaisu. Pienessä maassa pärjättävä yhdellä julkaisurekisterillä, joka kattaa sekä OKM:n että STM:n tietotarpeet ja samalla kuvaa koko Suomen tieteellistä ja ammatillista julkaisutuotantoa Kiitos


Lataa ppt "V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedonkeruu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google