Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA Etelä-Savon avaintoimialat toimivat kannattavasti ja ekotehokkaasti OSAAVA TYÖVOIMA JA HYVÄ INNOVAATIOYMPÄRISTÖ Koulutus ja tutkimus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA Etelä-Savon avaintoimialat toimivat kannattavasti ja ekotehokkaasti OSAAVA TYÖVOIMA JA HYVÄ INNOVAATIOYMPÄRISTÖ Koulutus ja tutkimus."— Esityksen transkriptio:

1 MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA Etelä-Savon avaintoimialat toimivat kannattavasti ja ekotehokkaasti OSAAVA TYÖVOIMA JA HYVÄ INNOVAATIOYMPÄRISTÖ Koulutus ja tutkimus palvelee maakunnan elinkeinoelämää ja kärkiosaamisalojen menestystä HYVÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖ Etelä-Savo on vetovoimainen elin- keinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta LAADUKKAAT HYVINVOINTIPALVELUT Etelä-Savo on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen mallimaakunta MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 LÄPIKÄYVÄT NÄKÖKULMAT Kansainvälistyminen NuoretYmpäristö VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa yritystoiminta menestyy ja palvelut ovat laadukkaita huolehditaan erityisesti lapsiperheiden ja nuorten työmahdollisuuksista ja viihtymisestä toimitaan esimerkillisen ympäristövastuullisesti maailmanluokan kulttuuri- ja muut tapahtumat rikastavat elämisen laatua arki on sujuvaa ja turvallista sekä paikallisuus elävää puhdas luonto ja rikas kulttuuriympäristö luovat ainutlaatuiset edellytykset myös matkailulle ja vapaa-ajan asumiselle Helsingin ja Pietarin läheisyys vauhdittaa elinkeinoelämää ja kulttuuria Uusiutuva Etelä-Savo 2020 –maakuntastrategia

2 1.1. Tuottavuuden nostaminen 1. Yritystoiminnan kilpailukyvyn parantaminen 2.1. Teollisuuden ja energiatuotannon vahvistaminen 1.3. Uuden yritystoiminnan synnyttäminen 2.3. Matkailu- ja palvelutulon kasvattaminen 2.2. Metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen 1.4. Uusien kaupallisten mahdollisuuksien etsiminen 2.1.3. Ympäristö- ja ekotehokkuus kilpailuetuna 2.1.2. Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen kysynnän kasvattaminen 2.3.1.. Saimaa-teeman vahvistaminen 2.3.2. Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu ja teemalliset kokonaisuudet 2.3.3. Palvelutuotannon monipuolistaminen 2.2.2. Monipuoliset ja kestävät metsien käsittelymenetelmät 2.2.1. Puuraaka-aineen markkinoille tulo 1.2. Sukupolven- ja omistajavaihdosten edistäminen MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA 2.2.3. Kilpailukykyiset maaseutuyritykset Luonnos 14.10. /JO Etelä-Savon avaintoimialat toimivat kannattavasti ja tehokkaasti 2.1.1. Teknologia- teollisuuden muutokset ja uudistuminen Kehittämisen painopisteet 2014-2017 T o i m e n p i d e k o k o n a i s u u d e t 2.2.4. Elintarvikkeiden arvo- ja toimitusketjujen kehittäminen 2.1.4. Uusiutuvan energiatuotannon vahvistaminen 2.3.4. Liiketoiminnan kansainvälistyminen 2. Avainalojen kehittäminen

3 1.1. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyön tiivistäminen 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen 2. Osaamisen ja alueellisen koulutusjärjestelmän kehittäminen 1.3. Ohjauspalveluiden uudistaminen 3. Älykkäästi erikoistunut tutkimus- ja innovaatiotoiminta 1.4. Vetovoimaiset työmarkkinat 2.3. Taloudellisesti kestävien yhteistyömallien syventäminen kouluasteiden sisällä ja niiden välillä 2.2. Laadukkaat ja ajantasaiset opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt 3.2. Puhdas vesi ja ympäristöturvallisuus 3.1. Metsäbiomassa uudet tuotteet ja tuotantoprosessit 1.2. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointimenetelmien kehittäminen OSAAVA TYÖVOIMA JA HYVÄ INNOVAATIOYMPÄRISTÖ 3.3. Materiaalitehokkuus ja älykkäät materiaali Koulutus ja tutkimus palvelee maakunnan elinkeinoelämää ja kärkiosaamisalojen menestystä 3.5. Luomu ja elintarviketurvallisuus 2.1. Aluelähtöinen koulutus ja koulutustarjonnan profilointi Kehittämisen painopisteet 2014-2017 T o i m e n p i d e k o k o n a i s u u d e t 3.4. Digitaalisuus - ja sähköisen tiedon hallinta 2.5. Venäjän kieli- ja kulttuuriosaamisen vahvistaminen Innovaatiokärjet Kehittyvät kärjet

4 Uudistuva hyvinvointi Luonnos 10.10.2013 Etelä-Savo on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen mallimaakunta 2.Ennakoiva terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 2.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen työelämässä ja koulutuksessa 2.2 Matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen 2.4 Kansalaistoiminnan ja osallisuuden vahvistaminen 2.5 Terveellisten elämäntapojen vahvistaminen 2.1 Hyvinvointia edistävien kehittämisrakenteiden vahvistaminen 1.1 Työvoiman ja palvelujen alueellisen saatavuuden turvaaminen 1. Palvelujen laatu ja vaikuttavuus 1.3 Palveluinnovaatioiden ja teknologian hyödyntäminen 1.2 Kumppanuus- ja monituottajamallien kehittäminen 1.4 Hyvinvointiyrittäjyyden toimintaedellytysten vahvistaminen 1.5 Lapsiperheiden ja nuorten palvelujen kehittäminen T o i m e n p i d e k o k o n a i s u u d e t Kehittämisen painopisteet 2014-2017

5 1.1 Maakunnan imagon vahvistaminen 1. Näkyvyyden ja vetovoiman vahvistaminen 2. Saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän kehittäminen 4. Vesistöjen ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen 3. Tonttipalvelun tehostaminen 2.2 Liikennejärjestelmän kehittäminen ja yhteensovittaminen maankäytön suunnittelun kanssa 4.1 Vetovoimaiset loma- asumisen ja matkailun ympäristöt 4.2 Taajamien vedenhankinnan turvaamiseen tähtäävät toimenpiteet 3.2 Rakennetun ympäristön laadun parantaminen 3.1. Monipuolinen ja kysyntää vastaava tonttitarjonta koko maakunnassa HYVÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖ Etelä-Savo on vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta Kehittämisen painopisteet 2014-2017 T o i m e n p i d e k o k o n a i s u u d e t 2.1 Maakunnan pääväylien ja ulkoisten yhteyksien kehittäminen 1.2 Toimintaympäristön vetovoiman vahvistaminen 2.3 Tietoliikenneyhteydet ja palvelut 4.3 Pintavesien laadun turvaaminen 4.4 Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen


Lataa ppt "MENESTYVÄ YRITYSTOIMINTA Etelä-Savon avaintoimialat toimivat kannattavasti ja ekotehokkaasti OSAAVA TYÖVOIMA JA HYVÄ INNOVAATIOYMPÄRISTÖ Koulutus ja tutkimus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google