Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Systeemianalyysin laboratorio Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Systeemianalyysin laboratorio Matematiikan ja systeemianalyysin laitos"— Esityksen transkriptio:

1 Systeemitieteet - Systeemi- ja operaatiotutkimus Kokonaisuuksien hallintaa Raimo P. Hämäläinen

2 Systeemianalyysin laboratorio Matematiikan ja systeemianalyysin laitos
Professorit Prof. Raimo P. Hämäläinen Laboratorion esimies Prof. Harri Ehtamo Prof. Ahti Salo

3 Opetuksen tavoite: Antaa valmiudet mallien laatimiseen ja käyttöön
ilmiöiden kuvaamisessa, päätöksenteossa sekä laajojen järjestelmien analyysissä, suunnittelussa ja optimoinnissa. Tuote: Systeemi-insinööri

4 Elämme mallintamisen ja systeemien aikakautta

5 Operations Research OR The Science of Better Paremmaksi tekemisen tiede
Mallien käyttöä ilmiöiden ja järjestelmien kuvaamisessa. -optimaalinen suunnittelu resurssienkäytön ja toiminnan tehostaminen -päätöksenteko monen tavoitteen vallitessa -epävarmuuden hallinta ja ennakointi

6 Tekniikka on aina hyödyntänyt malleja
Huipputekniikka = mallipohjaista tekniikkaa Mallit olennainen osa menestyvää tuotetta ja liiketoimintaa

7 Opinnot Systeemiajattelua ja laajasti matemaattisia malleja
- Optimointi Päätösteoriat Tilastolliset mallit - Ennustaminen Säätö Tavoite: Luoda hyvä pohja käyttää malleja tutkimuksen ja käytännön ongelmanratkaisussa.

8 Monitavoiteoptimointi
Optimointimallit Path layer Line system layer Optimointi Resurssien käyttö Tuotekehitys ja prosessit Monitavoiteoptimointi Kokonaistehokkuus Peliteoria Markkinamekanismit, huutokaupat Sähkö, Tietoliikenne

9 Riskimallit Laatu-luotettavuus Turvallisuus Palvelun mitoitus
Cost per Sample of Trial Select Size Detected Performance Improvement Release New Product Change in Profit Revenues Actual New Product Existing Product Palvelun mitoitus Markkinaennustee t Projektien riskienhallinta Sopimusten hinnoittelu Rahoitusteoria => rahoitusteknologia

10 Päätöksenteon mallit Soveltaminen
Päätösanalyysi: Monitavoitearviointi ja riskit Neuvotteluteoria: Monta päätöksentekijää Päätöspuut/ Vaikutuskaaviot : Monivaiheisuus Uskomusverkot : Epävarmuus Heuristiikat : Evoluutiostrategiat Soveltaminen Päätöksenteon tukeminen : Jäsentely, oppiminen, kommunikointi, dialogi Automatisoitu – tekoäly : kaupankäyntiagentit

11 Systeemiajattelu Ongelma ratkaistu!

12 Systeemipioneereja TFM:llä
Akateemikko Erkki Laurila Säätötekniikka Akateemikko Pekka Jauho Matemaattinen riskien mallintaminen Akateemikko Teuvo Kohonen Prosessinsäätötietokone Reflac Neurolaskenta

13 Systeemipioneereja TFM:llä
Professori Olli Lokki Tilastollinen mallintaminen Operaatiotutkimus Stokastiikka, jonoteoria Optimointi Matematiikkainsinöörilinjan perustaja Professori Jorma Routti Energiatalousmallit ja -ennusteet

14 Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op, systeemitieteet pääaineena
Kandityö ja seminaari 10 op Systeemitieteiden jatkomoduuli A2 20 op Mat Ennustaminen ja aikasarja-analyysi 5 op I-II/3.vk Mat Systeemianalyysilaboratorio I 5 op III-IV/3.vk Mat Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu 5 op I/3.vk Lisäksi vaihtoehtoisia Mat-2 kursseja niin, että 20 op täyttyy. Suositellaan esimerkiksi seuraavia kursseja: Mat Filosofia ja systeemiajattelu 3 op III-IV/1.vk Mat Koesuunnittelu ja tilastolliset mallit 5 op III-IV/2.vk Mat Tilastollisen analyysin perusteet 5 op III-IV/2.vk Mat Investointiteoria 5 op III-IV/3.vk Mat Matemaattinen malliajattelu 3 op I-II/2.vk Mat Nonlinear Programming 5 op I-II/3.vk Mat Lineaarinen ohjelmointi 5 op I-II/3.vk Mat Peliteoria 5 op I-II/3.vk Mat Simulointi 5 op III-IV/3.vk Vapaasti valittavat opinnot V vähintään 10 op Mahdollista kirjata enemmän kuin 10 op. Mikäli kurssi on jo alemmassa tutkinnossa, sitä ei voi kirjata ylempään. Systeemitieteiden perusmoduuli A1 20 op Sivuaine B1 20 op Mat Stokastiset prosessit 5 op I-II/3.vk Mat Dynaaminen optimointi 5 op III-IV/3.vk Toinen seuraavista: Mat Nonlinear programming 5 op I-II/3.vk Mat Lineaarinen ohjelmointi 5 op I-II/3vk 5 op seuraavista: TU Tuotantotalouden perusk. 4 op I-II, III-IV/1.vk TU Tuotantotalouden harj. 1 op I-II, III-IV/1.vk TU Kansantaloustieteen per. 5 op I-II/2.vk tai Mat-2 opintoja, jos TU-opinnot sisältyvät muihin moduuleihin vapaasti valittava Tutkinto-ohjelman yhteiset O 20 op Teknillisen fysiikan ja matematiikan perusopinnot P 80 op / akh

15 perus- ja jatkomoduulista tai jatko- ja syventävästä moduulista
Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op, Systeemi- ja operaatiotutkimus pääaineena Sivuaine B2 20 op Sivuaine muodostuu perus- ja jatkomoduulista tai jatko- ja syventävästä moduulista Diplomityö 30 op Vapaasti valittavat opinnot W vähintään 20 op Mahdollista kirjata enemmän kuin 20 op. Mikäli kurssi on jo alemmassa tutkinnossa, sitä ei voi kirjata ylempään. Tieteen metodiikka opinnot M 10 op Valitse 10 op Mat-2-kursseista tai kursseista Mat Mat Lisäksi voi valita muita metodiikka- tai vastaavia opintoja, joista sovitaan kirjallisesti vastuuopettajan kanssa. Syventävä moduuli A3 20 op Systeemi- ja operaatiotutkimus Mat Systeemien identifiointi 5 op I-III/4.vk Mat Systeemianalyysilaboratorio II 5 op I-II/4.vk Yksi seminaari: Mat Optimointiopin seminaari 5 op III-IV/4.vk Mat Operaatiotutkimuksen pts. 5 op III-IV Mat Sovelletun matematiikan ts. 5 op Mat Luovan ongelmanratkaisun s. 5-8 op I-II Lisäksi valinnaisia Mat-2 -kursseja tai muita sopivia, vastuuopettajan kanssa sovittavia kursseja niin, että 20 op täyttyy. Erikoismoduuli C 20 op Systeemi-ja operaatiotutkimus Mat Sovelletun matematiikan erikoistyöt 5-8 op Lisäksi valinnaisia kursseja, joista vähintään kahden on oltava Mat-2 kursseja niin, että 20 op täyttyy akh

16 SAL kotisivuilla Mitä on systeemianalyysi?
Systeemianalyysin laboratoriossa tehtävä tutkimus: Kaikki opinnäytetyöt:


Lataa ppt "Systeemianalyysin laboratorio Matematiikan ja systeemianalyysin laitos"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google