Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KAAVAHIERARKIA, KAAVAMUODOT JA RAKENTAMISEN OHJAUS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KAAVAHIERARKIA, KAAVAMUODOT JA RAKENTAMISEN OHJAUS"— Esityksen transkriptio:

1 KAAVAHIERARKIA, KAAVAMUODOT JA RAKENTAMISEN OHJAUS
Hajalan kyläsuunnitelma

2 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET
Valtioneuvosto päättää TAVOITTEISTA Kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys. Esim. Kaasujohto Itämeressä, kansallispuistot, rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2010) Ohjaa maakuntakaavoitusta osana Maankäyttö- ja rakennuslakia

3 Maakuntakaava Maakuntakaava laaditaan Varsinais-Suomen liitossa
koskee useita kuntia esittää maakunnan kannalta keskeiset asiat kuten taajama ja keskusta-alueet sekä liikenteen pääväylien ja seudullisten viheralueiden sijoittumisen. ohjaa yleiskaavoitusta

4 YLEISKAAVA (Kyläkaava = yleiskaava maaseuturakentamisen ohjaamiseen)
Valmistellaan kaupunkisuunnitteluosastolla kattaa koko kunnan alueen tai vain kunnan osan (osayleiskaava) osoittaa alueen pääkäyttötarkoitukset (asuminen, työpaikka, virkistys...) yleispiirteinen eli esimerkiksi asumiseen varatut alueet sisältävät myös asuinalueen sisäiset puistot ohjaa asemakaavoitusta

5 ASEMAKAAVA Asemakaava -kaupungin tekee / monopoli
-kaava-alueen laajuus vaihtelee määrittää mm. tontin -käyttötarkoituksen, rakentamisen määrän, sijoituksen ja rakentamistavan -asemakaavan lisäksi osalle alueista on laadittu erityismääräyksiä (rakennustapaohjeita), joita tulee noudattaa

6 VOIMASSA OLEVA KAAVA MAAKUNTAKAAVA

7 RAKENTAMISEN OHJAUS KAAVOITTAMATTOMILLA ALUEILLA
Maakuntakaava/Aluevaraukset esim. arvokas maisema Kunnan rakennusjärjestys; tontin koko, rak. määrä ym. Kyläsuunnitelmat/Kaavaluonnokset Rakennuslupa/lausunnot/kuulemiset Suunnittelutarveratkaisut/Poikkeamiset/Rak.kielto Sarakum = Rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema

8 Rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealue

9 Suunnitelutarveratkaisut v.2001 – 2011

10 Kyläsuunnitelma 1981 uudet rakennuspaikat

11 Hajalan kyläsuunnitelma 1981

12 YLEISKAAVALUONNOS 1995

13 HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA MK- KAAVASTA

14 Kiitos!


Lataa ppt "KAAVAHIERARKIA, KAAVAMUODOT JA RAKENTAMISEN OHJAUS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google