Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi 2005 Minna Viuhko Otus rs. 20.2.2006.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi 2005 Minna Viuhko Otus rs. 20.2.2006."— Esityksen transkriptio:

1 Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi 2005 Minna Viuhko Otus rs. 20.2.2006

2 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää opiskelijoiden hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä kysymyksiä sekä opiskeluterveydenhuollon palveluiden nykytilaa ja kehittämistarpeita Selvittää opiskelijoiden hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä kysymyksiä sekä opiskeluterveydenhuollon palveluiden nykytilaa ja kehittämistarpeita Tuottaa tutkittua tietoa kehittämistyön pohjaksi Tuottaa tutkittua tietoa kehittämistyön pohjaksi

3 Tutkimuksen osa-alueet Terveyspalveluiden saatavuus ja käyttö Terveyspalveluiden saatavuus ja käyttö Koettu terveys ja terveyskäyttäytyminen Koettu terveys ja terveyskäyttäytyminen Opiskelu ja opiskeluolot Opiskelu ja opiskeluolot

4 Tutkimuksen toteutus Internet-lomakekysely opiskelijoille Internet-lomakekysely opiskelijoille 1229 vastaajaa, 36% opiskelijoista 1229 vastaajaa, 36% opiskelijoista Taustamuuttujina käytettiin sukupuolta, ammattikorkeakoulua, koulutuslinjaa, opiskeluvuotta ja koulutusalaa Taustamuuttujina käytettiin sukupuolta, ammattikorkeakoulua, koulutuslinjaa, opiskeluvuotta ja koulutusalaa

5 Tutkimuksen tulokset Opiskelijoiden terveyspalvelut Opiskelijoiden terveyspalvelut Terveys ja terveyskäyttäytyminen Terveys ja terveyskäyttäytyminen Opiskelu ja opiskeluolot Opiskelu ja opiskeluolot Yhteenveto ja keskustelu Yhteenveto ja keskustelu

6 Opiskelijoiden terveyspalvelut 58% saanut tietoa opiskelupaikkakunnan terveyspalveluista oppilaitoksestaan 58% saanut tietoa opiskelupaikkakunnan terveyspalveluista oppilaitoksestaan 75% tietää kehen ottaa yhteyttä terveys- ja hyvinvointiasioissa 75% tietää kehen ottaa yhteyttä terveys- ja hyvinvointiasioissa 16% osallistunut terveystarkastukseen 16% osallistunut terveystarkastukseen

7 Opiskelijoiden terveyspalvelut Terveyspalveluiden käyttö opiskelupaikkakunnalla Terveyspalveluiden käyttö opiskelupaikkakunnalla 40% terveydenhoitaja 40% terveydenhoitaja 30% lääkäri, 10% erikoislääkäri 30% lääkäri, 10% erikoislääkäri 20% hammashoito 20% hammashoito 4% fysioterapeutti 4% fysioterapeutti 2% mielenterveyspalvelut 2% mielenterveyspalvelut

8 Opiskelijoiden terveyspalvelut Muualla kuin opiskelupaikkakunnalla kirjoilla olevat käyttivät harvemmin opiskelupaikkakunnan palveluita Muualla kuin opiskelupaikkakunnalla kirjoilla olevat käyttivät harvemmin opiskelupaikkakunnan palveluita (Esim. lääkäri 37% / 19%) Ensisijainen kehittämiskohde Ensisijainen kehittämiskohde –Lääkäri 37% –Terveydenhoitaja 36% –Hammashuolto 30% 67% halukkaita maksamaan kattavista palveluista 67% halukkaita maksamaan kattavista palveluista

9 Terveys ja terveyskäyttäytyminen 88% koki oman terveydentilansa vähintään melko hyväksi 88% koki oman terveydentilansa vähintään melko hyväksi 58% ei tupakoi lainkaan 58% ei tupakoi lainkaan 8% täysin raittiita, 18% käyttää alkoholia vähintään kerran viikossa 8% täysin raittiita, 18% käyttää alkoholia vähintään kerran viikossa

10 Terveys ja terveyskäyttäytyminen Vähintään neljä kertaa viikossa liikuntaa harrastavia 41% Vähintään neljä kertaa viikossa liikuntaa harrastavia 41% Ei lainkaan liikuntaa harrastavia 1% Ei lainkaan liikuntaa harrastavia 1% 37% mielestä oppilaitos järjestää riittävästi liikuntatoimintaa 37% mielestä oppilaitos järjestää riittävästi liikuntatoimintaa 56% syö pääateriansa opiskelijaruokalassa 56% syö pääateriansa opiskelijaruokalassa

11 Opiskelu ja opiskeluolot 20% koki opiskelunsa hyvin mielekkääksi, 95% vähintään kohtalaisen mielekkääksi 20% koki opiskelunsa hyvin mielekkääksi, 95% vähintään kohtalaisen mielekkääksi 75% koki olevansa oikealla opiskelualalla 75% koki olevansa oikealla opiskelualalla 88% piti opintomenestystään odotusten mukaisena tai parempana 88% piti opintomenestystään odotusten mukaisena tai parempana

12 Opiskelu ja opiskeluolot 35% piti opiskeluun liittyvää työmäärää säännöllisesti liian suurena, 8% liian pienenä 35% piti opiskeluun liittyvää työmäärää säännöllisesti liian suurena, 8% liian pienenä 24% piti ohjausta riittävänä, 52% kohtuullisena ja 24% riittämättömänä 24% piti ohjausta riittävänä, 52% kohtuullisena ja 24% riittämättömänä

13 Opiskelu ja opiskeluolot Poissaolojen yleisimmät syyt sairaus, matka, väsymys tai motivaation puute Poissaolojen yleisimmät syyt sairaus, matka, väsymys tai motivaation puute 41% käy töissä opintojen ohella 41% käy töissä opintojen ohella

14 Yhteenveto Tiedotus terveyspalveluista ei tavoita opiskelijoita riittävän hyvin Tiedotus terveyspalveluista ei tavoita opiskelijoita riittävän hyvin Terveystarkastuksia tulisi kehittää Terveystarkastuksia tulisi kehittää Palveluiden järjestämistavasta riippumatta opiskelijoilla tulisi olla tieto mistä palveluita on saatavilla Palveluiden järjestämistavasta riippumatta opiskelijoilla tulisi olla tieto mistä palveluita on saatavilla Maksuhalukkuus ja kehittämisnäkemykset viittaavat palveluiden lisäämisen tarpeeseen Maksuhalukkuus ja kehittämisnäkemykset viittaavat palveluiden lisäämisen tarpeeseen

15 Yhteenveto Valtaosa opiskelijoista tyytyväisiä terveydentilaansa Valtaosa opiskelijoista tyytyväisiä terveydentilaansa Neuvontapalveluja kaivataan lisää Neuvontapalveluja kaivataan lisää Liikuntapalveluiden kehittäminen korostui Liikuntapalveluiden kehittäminen korostui

16 Yhteenveto Opiskelu koetaan yleisemmin mielekkääksi kuin ammattikorkeakouluissa keskimäärin Opiskelu koetaan yleisemmin mielekkääksi kuin ammattikorkeakouluissa keskimäärin Aikuisopiskelijoiden tilanteeseen tulisi kiinnittää huomiota Aikuisopiskelijoiden tilanteeseen tulisi kiinnittää huomiota Ohjauksen ja muiden tukipalveluiden toimiva kokonaisuus on tärkeä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen sujumisen kannalta Ohjauksen ja muiden tukipalveluiden toimiva kokonaisuus on tärkeä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen sujumisen kannalta

17 Lähteet ja palaute Erola Hanna 2004. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi 2004. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:16. Helsinki: Edita Erola Hanna 2004. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi 2004. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:16. Helsinki: Edita Kunttu Kristina, Huttunen Teppo 2005. Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimus 2004. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 40. Helsinki. Kunttu Kristina, Huttunen Teppo 2005. Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimus 2004. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 40. Helsinki. Koskinen Seppo ym. (toim.) 2005. Nuorten aikuisten terveys. Terveys 2000- tutkimuksen perustulokset 18-29- vuotiaiden terveydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Kansanterveyslaitos. Helsinki Koskinen Seppo ym. (toim.) 2005. Nuorten aikuisten terveys. Terveys 2000- tutkimuksen perustulokset 18-29- vuotiaiden terveydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Kansanterveyslaitos. Helsinki Minna Viuhko Tutkija Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs minna@otus.fi 09-43690852


Lataa ppt "Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi 2005 Minna Viuhko Otus rs. 20.2.2006."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google