Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Asuminen & rahankäytön suunnittelu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Asuminen & rahankäytön suunnittelu"— Esityksen transkriptio:

1 Asuminen & rahankäytön suunnittelu
Nuorisoasuntoliitto ry Helppo olla rästejä nolla -projekti

2 Sisältö Mikä raha-asioiden hoitamisessa on tärkeää?
Rahankäytön suunnittelu Budjetin tekeminen Viikkobudjetti Kuukausibudjetti Vuosibudjetti Säästäminen Ohjeita diasarjan käyttöön: Kokonaisuus on tarkoitettu itsenäisesti asuville tai itsenäistyville nuorille aikuisille, joille oman talouden hallinta ja rahankäytön suunnittelu on ajankohtaista. Kokonaisuus sisältää yleiseen rahankäytön suunnitteluun, budjetin tekemiseen ja säästämiseen liittyvää tietoa ja käytännön esimerkkejä asumisen näkökulmasta. Kokonaisuutta voi käyttää esim. yhden oppitunnin/ryhmän pitämiseen tai osana muuta opetusta. Jokaisen dian kohdalla on kerrottu vinkkejä, mitä aiheesta kannattaa nostaa esiin.

3 Mikä raha-asioiden hoitamisessa on tärkeää
Tunnistan omat tapani käyttää rahaa Tiedän omat tuloni ja menoni Tiedän miten maksan laskuni Suunnittelen omaa rahankäyttöäni Mikä on pakollista? Mikä on ylimääräistä? Seuraan menojani Löydän menojeni seurantaan itselleni sopivan tavan Suunnittelen hankintojani Mietin ja suunnittelen etukäteen miten maksan hankintani Tunnistan oman taloudellisen tilanteeni ”varomerkit” Ryhmän kanssa on hyvä käydä yhdessä läpi konkreettisia esimerkkejä raha-asioiden hoitamisesta ja keskustella eri kohtien tärkeydestä. Jos keskustelua ei synny, osallistujia voi pyytää ensiksi pohtimaan aihetta pienissä ryhmissä tai pareittain (esim. mitkä ovat kolme tärkeintä kohtaa listassa, miksi?). Nostettavia asioita: Millaisia työvälineitä laskujen maksamiseen tarvitaan? Mikä katsotaan tuloksi? Tuloja ovat esim. palkkatulot, erilaiset sosiaalituet, kuten opinto-, asumis-, ja toimeentulotuki, työttömyyspäiväraha, eläke ja lapsilisä. Mitkä ovat pakollisia ja mitkä ylimääräisiä menoja? Pakollisia menoja ovat esim. asumiseen (vuokra, sähkö), ruokaan, terveyteen, liikkumiseen, puhelimeen liittyvät menot. Vapaaehtoisia menoja ovat esim. erilaiset vapaa-aikaan liittyvät menot, kuten harrastus- ja virkistysmenot.

4 Rahankäytön suunnittelu
Selvitä tulot (esim. palkat, eläkkeet, tuet) ja seuraa menoja, jotta näet mihin rahat todellisuudessa kuluvat. Hyviä lähteitä ovat: Tulotiedot: palkkalaskelmat pää- ja sivutuloista, sosiaalitukipäätökset (asumis-, opinto-, toimeentulotuki-, yms.), muut ilmoitukset, joissa on tieto sosiaalietuuksista tai muista tuloista. Menotiedot: laskut (sähkö-, vesi-, vakuutus-, televisio-, leh­ti- puhelin-, nettiliittymä, yms.), vuokrakuitit, tiliotteet. Huomioi, että erilaiset elämänmuutokset vaikuttavat tuloihin. Ryhmän kanssa on hyvä keskustella rahankäytön suunnittelun tärkeydestä ja käydä läpi esimerkkejä, millaisista lähteistä tulo- ja menotietoja voi kerätä. Nostettavia asioita: Säännöllisten tulojen lisäksi myös epäsäännöllisiin tuloihin on hyvä varautua suunnittelemalla, mihin ylimääräistä rahaa on järkevä käyttää. Huom! Esim. vuokraa voi aina myös maksaa etukäteen! Epäsäännöllisiä tuloja voivat olla esim. veronpalautukset ja lahjaksi saadut rahat. Erilaiset elämänmuutokset, kuten työttömäksi jääminen tai opintojen/työharjoittelun/työpajan aloittaminen, vaikuttavat tuloihin. Huom! Muutostilanteessa on hyvä tarkistaa, muuttuuko myös vuokranmaksuvelvoite! Esimerkiksi toimeentulotuen vaihtuminen työmarkkinatukeen (työharjoittelun tai työpajan alkaessa) vaikuttaa siihen, että osa vuokrasta pitää maksaa itse.

5 Budjetin tekeminen Viikkojaksotus palvelee erityisesti, jos tulot ovat epäsäännölliset tai on tarvetta maksusuunnitelmien tekemiselle. Kuukausijaksotus palvelee erityisesti säännöllisessä elämäntilanteessa. Vuosibudjetti auttaa kaikkien menojen arvioimisessa ja harvemmin maksettavien laskujen ennakoimisessa. Ryhmän kanssa voi käydä yleisesti läpi, millaisissa tilanteissa erilaisia budjetteja voi käyttää. Nostettavia asioita: Viikko-, kuukausi- ja vuosijaksotuksen lisäksi, budjetti on hyvä pilkkoa joskus myös päivittäiselle tasolle, jotta päivittäin käytössä olevan rahan määrä konkretisoituu. Tällöin on helpompi nähdä myös pienistä muutoksista syntyvät säästöt. Esim. mitä säästyy, jos ravintolassa syömisen sijaan, syökin ystävien kanssa kotona.

6 Viikkobudjetti: Tulot Yht. Palkka Toim.tulotuki Asumistuki Yms. Menot
ma ti ke to pe la su Asuminen Ruoka Terveys Liikenne Puhelin Vapaa-aika Säästöön: Viikkobudjetti palvelee erityisesti, jos tulot ovat epäsäännölliset. Taulukon kohdalla on hyvä kerrata tulojen ja menojen kirjaamisen peruskäytännöt ja avata erilaisia esimerkkikohtia. Esimerkkikohtien tarkennuksen lisäksi voi myös keskustella, millaisia muita tuloja tai menoja esimerkkien lisäksi voi olla. Nostettavia asioita: Millaiset menot ovat sellaisia, joihin voi itse vaikuttaa?

7 Kuukausibudjetti: Tulot Yht. Palkka Toim.tulotuki Asumistuki Yms.
Menot Pvä 1 Pvä 2 Pvä 3 Pvä 4 Pvä 5 Jne. Asuminen Ruoka Terveys Liikenne Puhelin Vapaa-aika Säästöön: Kuukausibudjetti palvelee erityisesti, jos tulot ovat säännölliset. Ryhmän kanssa on hyvä käydä läpi erityisesti menotietojen kirjaamiseen liittyviä eri käytäntöjä. Nostettavia asioita: Eri menotietoja on hyvä tarkastella niiden säännöllisyyden mukaan: esim. asumis- ja puhelinmenoja kuukausitasolla, ruoka- ja vapaa-ajan menoja päivätasolla.

8 Vuosibudjetti: Tulot tammi helmi maalis huhti touko Jne. Yht. Palkka
Toim.tulotuki Asumistuki Yms. Menot Asuminen Ruoka Terveys Liikenne Puhelin Vapaa-aika Säästöön: Vuosibudjetti auttaa arvioimaan kaikkien laskujen maksamista. Ryhmän kanssa on hyvä käydä läpi, millaiset ovat säännöllisiä ja millaiset epäsäännöllisiä menoja. Nostettavia asioita: Mitkä ovat kuukausittain maksettavia, kolmen kuukauden välein maksettavia tai kerran vuodessa maksettavia laskuja. Laskutapa harvemmin maksettavien menojen kirjaamista varten: kulut voi laskea ensin yhteen ja jakaa sitten eri kuukausille, jolloin on helpompi varautua niihin etukäteen säästämällä.

9 Säästäminen Laadi itsellesi realistisia säästötavoitteita, jotka pystyt toteuttamaan. Tee konkreettisia suunnitelmia, kuten: Laitan joka kuukausi säästöön 50 euroa. Kilpailutan sähkösopimuksen. Käytän vain yhtä luottokorttia ja suljen muut. Säästövinkkejä: On hyvä muistuttaa, kaikkien kannattaa tehdä säästötavoitteita, jotta omassa taloudessa olisi joustovaraa yllättävien tilanteiden varalle. Ryhmän kanssa voi keskustella ryhmäläisten omista hyviksi havaituista säästötavoista. Nostettavia asioita: Pienetkin säästöt auttavat eteenpäin. Säästämisen tulokset näkyvät usein vasta pidemmällä aikavälillä.

10 Lähteet: Kuluttajaliitto
Talous tasapainoon -opintomateriaali (Hyvän mielen talo ry) Martat


Lataa ppt "Asuminen & rahankäytön suunnittelu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google