Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+"— Esityksen transkriptio:

1 Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+
Koulutusjaosto Pirkko Kuhmonen

2 Aikataulu Päätös strategian päivitys- ja laajennustyöstä koulutusjaostossa Huhtikuu Strategiaryhmät kokoontuivat 23.5. Strategiaryhmien vetäjät -tapaaminen 21.11. Strategiaryhmien vetäjät –tapaaminen - yhteenveto tulosten esittely + palaute 1.3. valmis

3 Toteutus teemaryhmissä
Nuorisoasteen koulutus (Maria Taipale, RASEKO) Toisen asteen ammatillinen koulutus – aikuiskoulutus (Tommi Forss, Turun AKK) Korkea-asteen koulutus (Heimo Välimäki, TY Brahea) Vapaa sivistystyö (Juhani Pörtfors, Aurala) Ruotsinkielinen koulutus (Carola Bryggman, AVI) Maahanmuuttajakoulutus (Marjatta Lennala, TIMALI) Hanketoiminta (Nina Söderlund, ÅA) Ennakointi (Esa Högblom, V-S liitto) Ohjaustoiminta – Opin Oven perintö (Pirkko Kuhmonen, ELY) Innovaatiotoimintaa kehittävä pedagogiikka (Taru Penttilä, Turun AMK) Opettajien osaaminen, (Kirsi Pitkänen, SSKKY) + Nuorten yhteiskuntatakuu (Taipale)

4 Toimintaohjeet Vanhan strategian tarkastelu: mikä toteutunut, mikä toimii, mikä ei toimi ryhmä tuottaa 1-3 toimenpidettä, jotka ovat vision, strategisten painopisteiden ja tavoitetasojen mukaisia toimenpiteiden perustelut lähtevät toimintaympäristöstä – miksi juuri nämä ovat keskeiset toimenpiteet toimenpiteet kirjoitetaan auki, jolloin perustellaan niiden valinta, täsmennetään, mitä toimenpiteellä ajetaan takaa, miksi vastuu annetaan jollekin taholle, millä aikataululla ja resursseilla kehittäminen tapahtuu jne.

5 Visio: Kestävää kilpailukykyä ja osaamista jokaiselle
Varsinais-Suomen ennakoiva, osuva ja verkostoitunut koulutusjärjestelmä varmistaa asukkaiden ja työelämän osaamisen, tukee hyvinvointia sekä toimii valtakunnallisesti merkittävänä, reagointiherkkänä vaikuttajana Osaamisen vahvistaminen Osaavan työvoiman varmistaminen Asukkaiden osaamisen vahvistaminen Koulutuksen laadun varmistaminen Osaava opetushenkilöstö Koulutusten laadukkuus Alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen Koulutusorganisaatioiden yhteistyö Resurssit Hallinto T O I M E N P I T E E T (konkretia) K E I N O T (toteutumisen edellytykset), VASTUUT JA RESURSSIT

6 Positiivista… Strategiatyö kiinnostaa – ryhmiin oli tungosta
On havaittu, että monet strategiassa asetut tavoitteet ovat toteutuneet: foorumeita on käynnistetty: logistiikka, hyvinvointi, ICT, matkailu, kauppa, rakennus ammatillisen koulutuksen järjestäjät tiivistäneet rivejään koulutuksen järjestäjien yhteistyösopimus allekirjoitettu opettajien täydennyskoulutusta toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomeen aikuiskoulutuksen tiedonhakujärjestelmä syntymässä aikuiskoulutuksen mittarit tehty, kysely toteutettu kaksi kertaa yhteistä opiskelijarekrytointia kehitetty (Opin ovi –hankkeet) koulutusjaoston toimintaa kehitetty osallistavammaksi Ryhmissä strategiatyö nähty tarpeellisena - uusia verkostoja ja näkökulmia syntynyt Kokonaan uusia ”aluevaltauksia” Hanketyö Ennakointi Pedagogiikka

7 Haasteita Ryhmien tavoitteet ja tehtävät erilaisia – osa toimii vanhan strategian pohjalta, osa luo kokonaan uutta Fokuksen löytyminen takerrutaan liian pieniin yksityiskohtiin yritetään ratkaista kaikki ongelmat pohditaan epäolennaisia asioita Tuotokset hyvin eritasoisia >> miten saadaan toimiva lopputulos? Toimivien mittareiden laadinta Vastuutahojen määrittely Sitouttaminen toimenpiteisiin


Lataa ppt "Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google