Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvinvointitieto Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategiatyössä Nuorta ei jätetä -seminaari 24.11.2010 Kristiina Niemi Hyvinvoinnin valtatie -hanke Keski-Pohjanmaan.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvinvointitieto Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategiatyössä Nuorta ei jätetä -seminaari 24.11.2010 Kristiina Niemi Hyvinvoinnin valtatie -hanke Keski-Pohjanmaan."— Esityksen transkriptio:

1 Hyvinvointitieto Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategiatyössä Nuorta ei jätetä -seminaari 24.11.2010 Kristiina Niemi Hyvinvoinnin valtatie -hanke Keski-Pohjanmaan liitto kristiina.niemi@keski-pohjanmaa.fi www.keski-pohjanmaa.fi

2 Yksi lähtökohdista K-P:n hyvinvointistrategian laatimisessa oli monipuolinen hyvinvointitieto Työn aikana hankittu/saatu tieto voidaan jaotella esim. seuraavasti Keskipohjalaista hyvinvointia ja sen kehittämistä koskeva tieto Muu tieto Uusi tietoOlemassa oleva tieto Asiantuntijatieto - haastattelut - muut keskustelut - ohjausryhmä - yhdistyskysely - hyvinvointibarometri (Sonetbotnia) - hankkeen järjestämät tilaisuudet kuten workshopit - kuulemistilaisuudet - muut tilaisuudet - lausunnot ja kommentit Tieto alueen asukkaiden kokemasta hyvinvoinnista - kansalaiskysely (Pompke- hanke) - tilaisuudet - haastattelut ja kyselyt Tilastot Aikaisemmin tehdyt selvitykset ym. Maakunnalliset ohjelmat ja strategiat sekä kuntien strategiat Hyvinvoinnin ohjelmaryhmän työ Kansalliset ja alueelliset hyvinvointiin liittyvät ohjelmat, politiikat, strategiat ym. Hyvinvointitutkimukset ja selvitykset Muiden alueiden hyvinvointistrategiat Tilastot

3 Keski-Pohjanman hyvinvointistrategiasta Strategiassa ajatellaan keskipohjalaisen hyvinvoinnin olevan sitä, että ihmisen hyvä elämä toteutuu elinolojen, yhteisyyssuhteiden ja itsensä toteuttamisen osalta (vrt. Allardt) Joidenkin hyvinvoinnin keskeisten osa-alueiden osalta olemassa omia maakunnallisia strategioita/suunnitelmia, ja ko. teemojen osalta hyvinvointistrategia tukeutuu niihin –Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma –Turvallisuussuunnitelma –Päihdestrategia –jne. Strategian päämäärä on keskipohjalaisten hyvinvoinnin lisääntyminen

4 Visio 2015: HYVÄÄ ELÄMÄÄ KESKI-POHJANMAALLA Elämme Keski-Pohjanmaalla turvallisessa ympäristössä, jossa yhteisöllisyys ja toisista välittäminen on vahvaa. Alueemme toimijat tekevät hyvinvointityötä yhteistyössä ja siinä kansalaislähtöisellä toiminnalla, kuten yhdistyksillä, on suuri merkitys. Kulttuurilla ja liikunnalla on keskeinen osa hyvinvointimme lähteenä. Otamme myös yksilöinä vastuuta omasta ja toistemme hyvinvoinnista. Saatavillamme on tarpeenmukaisia hyvinvointipalveluita, joita tuottavat joustavasti yhteistyössä julkinen sektori, yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt. Keskipohjalaisten yhteisöllisyys ja osallisuus kasvavat Keskipohjalaisten saatavilla on tarpeenmukaiset hyvinvointi- palvelut Keskipohjalaisten terveyttä edistävät elämäntavat vahvistuvat Kulttuurin ja liikunnan hyvinvointi- vaikutukset kasvavat keskipohjalaisten elämässä Keskipohjalaisten elinympäristön turvallisuus, viihtyisyys ja arjen sujuvuus vahvistuvat Läpileikkaavat teemat: Arvopohja, vastuu hyvinvoinnista, ennaltaehkäisy, hyvinvointi kaikessa päätöksenteossa, kansalaislähtöisyys, laaja yhteistyö, hyvinvointitiedon käyttö Strategiset tavoitteet Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategia

5 K-P:n hyvinvointistrategiassa Jokaisen viiden tavoitteen osalta strategiassa on määritelty toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. Kaikki tavoitteet koskevat kaikkia ikäryhmiä, samoin suurin osa esitetyistä toimenpiteistä –Selkeästi nuoriin kohdistuvia toimenpiteitä strategiassa ovat seuraavat Kehitetään mielekkäitä itsensä kehittämisen mahdollisuuksia työ- ja koulutuselämässä olevien taukojen ajaksi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen Kehitetään keinoja saavuttaa lapset ja nuoret (tavoitteessa ”terveyttä edistävät elämäntavat vahvistuvat) Jokaisen strategisen tavoitteen osalta määriteltiin indikaattorit, joita tullaan vielä täsmentämään –indikaattoritiedon lähteenä tilastot asiantuntijatieto kansalaiskysely Hyvinvoinnin nykytilan kuvaus ym. on esitetty strategian taustaraportissa

6 Hyvinvointistrategia asettaa suuntaviivat ja painopisteet maakunnallisen hyvinvoinnin kehittämiselle. Strategiassa todetaan: –Strategian toteuttaminen ja asetettuihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää järjestelmällistä työtä strategian toimeenpanossa. –Alueellisen pysyvän kehittämisrakenteen luominen ja vahvistaminen on oleellista pitkäjänteisessä hyvinvoinnin kehittämistyössä. → Hyvinvoinnin valtatie -hanke

7 Hyvinvoinnin valtatie -hanke Päätavoitteet –strategiassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet käytännön kentille strategian toteuttamisohjelman laatiminen –toimenpiteiden ja indikaattorien täsmentäminen –pysyvä alueellinen hyvinvoinnin kehittämisrakenne –tavoitteena myös mm. edesauttaa sitä, että alueen toimijoilla on käytössään ajantasaista ja oleellista hyvinvointitietoa, että alueella olevaa hyvinvointitutkimuksen osaamista hyödynnetään, että yhteistyö avoimuus ja tiedonkulku hyvinvoinnin kehittämisen toimijoiden kesken lisääntyy, myös perinteisten sektorirajojen ylitse.

8 Muuta hyvinvointitiedosta tässä työssä K-P:n hyvinvointistrategian indikaattorien täsmentäminen ja seuranta Hyvinvoinnin tutkimusryhmä –alueella vahvaa, monitieteistä hyvinvointitutkimuksen osaamista Maakunta- ja kuntakohtaisia hyvinvointitilastoja Sotkanetistä –koottu Hyvinvoinnin valtatie -hankkeen sivuille Haasteena tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa Uusi terveydenhuoltolaki – kunnat ja hyvinvointitieto THL:n Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) –laaja-alainen kansalaiskysely –vuonna 2012 valtakunnallisesti kattava aluetasoinen aineistokeruu

9 Tervetuloa mukaan Tänään 24.11. ”Yhdistykset Hyvinvoinnin valtatiellä II” klo 18 – 21 Keski-Pohjanmaan liitossa (Rantakatu 14) Keski-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi II 26.1.201 n. klo 12 – 16, esittelyssä mm. ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, ilmoittautuminen jo menossa Lisää tulossa …

10 Strategia, sen taustaraportti sekä tietoa ja aineistoja Hyvinvoinnin valtatie -hankkeesta saatavissa www.keski-pohjanmaa.fiwww.keski-pohjanmaa.fi Kiitos!


Lataa ppt "Hyvinvointitieto Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategiatyössä Nuorta ei jätetä -seminaari 24.11.2010 Kristiina Niemi Hyvinvoinnin valtatie -hanke Keski-Pohjanmaan."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google