Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Euroopan talous- ja sosiaalikomitea"— Esityksen transkriptio:

1 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

2 Euroopan unioni (EU) 28 jäsenvaltiota 508 miljoonaa asukasta
EU:n ehdokasvaltiot: Islanti, Turkki, Serbia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Montenegro

3 EU:n tärkeimmät periaatteet
yhteiset arvot: ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio, ihmisoikeudet, moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu (SEUn 2 artikla) tavoite: edistää rauhaa, EU:n arvoja ja sen kansojen hyvinvointia (SEUn 3 artikla) neljänlaista liikkumisvapautta: henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus

4 Euroopan yhdentymisen tärkeimmät vaiheet

5 1950-luku – alkutaival: jälleenrakennus sodan jälkeen
1950: Robert Schumanin julistus 9. toukokuuta 1951: Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY) perustetaan 6 jäsenvaltiota: Belgia, Ranska, Saksa, Italia, Luxemburg, Alankomaat 1957: Rooman sopimukset – Euroopan talousyhteisö (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) syntyvät

6 1960-luku – perustan luominen
1960: Euroopan sosiaalirahasto perustetaan 1962: yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) käynnistetään 1968: tuontitullit poistetaan

7 1970-luku 1973: ensimmäinen laajentuminen – Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti liittyvät yhteisöön  EY:ssä on 9 jäsenvaltiota 1979: Euroopan parlamentin jäsenet valitaan ensimmäisen kerran suorilla vaaleilla

8 1980-luku – vakiinnuttamisen aika
laajentuminen Etelä-Euroopan maihin: Kreikka (1981), Espanja ja Portugali (1986)  EY:ssä on 12 jäsenvaltiota 1986: Euroopan yhtenäisasiakirja 1990: Saksojen yhdistyttyä myös entinen Itä-Saksa kuuluu EY:hyn

9 1990-luku 1993: Maastrichtin sopimus voimaan
1995: uusi laajentuminen – Itävalta, Suomi, Ruotsi  EU:ssa on 15 jäsenvaltiota

10 2000-luku: euro ja suuri laajentuminen
: 12 jäsenvaltiossa siirrytään käyttämään valuuttana euroa 2004: laajentuminen Keski- ja Itä-Euroopan maihin – EU:hun liittyy 10 uutta jäsenvaltiota: Kypros, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Tšekin tasavalta, Slovakia ja Slovenia  EU:ssa on 25 jäsenvaltiota 2007: Bulgaria ja Romania liittyvät unioniin  EU:ssa on 27 jäsenvaltiota 2013: Kroatia liittyy unioniin  EU:ssa on 28 jäsenvaltiota

11 2000-luku unionin toimielinrakennetta on uudistettava
EU:n perustuslaki torjuttiin Ranskassa ja Alankomaissa (2005) Lissabonin sopimus hyväksyttiin ja se tuli voimaan

12 Mitä hyötyä EU:sta on? Esimerkkejä:
vapaus asua, opiskella tai työskennellä missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa vaihto-ohjelmia nuorille: Comenius, Leonardo Da Vinci ja Erasmus yhtenäisvaluutta 18 jäsenvaltiossa ympäristölainsäädäntöä ilmastonmuutosten ehkäisemiseksi yhtäläiset mahdollisuudet edullisemmat verkkovierailuhinnat (roaming) ja paljon muuta…

13 Euroopan unionin toimielimet

14 Euroopan parlamentti säätää lakeja (yhdessä neuvoston kanssa)
valvoo Euroopan unionin toimielimiä poliittisesti ja taloudellisesti nykyisin 766 suorilla vaaleilla valittua jäsentä (vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen 751 jäsentä) vaalit joka viides vuosi puhemies: Martin Schulz

15 Eurooppa-neuvosto ohjaa EU:ta poliittisesti ja määrittelee sen poliittiset suuntaviivat ja prioriteetit koostuu jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehistä, puheenjohtajastaan ja Euroopan komission puheenjohtajasta puheenjohtaja: Herman Van Rompuy

16 Euroopan unionin neuvosto
säätää lakeja yhdessä Euroopan parlamentin kanssa (hyväksyy, muuttaa tai hylkää komission säädösehdotukset) koostuu 28 jäsenvaltion ministereistä käsiteltävien asioiden mukaan kiertävä puheenjohtajuus: puheenjohtajavaltio vaihtuu kuuden kuukauden välein: 1.1.– : Kreikka 1.7.– : Italia

17 Euroopan komissio tekee lakiehdotuksia ja valvoo lainsäädännön soveltamista (aloiteoikeus, perussopimusten "suojelija") 28 komission jäsentä, joista puheenjohtajana toimii José Manuel Barroso yksi komissaari kustakin jäsenvaltiosta, jokaisella oma vastuualueensa

18 EU:n muita toimielimiä ja elimiä
Euroopan unionin tuomioistuin Euroopan keskuspankki Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) Alueiden komitea

19 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

20 Mikä ETSK on? Se on neuvoa-antava elin, joka perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1957. Se edustaa järjestäytynyttä kansalais-yhteiskuntaa. Euroopan parlamentti Euroopan unionin neuvosto Euroopan komissio Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

21 Mitä järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta tarkoittaa?
Kaikkia ryhmiä ja järjestöjä, joita kansalaiset perustavat ajaakseen etujaan, saavuttaakseen tietyn päämäärän tai tehdäkseen yhteistyötä samanhenkisten ihmisten kanssa

22 Millainen rooli ETSK:lla on?
Neuvoa-antava – Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio kuulevat ETSK:ta, joka antaa niille noin 200 lausuntoa vuodessa. ETSK on foorumi vuoropuhelua ja kuulemista varten. ETSK edistää EU:n arvoja, osallistavaa demokratiaa ja kansalaisjärjestöjen asemaa.

23 Silta EU:n ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä
ajaa kansalaisyhteiskunnan asioita tarjoaa jäsenvaltioiden kansalaisjärjestöille mahdollisuuden ilmaista näkemyksiään Euroopan tasolla

24 Keitä ETSK:n jäsenet ovat?
353 jäsentä, jotka nimetään 5 vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja valitaan 2,5 vuoden välein puheenjohtaja: Henri Malosse ( ) jäsenet edustavat talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmiä: työnantajia, työntekijöitä, kansalaisjärjestöjä ja muita eturyhmiä työskentely perustuu konsensukseen huomattavaa asiantuntemusta monilla aloilla kokoontuvat vuosittain noin 9 täysistuntoon

25 jäseniä ja asiantuntijoita
Lausunnon laatiminen Täysistunto RYHMÄ II Työntekijät RYHMÄ I Työnantajat RYHMÄ III Muut eturyhmät JAOSTO Valmisteluryhmä: jäseniä ja asiantuntijoita JAOSTO 6 jaostoa

26 Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi

27 Seitsemän työvaihetta
Euroopan tulevaisuutta koskevaan toimintasuunnitelmaan tutustuminen ja siitä keskusteleminen Enintään kahden vaihtoehdon valitseminen annetuista vaihtoehdoista (a, b, c...) Lisätoimien ehdottaminen englanniksi, enintään kaksi koulua kohden Brysselin matkaan valmistautuminen Työryhmätapaaminen Brysselissä Keskustelu ja äänestys Äänestystuloksen esittely

28 1. Toimintasuunnitelmaan tutustuminen ja siitä keskusteleminen
Vuoden 2014 tammikuun puolivälissä saatte työasiakirjan omalla kielellänne sekä ohjeet englanniksi ja ranskaksi. Työasiakirjassa esitetään luettelo kahdestatoista Euroopan tulevaisuutta koskevasta toimesta, ja se toimii pohjana Brysselissä käytävälle keskustelulle. Keskustelkaa eri toimista luokassa.

29 2. Toimien valitseminen Keskusteltuanne ehdotetuista toimenpiteistä luokassa valitkaa annetuista vaihtoehdoista (a,b,c...) enintään kaksi. Ehdottakaa lisätoimia (kaksi koulua kohden) englanniksi. Pituus saa olla enintään 70 merkkiä toimea kohden (välilyönnit mukaan luettuina). Kaikki koulut ilmoittavat valintansa ETSK:lle.

30 3. Brysselin matkaan valmistautuminen
Luettelo koulujen valitsemista yhteensä 14 toimesta ilmoitetaan teille maaliskuun alussa. Valmistautukaa perustelemaan kantojanne, neuvottelemaan ja keskustelemaan toimista Brysselissä järjestettävissä työryhmissä.

31 4. Työryhmätapaaminen Brysselissä
Työryhmissä opiskelijat keskustelevat ja vaihtavat näkemyksiä valituista 14 toimesta.

32 5. Keskustelu ja äänestys Brysselissä
Kunkin työryhmän päätelmät esitellään täysistunnossa Euroopan parlamentin eri poliittisten ryhmien edustajille. Sähköinen äänestys

33 Määräaika ja yhteystiedot
Englanniksi kirjoitetut ehdotukset toimiksi (enintään kaksi) ja valitsemanne toimikohtaiset monivalintavaihtoehdot tulee lähettää viimeistään 14. helmikuuta 2014. Sähköposti: Internetsivut: Your Europe, Your Say! @youreurope

34


Lataa ppt "Euroopan talous- ja sosiaalikomitea"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google