Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laatua käytäntöön - Pilottien kokemuksia verkko-opetuksen laadunhallintatyöstä TieVie seminaari 11.1.2007 Jyväskylä Kristiina Karjalainen, Lappeenrannan.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laatua käytäntöön - Pilottien kokemuksia verkko-opetuksen laadunhallintatyöstä TieVie seminaari 11.1.2007 Jyväskylä Kristiina Karjalainen, Lappeenrannan."— Esityksen transkriptio:

1 Laatua käytäntöön - Pilottien kokemuksia verkko-opetuksen laadunhallintatyöstä TieVie seminaari 11.1.2007 Jyväskylä Kristiina Karjalainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto www.vopla.fi www.vopla.fi

2 Esityksen sisältö Pilotoinnin taustaa ja tavoitteita Pilottiprosessin eteneminen Pilottien lähtökohtia laadunhallinnan kehittämiseen Pilottien kokemuksia laadunhallinnan kehittämisestä Yhteenvetoa palautteesta Kehitystyö jatkuu Tulevia tapahtumia

3 Pilotoinnin taustaa 33 lähetetystä hakemuksesta valittiin 6 erilaista pilottia, jotta saataisiin mahdollisimman kokonaisvaltainen ja kattava näkemys verkko- opetuksen laatutyöstä yliopistoissa Vuonna 2006 pilotoitiin verkko-opetuksen laatukäsikirjan sisältöjä sekä tuettua laadunhallinnan prosessia, koska haluttiin testata laatukäsikirjan sisältöjen toimivuutta ja sopivuutta verkko-opetuksen kehittämisen välineenä tuettua laadunhallintatyön vaiheittaista etenemismallia

4 Pilotoinnin tavoitteita Yleistavoitteena piloteilla viedä oma kehittämishanke tavoitteellisesti läpi osallistua pilottien yhteisiin tapaamisiin raportoida pilottivuoden kokemuksia Tavoitteena Voplalla saada palautetta laatupalvelun sisältöjen toimivuudesta ja käyttötavoista edelleen kehittämistä varten levittää tietoa hankkeen tuottamasta laatupalvelusta ja verkko-opetuksen laadunhallinnan merkityksestä

5 Pilottiprosessin eteneminen - työskentelytavat Piloteille järjestettiin 3 yhteistä työpajaa vuonna 2006 pilottikohtaista mentorointia 4-6 kertaa vuoden aikana mahdollisuus yhteisölliseen tukeen

6 Pilottiprosessin eteneminen – näin se alkoi Ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessa tutustuttiin verkko-opetuksen laadunhallintaan yleisesti pohjustettiin vuoden pilottitoimintaa kertomalla tavoitteista ja kehittämiskohteista ohjeistettiin pilotteja tekemään nykytilan kuvausta Mentoritapaamisissa pilotteja ohjeistettiin oman toiminnan kuvaamiseen ja järjestelmälliseen toiminnan dokumentointiin keskusteltiin laadunhallinnan termeistä ja sanastosta sekä luotiin yhteistä kieltä laadunhallinta-ajattelun ymmärtämiseksi

7 Pilottiprosessin eteneminen – kesän kynnyksellä Toisessa pilottityöpajassa pilotit esittelivät omia kehittämiskohteitaan teemoittain: laatutyön aloittaminen, laatutyöhön sitouttaminen, prosessikuvaukset laatutyössä sekä arviointi osana kehittämistyötä annettiin alustavat ohjeet raportoinnista Mentoritapaamisissa pilotit esittelivät kehittämiään prosessikuvauksia (kehittämiskuvauksia) toiminnastaan pilotit esittelivät myös laadunhallintatyön etenemistä pilotit antoivat palautetta laatukäsikirjan sisällöistä sekä kuvasivat sitä miten he olivat laatukäsikirjaa tähän mennessä käyttäneet

8 Pilottiprosessin eteneminen – antoisan vuoden päätös Kolmannessa työpajassa pilotit arvioivat omaa toimintaansa vuoden aikana Voplan tarjoamaa tukea ja ohjausta Mentoritapaamisissa mentorit antoivat palautetta pilottien raporteista sekä pilottien kehittämishankkeiden etenemisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta keskusteltiin laadunhallintatyön jatkumisesta pilottiorganisaatioissa

9 Pilottien lähtökohtia laadunhallinnan kehittämiseen Pilotit tarkastelivat laadunhallintaa hyvin laaja-alaisesti: verkoston toiminnan näkökulmasta yksittäisen verkkokurssin näkökulmaan Lisäksi pilotit olivat eri vaiheissa laadunhallinnan kehittämisessä, ”noviiseista konkareihin” Myös verkko-opetusta oli hyödynnetty eri asteisesti piloteissa

10 Pilottien kokemuksia verkko-opetuksen laatukäsikirjan käytöstä ja laadunhallintaprosessin etenemisestä Verkko-opetuksen laatukäsikirja ja Vopla-hankkeen yhteen kokoama muu laatumateriaali auttoivat jäsentämään omaa laadunhallintatyötä Laadusta ja laatusanastosta keskusteleminen pilottiyhteisössä auttoi hahmottamaan laadunhallinnan todellisuutta ja auttoi hälventämään laadunhallinnan abstraktisuutta Laatumatriisien sisältämä tieto ja valmis jäsentely tehostivat laadun kehittämisen aloittamista Nykytilan kuvaus toi esiin kehittämistä vaativat kohteet Prosessi/kehittämiskuvaukset helpottivat kokonaisuuden hahmottamista Huomattiin järjestelmällisen dokumentoinnin merkitys Oman toiminnan näkyväksi tekeminen on parantanut työn sujuvuutta

11 Yhteenvetoa palautteesta Laadunhallintaa voi, ja pitää, kehittää yliopistoissa monilla eri tasoilla, näkökulmat vaihtelevat ja siten myös laadunhallinta toimintana on erilaista eri toimintatasoilla (johto – opettaja – tukipalvelu) Vuoden aikana pilotit sisäistivät ajatuksen siitä, että laadun kehittäminen ei ole ulkoapäin annettua ja ohjattua toimintaa vaan lähtee organisaation omista, sisäisistä tarpeista Verkko-opetuksen laatupalvelu tarjoaa tukea ja materiaalia laadunhallintatyön aloittamiseen ja eteenpäin viemiseen materiaalia voi käyttää monilla eri tavoilla ja sitä voi soveltaa omaan toimintaan sopivaksi materiaali toimii myös oman laatu-ajattelun herättelijänä

12 Kehitystyö jatkuu Pilotit antoivat arvokasta palautetta ja tietoa miten laatupalvelun sisältöjä voi käyttää oman työn laadun kehittämisen tukena Tämän vuoden aikana sisältöjä tuotetaan lisää, mm. lisätään laatukäsikirjaan kuuluva laatusanasto Täsmennetään olemassa olevaa sisältöä

13 Tulevia tapahtumia 15.2.2007 Laatuaskeleita – kokemuksia verkko- opetuksen laadun kehittämisestä -seminaari, HY Porthania Sali III, klo 12-16 (Laatuaskeleita - pilottijulkaisun julkistaminen) Opettaja verkko-opetuksensa laadunkehittäjänä - verkkokurssi 16.4.-1.6.2007. Ilmoittautuminen käynnissä, päättyy 2.4.2007 Syksyllä 2007 Vopla tarjoaa yliopistoille, niiden, tiedekunnille, osastoille ja laitoksille verkko- opetuksen laadunhallintakoulutusta räätälöidysti, lisää tietoa kevään aikana Voplan-sivuilta

14 Lisätietoja ja ajankohtaista www.vopla.fi Kiitos mielenkiinnosta!


Lataa ppt "Laatua käytäntöön - Pilottien kokemuksia verkko-opetuksen laadunhallintatyöstä TieVie seminaari 11.1.2007 Jyväskylä Kristiina Karjalainen, Lappeenrannan."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google