Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Teeman tarkastelun neljä näkökulmaa Alueellinen vaikuttaminen, nykytila Demokratia ja osallistuminen KRITEERINYKYTILAN EDUTNYKYTILAN HAITAT NYKYTILAN.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Teeman tarkastelun neljä näkökulmaa Alueellinen vaikuttaminen, nykytila Demokratia ja osallistuminen KRITEERINYKYTILAN EDUTNYKYTILAN HAITAT NYKYTILAN."— Esityksen transkriptio:

1

2 Teeman tarkastelun neljä näkökulmaa

3 Alueellinen vaikuttaminen, nykytila Demokratia ja osallistuminen KRITEERINYKYTILAN EDUTNYKYTILAN HAITAT NYKYTILAN ARVOSANA ALUEELLINEN VAIKUTTAMINEN (EDUSTUKSELLINEN OSALLISTUMINEN) Palvelujen saatavuus ja tehokkuus Osa-alueet ovat huomion kohteena ja kansalaisvaikuttaminen toimii Palvelurakenne on liian kallis tuloihin nähden + Kilpailukyky verrattuna Helsingin seutuun ja koko maahan Toimintakustannukset/asukas kilpailukykyiset suuriin verrattuna Valtion rahoituskilpailuissa ei pärjätä tie ym. hankkeissa + Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja asuntotuotantoon ja joukkoliikenteeseen Tarjoaa monipuoliset asumis- ja yrittämisen mahdollisuudet Aiheuttamisperiaatetta vaikeaa noudattaa palvelukustannuksissa ++ YmpäristövaikutuksetKuntalaiset valveutuneita 0 Sosiaalinen eheys, segregaatio ja maahanmuuttajat Kolmas sektori kotouttaa 0 Hallinnon tehokkuus ja paikallinen vaikuttaminen Alueellinen näkökulma huomioidaan Kokonaisuus ei jäsenny+

4 Edustuksellinen demokratia, nykytila Demokratia ja osallistuminen KRITEERINYKYTILAN EDUTNYKYTILAN HAITAT NYKYTILAN ARVOSANA EDUSTUKSELLINEN DEMOKRATIA (KUNNALLISTEN LUOTTAMUSELINTEN TOIMINTA) Palvelujen saatavuus ja tehokkuus Kunnallisilla toimielimillä on valtaa, vastuuta ja vahva rooli. Luottamushenkilöt ovat lähellä kuntalaisia. Kuntayhteistyö on hyvin organisoitu. Äänestysaktiivisuus on laskenut kaikissa vaaleissa. Jotkut ryhmät ovat yli- tai aliedustettuina valtuustoissa. Omistajaohjaus on vaihtelevasti järjestetty.Luottamushenkilöiden palkkiot vaihtelevat kunnittain. + Kilpailukyky verrattuna Helsingin seutuun ja koko maahan Paikallisuus vahvistaa yhdessä sopimisen kulttuuria. Omien ja lähellä olevien etujen turvaaminen voi haitata päätöksentekoa. 0 Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja asuntotuotantoon ja joukkoliikenteeseen Ympäristövaikutukset Sosiaalinen eheys, segregaatio ja maahanmuuttajat Hyvä kokemus eri kieliryhmien ja kansanliikkeiden/yhdistysten mukanaolosta päätöksenteossa. Sisäiset jännitteet voivat jumiuttaa päätöksentekoa. + Hallinnon tehokkuus ja paikallinen vaikuttaminen Luottamustoimipaikkoja on tarvittava määrä ja toimielimiä on mutkaton perustaa tarpeen mukaan. Strategisen ja operatiivisen johtamisen rajapinta on hämärtynyt. +

5 Vuorovaikutus, nykytila VUOROVAIKUTUS (EDUSTUKSELLISTA DEMOKRATIAA TÄYDENTÄVÄ KUNTALAISTEN OSALLISTUMINEN) Palvelujen saatavuus ja tehokkuus Laaja järjestöverkko, hallinnon avoimuus, Kuuma, vahvat alueet, sähköiset järjestelmät, Kustannukset, luottamushenkilöiden rooli hämärtyy + Kilpailukyky verrattuna Helsingin seutuun ja koko maahan Sähköiset järjestelmätKustannukset0 Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja asuntotuotantoon ja joukkoliikenteeseen Vahvat omaleimaiset alueet + YmpäristövaikutuksetEi vaikutusta Sosiaalinen eheys, segregaatio ja maahanmuuttajat Laaja järjestöverkko, päättäjiä helppo lähestyä, vahvat alueet, eri ryhmien (esim kieli) helppo osallistua Vuorovaikutus jää virallisiin muotoihin, kiinnostus asioiden hoitoon vähenee + Hallinnon tehokkuus ja paikallinen vaikuttaminen Laaja järjestöverkko, päättäjiä helppo lähestyä, sähköiset järjestelmät, Kuuma, hallinnon tehokkuus, eri ryhmien (esim kieli) helppo osallistua Kustannukset, luottamushenkilöiden rooli voi hämärtyä, kiinnostus asioiden hoitoon voi vähentyä, vuorovaikutus jää virallisiin muotoihin +

6 Suora demokratia, nykytila SUORA DEMOKRATIA Palvelujen saatavuus ja tehokkuus Kuntalaiset voivat vaikuttaa mm. tekemällä aloitteita tai antamalla palautetta. Aloitteiden käsittely on yleensä nopeaa. Hallinnon jäykkyys ja resurssien puute saattaa estää / hidastaa parannusehdotusten toteuttamista. Aloitteiden määrä saattaa hidastaa päätöksentekoa. + Kilpailukyky verrattuna Helsingin seutuun ja koko maahan Ei vaikutusta Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja asuntotuotantoon ja joukkoliikenteeseen Ei vaikutusta YmpäristövaikutuksetEi vaikutusta Sosiaalinen eheys, segregaatio ja maahanmuuttajat Kaikki väestöryhmät voivat suoran demokratian menetelmillä saada asiansa käsittelyyn. Eri väestöryhmille tarjotaan palveluja tasapuolisesti. Eräät väestöryhmät eivät ole kiinnostuneita yhteiskunnan asioista tai eivät ole tietoisia suoran demokratian mahdollisuuksista. 0 Hallinnon tehokkuus ja paikallinen vaikuttaminen Suora demokratia tukee, ohjaa ja vahvistaa edustuksellista järjestelmää ja mahdollistaa kuntalaisten osallistumista kunnalliseen päätöksentekoon Suoran demokratian mahdollisuuksia käytetään liian vähän. Kansanäänestyksen kautta asioiden käsittelyyn saaminen on säännelty. Suoran demokratian keinot eivät aina johda toivottuun tulokseen. +

7


Lataa ppt "Teeman tarkastelun neljä näkökulmaa Alueellinen vaikuttaminen, nykytila Demokratia ja osallistuminen KRITEERINYKYTILAN EDUTNYKYTILAN HAITAT NYKYTILAN."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google