Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla TAITEEN PERUSOPETUS 25.1.2006 Jorma Kauppinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla TAITEEN PERUSOPETUS 25.1.2006 Jorma Kauppinen."— Esityksen transkriptio:

1 24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla TAITEEN PERUSOPETUS 25.1.2006 Jorma Kauppinen

2 24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla Laki taiteen perusopetuksesta 633/1998 Asetus taiteen perusopetuksesta 813/1998

3 24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla Taiteen perusopetuksen tarkoitus (Laki taiteen perusopetuksesta 633/1998) tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen

4 24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla Laki taiteen perusopetuksesta 633/1998 5 § Opetussuunnitelma Opetushallitus päättää taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä (opetussuunnitelman perusteet). Opetussuunnitelman perusteet voi sisältää erilaajuisia oppimääriä.

5 24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla Asetus taiteen perusopetuksesta 813/1998 1§ Oppimäärät Taiteen perusopetuksesta annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja oppimääriä ovat yleinen oppimäärä ja laaja oppimäärä.

6 24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla HE 86/1997 vp 1.6. Laki taiteen perusopetuksesta Nykyisin musiikin opetusta varten musiikkioppilaitos- lainsäädännön nojalla vahvistettujen opetussuunnitelman perusteiden mukaiset opinnot ovat laajuudeltaan ja sisällöltään vaativammat kuin taiteen perusopetuksesta annetun lain nojalla musiikinopetusta varten vahvistettujen opetus- suunnitelman perusteiden mukaiset opinnot. Jotta nykykäytäntöä voidaan jatkaa, säännökseen on otettu mahdollisuus erilaajuisten oppimäärien vahvistamiseen.

7 24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteet 2002 (Musiikki, tanssi, visuaaliset taiteet, teatteritaide) Opetushallitus on vahvistanut perusteet noudatettaviksi 6.8.2002 lukien Perusteiden mukainen opetussuunnitelma otettava käyttöön viimeistään 1.8.2004 Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet vahvistettu 30.3.2005, otettava käyttöön viimeistään 1.8.2006

8 24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 (Musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet, visuaaliset taiteet) Opetushallitus on vahvistanut perusteet noudatettaviksi 1.8.2005 lukien Perusteiden mukainen opetussuunnitelma otettava käyttöön viimeistään 1.8.2006

9 24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla Musiikin laajan oppimäärän tehtävät ja tavoitteet ops-perusteiden mukaan luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle harrastamiselle antaa valmiuksia musiikkialan ammattiopintoihin tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä ohjata keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn yksilönä ja ryhmän jäsenenä kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen

10 24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla Musiikin yleisen oppimäärän tehtävät ja tavoitteet ops-perusteiden mukaan luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureja ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä kehittää ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin

11 24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla Laajan oppimäärän opintojen rakenne ja laajuus Varhaisiän kasvatus Perusopinnot/musiikin perustaso Syventävät opinnot/musiikkiopistotaso opintojen laajuus yhteensä 1300 tuntia (45 min.)

12 24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla Yleisen oppimäärän rakenne ja laajuus muodostuu tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista, joiden mukaan oppilas voi edetä valitsemissaan opinnoissa ja syventää ja laajentaa osaamistaan opintokokonaisuuksien tarjonta ja järjestys eri taiteenaloilla määritellään paikallisesti ja paikalliset tarpeet huomioon ottaen laskennallinen laajuus yhteensä 500 tuntia (45 min,)

13 24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla Musiikin laaja oppimäärä/ musiikkiopistotason päättötodistus sisältää mm. seuraavia asioita: opinnot, joista todistus annetaan opiskeluaika oppilaan pääaineen päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta musiikin perusteiden päättösuoritus, arvosana ja suorituksen ajankohta osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyekokoonpanot ja osallistumisajat muut mahdolliset opintosuoritukset

14 24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla Visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän päättötodistus sisältää mm. seuraavia asioita: opinnot, joista päättötodistus annetaan (arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö) opiskeluaika oppilaan päättösuoritus, numeroarvosana, sanallinen kuvaus oppilaan osaamisesta, suorituksen ajankohta osallistuminen näyttely- ja muihin kulttuuriprojekteihin

15 24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sisältää mm. seuraavia asioita: taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan opiskeluaika vuosina oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärä niissä maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta


Lataa ppt "24.1.2006 TH Osaamisen ja sivistyksen asialla TAITEEN PERUSOPETUS 25.1.2006 Jorma Kauppinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google