Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaista typo- hanketoiminnassa ja sen kehittämisessä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaista typo- hanketoiminnassa ja sen kehittämisessä"— Esityksen transkriptio:

1 Ajankohtaista typo- hanketoiminnassa ja sen kehittämisessä
Kokous Kaarina Ruotsalainen tiimin vetäjä

2 Tervetuloa ja oikein hyvää syksyn jatkoa!
Kaarina Ruotsalainen tiimin vetäjä

3 Poimintoja vuoden 2013 hankeseurannasta
V hankkeissa yhteensä 2033 henkilöä, joista palkka-tuella 905, työkokeilussa 724 ja muussa palvelussa 404 Osalla useita työllistymistä vaikeuttavia esteitä (pitkittynyt työttömyys, terveydentila, osaamisen puutteet, kielitaidon puutteet, ikä jne.) Osalla työmarkkinat karkaavat osaamisen puutteiden takia, osalla työttömyys pitkittää työttömyyttä Hankkeissa asiakkaita lähinnä TE-toimiston tuetun työllistymisen linjalta, osaamisen kehittämisen linjalta sekä TYP:stä. Kohderyhmä eri hankkeissa hieman erilainen. Vaikeutunut työllisyystilanne heijastuu toimintaan Pyöröoviefekti korostuu; hanketoimija, asiakas, TE-toimisto ”tukevat” ratkaisua hankkeeseen palaamisesta, muita vaihtoehtoja ei riittävästi kartoiteta Kaarina Ruotsalainen tiimin vetäjä

4 Toiminnan kehittämiskohteita
Sen kirkastaminen, että hanketoiminta asiakkaalle silta tulevaisuuteen, että löytyisi vaihtoehto työttömyydelle; työllistyminen, koulutus, TE-toimiston palveluun osallistuminen Työnhakuvalmiuksien parantaminen Tarvittaessa hanke luotsina kuntoutukseen Työllistymisen esteet puheeksi (katsotte asiakasta työnantajan silmin) ja ratkaisujen hakeminen – mitä asiakas itse voi tehdä, mitä muuta tarvitaan Vahvuuksien näkeminen, osaamisen kartoittaminen, mahdollisuuksien etsiminen ja niistä puhuminen Kaarina Ruotsalainen tiimin vetäjä

5 Toiminnan kehittämiskohteita
Tuetaan asiakasta ratkaisuissa, jotka ehkä ovat mukavuusalueen ulkopuolella, toivo-toivottomuus Hankkeen asiakasprosessien kehittäminen; mitä tapahtuu, kun henkilö aloittaa hankkeessa – kun henkilö on hankkeessa – kun hanke on päättymässä Hankkeen itsearvioinnin tärkeys, mitä toiminnalla tavoitellaan, mitä lisäarvoa hanke tuo asiakkaalle, miten toimintaa tulisi kehittää, mitä osaamista hanketyöntekijällä pitää olla jne. Verkostojen hyödyntäminen, yhteistyökumppanien tärkeys Yritysyhteistyön lisääminen Kaarina Ruotsalainen tiimin vetäjä

6 Ajankohtaista, täydentyy maanantaina
Vuonna 2015 avustuksiin käytettävät määrärahatilanne selviää syksyn aikana – jonkin verran vähenemässä Palkkatuki, kirjallinen tiedote Palkkatuki vuoden 2015 muuttuu Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP-lainsäädäntö) voimaan , vuosi 2015 on valmisteluvuosi, toiminta aloitettava viimeistään vuoden 2016 alusta Hakuprosessista kertoo Juho orjala Kaarina Ruotsalainen tiimin vetäjä

7 Palkkatuen käyttö, jaetaan paperiversiona ja laitetaan www.taidonpolku.fi -sivuille
Palkkatukityö on normaali työsuhde, johon sovelletaan työsopimuslain säännöksiä. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain työkokeilua ja palkkatukea koskevia säännöksiä muutettiin lukien vastaamaan aiempaa paremmin työsopimuslain säännöksiä työntarjoamisvelvollisuudesta. Työnantajan tulee palkkatukea hakiessaan ilmoittaa, onko se tarjonnut työtä ennen palkkatuen hakemista työsopimuslain edellyttämällä tavalla tuotannollista tai taloudellisista syistä irtisanotuille, lomautetuille tai osa-aikatyötä tekeville, tai että velvollisuutta työn tarjoamiseen ei ole ollut. Lisäksi työnantajan tulee ilmoittaa, onko työtä tarjottu niille tu-ta –syistä irtisanotuille, joiden irtisanomisaika on päättynyt tuen hakemista. edeltäneiden 12 kk:n aikana. Lähtökohtana on, että TE-toimisto luottaa työnantajan ilmoitukseen. Mikäli työnantajalla on epäselvyyttä työsopimuslain mukaisista velvollisuuksista, työnantaja voi selvittää asiaa työsuojeluviranomailsta (AVI = aluehallintovirasto) tai työnantajaliitolta. He ovat parhaita asiantuntijoita antamaan tulkintoja työsopimuslain toimeenpanosta ja sisällöstä. TE-toimiston tehtävänä ei ole ottaa kantaa eikä ohjeistaa työnantaja, onko työnantajalla työsopimuslain mukaan velvollisuus tarjota työtä vai ei. Työsopimuslaissa säädettyä takaisinottovelvollisuutta ja työntarjoamisvelvollisuutta ei voida soveltaa lievemmin, vaikka kyseessä olisi yhdistys, säätiö tai kunta, joka työllistää palkkatuella työttömiä työnhakijoita. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ei ole mahdollista säätää poikkeuksista työsopimuslakiin, vaan se edellyttäisi työsopimuslain muuttamista. Kaarina Ruotsalainen tiimin vetäjä


Lataa ppt "Ajankohtaista typo- hanketoiminnassa ja sen kehittämisessä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google