Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Satakunnan ammattikorkeakoulun Liiketalous Rauman henkilöstön ja Rauman talousalueen yritysten yhteistyön selvittäminen ja kehittäminen Enni Karvinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Satakunnan ammattikorkeakoulun Liiketalous Rauman henkilöstön ja Rauman talousalueen yritysten yhteistyön selvittäminen ja kehittäminen Enni Karvinen."— Esityksen transkriptio:

1 Satakunnan ammattikorkeakoulun Liiketalous Rauman henkilöstön ja Rauman talousalueen yritysten yhteistyön selvittäminen ja kehittäminen Enni Karvinen

2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää
Miten paljon yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalous Rauman opetushenkilöstön ja Rauman talousalueen yritysten välillä on Minkälaista yhteistyötä niiden välillä on Miten tyytyväisiä osapuolet ovat yhteistyöhön Miten yhteistyötä voitaisiin kehittää Miten paljon aika- ja muita resursseja yhteistyö vaatii Miten yhteistyö on kehittynyt vuosina 2000 – 2007 Miksi kaikilla yrityksillä ei ole ollut yhteistyötä liiketalous Rauman opetushenkilöstön kanssa

3 Toimintasuositukset Yrityksiä vaivaa tietämättömyys Liiketalous Rauman toiminnasta ja tavoista Lisää tapaamismahdollisuuksia Jokavuotinen avoin tiedotustilaisuus Liiketalous Raumassa Kummiopettaja-idea Opettaja tai opettajaryhmä vierailee yrityksessä ja seuraa yrityksen toimintaa Yrityksen työntekijä vierailee opettajan kurssilla ja pitää tunnin alustuksen tai mahdollisesti luennoi Sekä tutkimukseen osallistuneet opettajat, että haastatellut yritykset suhtautuvat pääasiassa hyvin positiivisesti yhteistyöhön ja ovat halukkaita kehittämään sitä.

4 Tutkimuksen toteuttaminen
Tutkimuksen perusjoukko koostui kahdesta eri ryhmästä: SAMK Liiketalous Rauman henkilöstö (30 kpl) Vastauksia 15 kpl Rauman talousalueen yritykset (9 kpl), joista kahdella (2) ei ole ollut yhteistyötä Kolme (3) suuryritystä Kuusi (6) Pk-yritystä Tutkimus toteutettiin syksyllä 2007 Yrityksiltä kerättiin tiedot henkilökohtaisella haastattelulla Opetushenkilöstöltä kerättiin tiedot lomakekyselyllä

5 Yhteistyöyritysten ja -henkilöiden määrä
Liiketalous Rauman opetushenkilöstöstä 60 %:lla oli kymmenen tai useampia yhteistyöyrityksiä 27 %:lla ei ollut yhtään yhteistyöyritystä Yrityksillä oli useimmin yhteistyötä kahden Liiketalous Rauman henkilön kanssa (43 %)

6 Yhteistyön muodot Opetushenkilöstölle yleisin yhteistyön muoto olivat opinnäytetyöt Yrityksille yleisimmät yhteistyömuodot olivat opinnäytetöiden lisäksi yritysvierailut sekä kursseihin liittyvät tehtävät Ne yritykset (2), joilla ei ole yhteistyötä Liiketalous Rauman kanssa, pitivät kaikkia lueteltuja yhteistyön muotoja kiinnostavina

7 Tyytyväisyys yhteistyön määrään
Liiketalous Rauman henkilöstöstä 53 % oli tyytyväisiä yhteistyön määrään 20 % halusi lisää yhteistyötä Yrityksistä 57 % oli tyytyväisiä yhteistyön määrään 43 % halusi lisää yhteistyötä

8 Tyytyväisyys yhteistyön laatuun
Liiketalous Rauman henkilöstöstä 7 % erittäin ja 67 % melko tyytyväisiä yhteistyön laatuun Haastatelluista yrityksistä 29 % erittäin ja 57 % melko tyytyväisiä yhteistyön laatuun

9 Miten yhteistyö käynnistyi
Yhteistyösuhteet ovat tavallisimmin alkaneet SAMK Liiketalous Rauman työntekijän aloitteesta Seuraavaksi yleisimmät yhteistyön aloittajat olivat opiskelijat ja yritykset

10 Yhteistyösuhteiden luomisen helppous ja yhteistyöstä saatavat hyödyt
Opetushenkilöstöstä 80 % piti uusien yhteistyösuhteiden luomista melko helppona 72 % yrityksistä piti uusien yhteistyösuhteiden luomista erittäin tai melko helppona Opetushenkilöstö saa yhteistyöstä yrityskontakteja ja esimerkkejä opetukseen Yritykset saavat yhteistyöstä ideoita ja mahdollisuuden rekrytointiin

11 Keskinäinen yhteydenpito
Liiketalous Rauman henkilöstö pitää tiheämmin yhteyttä yrityksiin kuin yritykset henkilöstöön Yleisimmät yhteydenpitotavat olivat opetushenkilöstön keskuudessa kahdenkeskiset tapaamiset, sähköposti ja puhelin yritysten edustajien keskuudessa sähköposti ja puhelin

12 Yhteistyöhön käytettävä aika
Liiketalous Rauman opetushenkilöstöstä 67 % käyttää mielestään sopivasti aikaa yhteistyön Yrityksistä 57 % piti yhteistyöhön käyttämäänsä aikaa sopivana ja 43 % liian vähäisenä

13 Yhteistyön kehitys vuosina 2000 - 2007
Yhteistyön hyödyllisyyden kehitys vuosina 2000–2007 yritysten mielestä. N=7 Vastausvaihtoehdot Vastaajia Prosentti Hyöty on lisääntynyt selvästi 2 29 % Hyöty on säilynyt ennallaan 3 43 % Ei vastausta Opetushenkilöstöstä 90 % oli sitä mieltä, että yhteistyön määrä on lisääntynyt selvästi tai jonkin verran vuosina Kaikki opettajat olivat sitä mieltä, että yhteistyöstä saatava hyöty on lisääntynyt vuosina Myös yritykset olivat tyytyväisiä yhteistyöstä saatavan hyödyn kehitykseen

14 Yhteistyön ongelmat Suurin yhteistyötä haittaava ongelma on ajan puute
Muita ongelmia olivat molemminpuolinen tietämättömyys aikataulujen yhteensopimattomuus luottamuksen puute yhteistyön pitkäjänteisyyden puuttuminen Yritykset (2kpl), joilla ei ole ollut yhteistyötä Liiketalous Rauman kanssa, kokivat suurimmiksi yhteistyön ongelmiksi Harjoittelijoiden vähyyden Koulun vähäisen aktiivisuuden Yleisesti opetuksen ja opiskelijoiden osaamisen tason


Lataa ppt "Satakunnan ammattikorkeakoulun Liiketalous Rauman henkilöstön ja Rauman talousalueen yritysten yhteistyön selvittäminen ja kehittäminen Enni Karvinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google