Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Psykologian koulukuntien ihmiskuvat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Psykologian koulukuntien ihmiskuvat"— Esityksen transkriptio:

1 Psykologian koulukuntien ihmiskuvat

2 Behaviorismi John B. Watson: ”Antakaa minulle kasvatettavaksi tusina terveitä lapsia ja takaan, että voin kouluttaa heistä kenestä tahansa lääkärin, tuomarin, taiteilijan, kansanedustajan – jopa varkaan tai kerjäläisen, hänen perimästään tai kyvyistään riippumatta.”

3 Behaviorismi Psykologian valtavirtaus 1900-luvun alusta 1950-luvulle
Ihmistä voidaan tutkia luonnontieteiden menetelmillä ja tarkkuudella Mieltä, psyykeä, ei ole käyttäytyminen ja persoonallisuus ovat oppimisen tulosta Ärsyke → reaktio = käyttäytyminen (S-R-ketju) Mekaaninen ihmiskuva Oppiminen tapahtuu ehdollistumisen kautta Ympäristö muovaa ihmistä: ihminen passiivinen Pavlov, Skinner Psyykkiset häiriöt opittuja: voidaan myös oppia pois

4 Ansiot Kritiikkiä Kokeellinen tutkimus psykologiaan
Vaati tarkkoja käsitteitä Ympäristön tutkimus Kritiikkiä Ei huomioi yksilöllisiä eroja Ihminen ei ole sätkynukke, joka reagoisi vain ulkoisiin ärsykkeisiin

5 Psykodynaamiset teoriat
Pohjautuvat Sigmund Freudin ( ) kehittämään psykoanalyysiin, joka on sekä psykoterapiamuoto että persoonallisuusteoria Freud: mielen rakenne id: mulle kaikki heti nyt Superego kieltää ja vahtii Järkevä ego sovittelee

6 Tietoisuus ja tiedostamaton
Ikävät muistot ja kielletyt halut torjutaan tietoisuudesta Tiedostamattomat voimat vaikuttavat ihmisen toimintaan Näiden voimien toiminta on psykodynamiikkaa Torjunta voi johtaa mielenterveysongelmiin Torjutun asian välttelemiseksi henkilö voi muodostaa reaktion (neuroosin), joka hankaloittaa toimimista arjessa Korostaa ihmisen menneisyyden vaikutusta nykyisyyteen

7 Ansioita: Kritiikkiä Kiinnitti huomion lapsuuteen
Huomio psyykkisiin häiriöihin Hoidettaessa on purettava tiedostamaton muisto Huomio seksuaalisuuden kehitykseen Kritiikkiä Määrääkö lapsuus kohtalon? Teoria muodostettu sairaita hoitaessa; entä ne terveet? Käsitteet vaikeasti määriteltävissä Vaikea tutkia tieteellisesti

8 Humanistinen psykologia
Korostaa ihmisen ainutkertaisuutta ja yksilöllisyyttä sekä subjektiivista kokemusta Ihminen etsii tarkoitusta elämälleen, henkistä kasvua Eksistentialismi – vapaus valita oma suunta, toteuttaa itseään → vastuu omasta elämästä

9 Häiriöiden syy: Tavoite:
Häiriöiden taustalla vääristynyt minäkäsitys, itsetunto ja itsensä toteuttamisen estyminen Tavoite: Terve minäkäsitys, omien tunteiden kokeminen Todellisen minän löytäminen Itsensä toteuttaminen Minää vääristävistä defensseistä luopuminen

10 Kognitiivinen psykologia
Ihminen aktiivinen tiedonkäsittelijä, ajattelua muuttamalla voi muuttaa elämää Skeemat, kuten minäkuva ja maailmankuva, ohjaavat tiedonkäsittelyä Ihmisen omat tulkinnat, uskomukset ja mielikuvat korostuvat ja vaikuttavat persoonallisuuteen Ei keskeistä se, mitä koemme, vaan se, miten kokemamme tulkitsemme Luottamus itseen ja omiin kykyihin auttaa pärjäämään elämän haasteissa (selviytymisennuste) Kontrollikäsitys: sisäinen tai ulkoinen: sisäinen vähentää stressiä ja lisää tyytyväisyyttä Opittu avuttomuus

11 Keskitytään ajatusmaailman muuttamiseen
Psyykkiset häiriöt seurausta ajatusten vinoutumisesta, epärealistisesta minäkäsityksestä, virheellisistä tulkinnoista Keskitytään ajatusmaailman muuttamiseen käytetty esim. erilaisten fobioiden, skitsofrenian, depression ja syömishäiriöiden hoitoon, vaikutus pysyvämpi kuin lääkehoidossa


Lataa ppt "Psykologian koulukuntien ihmiskuvat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google