Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Taiteen perusopetus ESITYS ON JAETTU 3 OSAAN Ditte Winqvist

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Taiteen perusopetus ESITYS ON JAETTU 3 OSAAN Ditte Winqvist"— Esityksen transkriptio:

1 Taiteen perusopetus ESITYS ON JAETTU 3 OSAAN Ditte Winqvist
Taiteen perusopetus Ditte Winqvist Kulttuurin erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriyksikkö Päivitetty ESITYS ON JAETTU 3 OSAAN Ditte Winqvist

2 Mitä taiteen perusopetus on?
Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevä eri taiteenalojen opetus. Se ei ole yksittäisiä kursseja, eikä peruskoulun taideopetusta. Järjestetään pääasiassa lapsille ja nuorille mutta myös aikuisill.e Se on oma koulutusmuotonsa ja se järjestetään lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) mukaan. Opetusta annetaan Opetushallituksen antamien opetus- suunnitelman perusteiden pohjalta. Ditte Winqvist Ditte Winqvist

3 Taiteen perusopetuksen järjestäminen
Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta ilman sitä varten myönnettävää erillistä lupaa. Opetusministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta ja oikeuden saada siihen valtionosuutta. Kunnan on vahvistettava alueellaan toimivien oppilaitosten opetussuunnitelmat Koulutuksen järjestäjän (kunnan) on lain mukaan arvioitava antamaansa koulutusta Ditte Winqvist

4 Miten kunta voi järjestää taiteen perusopetusta?
Laki antaa kunnalle vapauden järjestää tai hankkia taiteen perusopetusta haluamallaan tavalla. On olemassa useita vaihtoehtoja järjestää TPO:ta: Kunnan omistamissa oppilaitoksissa (esim. musiikkiopisto, kuvataidekoulu, kansalaisopisto) Yhteistyössä toisen kunnan kanssa Selkeä sopimus kustannusten jaosta ja oppilaspaikoista Ostamalla opetusta julkiselta tai yksityiseltä toimijalta Ditte Winqvist

5 Kunnan vastuu? Kunta voi hyväksyä alueellaan toimivan yksityisen
oppilaitoksen taiteen perusopetuksen järjestäjäksi ja vahvistaa oppilaitoksen opetussuunnitelmat. Tämä ei kuitenkaan velvoita kuntaa osallistumaan kustannuksiin, mikäli kunta jo järjestää omaa opetusta muulla tavalla. Ditte Winqvist

6 Opetuksen tavoitteet ja sisältö
Taiteen perusopetusta annetaan musiikissa, tanssissa, sanataiteessa, esittävissä taiteissa (sirkustaide, teatteritaide) sekä visuaalisissa taiteissa (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide, käsityö). Tavoitteet ja keskeiset sisällöt on päätetty Opetushallituksen taiteenaloittain vahvistetuissa opetussuunnitelmien perusteissa. Linkki: Tarkoituksena on antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään. Antaa valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Ditte Winqvist

7 Opetuksen laajuus Laaja oppimäärä
Oppimäärän laskennallinen laajuus on tuntia. Jakautuu kahteen tasoon Perusopinnot / musiikin perustaso Syventävät opinnot / musiikkiopistotaso Yleinen oppimäärä Oppimäärän laskennallinen laajuus 500 tuntia. Sisältää 10 opintokokonaisuutta, joissa oppilas syventää ja laajentaa osaamistaan. Voi sisältää usean taiteenalan opintoja. Ditte Winqvist

8 Arviointi Oppilaan arviointi
Sillä ohjataan ja kannustetaan oppilaan opiskelua. Tulee olla monipuolinen ja sisältää erilaisia palautteen antamisen tapoja. Koulutuksen arviointi Arvioinnin tarkoituksena on kehittää koulutusta ja parantaa oppimisen edellytyksiä Koulutuksen järjestäjä (kunta) arvioi antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta Koulutuksen järjestäjä osallistuu toiminnan ulkopuoliseen arviointiin. Ditte Winqvist

9 Taiteen perusopetuksen rahoitus
Kunnat rahoittavat merkittävästi alueellaan annettavaa taiteen perusopetusta. VALTIONOSUUS tulee kahden kanavan kautta 1. Kunnat, jotka ilmoittavat järjestävänsä taiteen perusopetusta saavat siihen valtionosuutta asukasluvun mukaan. V yksikköhinta on 1,40 €/asukas ja siitä valtionosuus on 30,96 %, eli 0,43 €/asukas. 2. Koulutuksen ylläpitäjä (ei oppilaitos) voi anoa tuntiperusteista valtionosuutta. Saadakseen sitä on myös kunnan anottava ministeriöltä koulutuksen järjestämislupaa. V yksikköhinta on 74,66 €/tunti ja siitä valtionosuus on 57 %. Ditte Winqvist

10 Taiteen perusopetus kuntaliitostilanteessa
Taiteen perusopetus on luonteeltaan lähipalvelua, joka kohdistuu lapsiin ja nuoriin. Kuntaliitokseen liittyy monta avointa kysymystä: Muuttuuko taiteen perusopetuksen järjestelyt, luvat ja valtionosuus? Kenen kanssa tehdään jatkossa yhteistyötä? Minkälaisia uusia lupia ja sopimuksia tarvitaan?

11 Opetusministeriön ohjeet liittyen uudistuksiin
Koulutuksen järjestämisluvassa mainitaan kunta, opetuskieli, taiteenala sekä muita ehtoja. Mikäli tapahtuu muutoksia ylläpitäjän (ei oppilaitoksen) on haettava järjestämisluvan muutosta Milloin muutoshakemus voi olla ajankohtainen? Kun kunta päättää hankkia opetusta toiselta järjestäjältä. Koulutuksen järjestäjän lupaan lisätään uusi kunta Kun kunta päättää siirtää järjestämislupaansa toiselle koulutuksen järjestäjälle. Uusi opetuksen järjestäjä hakee lupaa ja entinen peruutetaan Muutoshakemuksessa noudatetaan ministeriön antamia ohjeita. Ditte Winqvist


Lataa ppt "Taiteen perusopetus ESITYS ON JAETTU 3 OSAAN Ditte Winqvist"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google