Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa"— Esityksen transkriptio:

1 Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa

2 Hoiva-asumisen palvelurakennemuutos
Kotkassa Yksiportainen hoiva-asuminen Toimitilat Toiminnan sisältö Liisa Rosqvist, vanhustenhuollon johtaja Kotkan kaupunki,

3 Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa, 14.10.2011
Tavoitteet Ikääntyvä kotkalainen elää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään Kenenkään vanhuksen kotina ei ole laitos! (Hyvinvointia vuoteen 2015 ohjelma) Itsenäisen suoriutumisen tukeminen, omahoitoisuuden korostaminen ja mahdollistaminen Esteettömyyden, hyvinvointiteknologian ja turvallisuuden toteuttaminen hoito- ja kotiympäristössä Uudet hoivayksiköt tulevat toimivien yksiköiden ja palveluiden läheisyyteen Uusissa hoivayksiköissä voidaan toteuttaa sekä pitkäaikaista että lyhytaikaista hoivaa Yhden hengen huoneet ja riittävä tilavaraus mm. apuvälineille, neliömäärät uusien kriteerien mukaisiksi Tilat ovat muunneltavissa tarpeiden mukaan Hoiva-yksikön ympäristöön kiinnitetään erityistä huomiota Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa,

4 ”Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa” Päätöksenteko prosessi Toimintakyvyn ja palveluntarpeenarviointi Hoiva-asumisen toimintamalli Sara Haimi-Liikkanen, projektipäällikkö Kaakon SOTE-INTO/ Etelä-kymenlaakson osahanke / Kotka

5 Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa, 14.10.2011
Mistä tässä on kysymys? Vanhustenhuollon palveluprosessien kehittäminen Päätöksenteko prosessi turvaa kuntalaisille yhdenmukaiset mahdollisuudet palveluiden saamiseksi Päätös pohjautuu yhtenäiseen ja toistettavaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin, jossa kuntalainen huomioidaan yksilönä. Hoiva-asumista käytetään yleiskäsitteenä kuvaamaan ympärivuorokautisen hoivan mahdollistavaa asumismuotoa. Asuminen määrittelee pysyvyyden – hoivan taso vaihtelee Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa,

6 Toimintamallien luomisen lähtökohdat
Ikäihmisten palvelujen laatusuositukset Kansainvälinen, erityisesti pohjoismainen kehitys Kansallinen lainsäädäntö Laitoshoidon purkaminen Kuntalaisten yhdenmukainen kohtelu Ikäihmisten itsemääräämisoikeuden edistäminen, hoidon laadun parantaminen Kustannusten oikein kohdistuminen Etelä-Kymenlaakson käytäntöjen yhdenmukaistaminen Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa,

7 Päätöksenteko prosessi
Prosessi alkaa aina hakemuksella Hoiva-asumisen tarpeen kartoittamisen pohjana on yhtenäinen ja toistettava toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi (sisältää mm. voimavarakartoituksen, RAVA, MMSE, GDS-15, fyysiset toimintakyvyn testit) Lopputuloksena palvelupäätös, jossa palveluiden tarpeen määräytyminen on perusteltu toimintakyvyllä Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa,

8 Hoiva-asumisen asukas
Tarvitsee päivittäin monipuolista apua eikä maksimaalinen kotihoito / tukipalvelut enää riitä Turvallinen asuminen ei ole järjestettävissä itsenäisessä asumisessa palveluiden turvin Tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa / hoitoa Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa,

9 Hoiva-asumisen toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet
Oikeus hyvään hoivaan Ihmisarvon kunnioitus Itsemääräämisoikeus Oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus Hyvä yhteistyö ja ammattitaito sekä hyvinvointia edistävä ilmapiiri Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa,

10 Hoiva-asumisen mahdollistaa laadukkaan elämän
Asukkaalla oma asunto, joka soveltuu hänen tarpeisiin Esteettömyys, hyvinvointi- ja turvallisuusteknologia Keskeinen sijainti, jotta ikäihmisillä on hyvät mahdollisuudet käyttää palveluita Asianmukaiset tilat henkilöstölle Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa,

11 Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa, 14.10.2011
Palvelut Asukas tekee omaa elämäänsä koskevaan päätökset toimintakykynsä mukaisesti (oman elämänsä herra) Asukkaan osallistuvat kaikkeen toimintaa omien voimavarojen mukaisesti Tarvittavat palvelut pyritään järjestämään hoiva- asumisyksikössä (asukkaan kotona) Asukas voi saada palvelunsa usealta eri tuottajalta oman halunsa mukaisesti (vapaus valita) Toimintakyvyn ja palvelutarpeen jatkuva arviointi, hoidon ohjauksen ja arvioinnin kehittäminen (toimintamallit) Moniammatillinen yhteistyö Yhteisöllisyys Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa,

12 Henkilöstörakenteen tavoitteet
Mitoitus 0.6 hoitotyötyöntekijää Moniammatillisuus Sairaanhoitajien osuus noin 20%, sairaanhoitajan osaaminen käytössä ympärivuorokauden Henkilökunnan liikkuvuus tarpeen mukaisesti Toimintakykyä edistävä ja ylläpitävä työote Henkilökunta ja asukkaat muodostava yhteisön Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa,

13 Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa, 14.10.2011
Yhteisöllisyys Yhteisössä kiireetön ilmapiiri Toiminta tapahtuu asukkaiden ehdoilla Vanhuuden näkeminen normaalina elämän vaiheena Erilaisuuden kunnioittaminen Hyvä yhteistyö omaisten kanssa Sopivassa määrin toimintaa ja lepoa Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa,

14 Toiminnalle tyypillisiä piirteitä
Asukasdemokratia Henkilökunnan tiimityö Demokraattinen johtamistyyli Avoin ongelmanratkaisu Hoidon hyväksyttävyys, ennakoitavuus ja joustavuus Jatkuva palaute Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa,

15 Kuntoutus ja fysioterapian rooli hoiva-asumisessa
Jenni Bjong, fysioterapeutti

16 Kuntoutus ja fysioterapian rooli hoiva-asumisessa
Toimintakykyä edistävä työtapa Voitas –koulutukset Lähihoitajien toimintakyky ja ergonomia koulutus Fysioterapeutit tukena Fysioterapeutin työnkuva Yhtenäiset suuntaviivat koko Etelä-Kymenlaakson alueella Lähtökohtana asukkaan toimintakyvyn tukeminen Moniammatillinen yhteistyö Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa,

17 Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa, 14.10.2011
Fysioterapia Asukkaan, henkilökunnan ja omaisten ohjaus ja neuvonta Toimintakyvyn, liikkumisen ja apuvälineiden tarpeen arviointi Toimintakyvyn tukeminen Yksilöterapia, ryhmäterapia tms. Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa,


Lataa ppt "Toimintakykyinen vanhus hoiva-asumisessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google