Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KILAn asunto-osakeyhtiö- yleisohje

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KILAn asunto-osakeyhtiö- yleisohje"— Esityksen transkriptio:

1 KILAn asunto-osakeyhtiö- yleisohje
KTM Tapio Tikkanen Suomen Kirjurituote Oy

2 KILAn As.Oy yleisohje Yleisohje julkistettu 12.4.2005
Saatavissa -sivujen kautta Laajuus 28 sivua + liitteenä 7 mallia Aiemmin ei erityistä ohjeistusta asunto-osakeyhtiöille

3 KILAn As.Oy yleisohje Työryhmän kokoonpano KHT Jouko Karttunen, pj
KHT Arto Kuusiola HTM Sirpa Koponen Neuvotteleva virkamies Markku Jänkälä Tutkimusjohtaja Mauri Marttila KHT Tuija Korpelainen KHT Reijo Peltola KHT Sinikka Alanen KTM Tapio Tikkanen, siht.

4 KILAn As.Oy yleisohje Tavoitteita
kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöjen yhtenäistyminen hyvän kirjanpitotavan edistäminen käsitteitä määritellään termien käytön vakiinnuttamiseksi esim. pääomavastike, ennakkorahastointi, lainanlyhennysrahastointi, hoitolaina, vastikerahoituslaskelma, hankeosuuslaskelma

5 KILAn As.Oy yleisohje Käsiteltävät asiat Rajaukset
kirjanpidolliset erityistilanteet, jotka johtuvat: kiinteistön hallintaan perustuvasta toiminnasta kirjapito/yhteisölainsäädännön erityisvaatimuksista Rajaukset koskee vain keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä ei verotuksellisia kannanottoja ei yhtiöoikeudellisia kannanottoja

6 KILAn As.Oy yleisohje Tulot ja pääomasijoitukset vastikkeet
hanke- ja lainaosuussuoritukset rahastointimenettely

7 Vastikkeet Esittäminen tuloslaskelmassa
Kiinteistön tuotot/ Muut rahoitustuotot Eri nimikkeiset vastikkeet omana alaeränään Suoriteperusteinen jaksotus Rahastoitujen vastikkeiden esittäminen tuloslaskelmassa bruttomääräisenä ja rahastointi em. oikaisueränä

8 Hankeosuussuoritukset
Hankeosuuslaskelma todentamaan suoritusta Tuloutus/rahastointi yhtiön tekemien päätösten mukaan Esitetään kiinteistön tuottoina omana eränään (+ mahdolliset rahastointioikaisut) Jaksotus sitoumuksen vaikutus osakkaiden lainananto ja sitoumus vastaavasta hankeosuudesta

9 Lainaosuussuoritukset
Lainaosuuslaskelma todentamaan suoritusta Tuloutus/rahastointi yhtiön tekemien päätösten mukaisesti Esitetään muuna rahoitustuottona oma eränään (+ mahdolliset rahastosiirrot) Jaksotus suoritustilikauden tuottoa, ellei erillistä sitoumusta

10 Rahastointimenettely
Rahastoinnin perusteena yhtiöjärjestyksen nimenomainen määräys tai yhtiökokouksen päätös Verotuskäytäntö ohjaa kirjanpitokäsittelyä varojen käyttö aktivoitaviin menoihin lainojen lyhentäminen vähintään tilikauden rahastointia vastaavalla määrällä

11 KILAn As.Oy yleisohje Menot korjaushankkeiden käsittely poistot
asuintalovarauksen käyttö

12 Korjaushankkeiden käsittely
Lähtökohtana kirjanpitolainsäädännön mukainen käsittely Tarkoituksenmukaista kirjanpidon ja verotuksen yhdenmukainen vähentäminen Aktivoitava, jos uudisrakentamista rakennuksen laajentamista perusparantamista

13 Korjaushankkeiden käsittely
Laajat korjaushankkeet sisältävät usein sekä perusparantamista (laatutason nostamista) että vuosikorjausta aktivoidaan osittain tai kokonaan Aktivointi tällöin poistamatta olevaan hankintamenoon (ei muodosteta omaa poistokohdetta perusparannusmenosta)

14 Korjaushankkeiden käsittely
Rakennuksen taloudellista pitoaikaa kasvattavien korjausmenojen aktivointi mahdollista (ei varsinaista aktivointipakkoa) Mikäli korjausmeno ei nosta laatutasoa eikä pidennä taloudellista pitoaikaa, vähennys vuosikuluna vaurioituneen omaisuuden ennalleen saattaminen teknisen vanhenemisen synnyttämä korjausmeno

15 KILAn As.Oy yleisohje Oma pääoma Tilinpäätösasioita: osakeanti
omien osakkeiden lunastaminen Tilinpäätösasioita: tuloslaskelma ja tasemallit erillislaskelmamallit vastikerahoituslaskelma (jälkilaskelma) talousarviovertailu lainaosuuslaskelma

16 KILAn As.Oy yleisohje Rakennusaikainen kirjanpito juokseva kirjanpito
rakennusaikaiset tilinpäätökset luovutustase


Lataa ppt "KILAn asunto-osakeyhtiö- yleisohje"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google