Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Turvallisuustutkinnot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Turvallisuustutkinnot"— Esityksen transkriptio:

1 Turvallisuustutkinnot TUT & YTU Valmiuksia kokonaisturvallisuuden johtamiseen

2 Turvallisuustutkinnot
Kohderyhmä: Turvallisuustutkinnon suorittaminen hyödyttää kaikkia joiden vastuualueeseen kuuluu erilaisia turvallisuusjohtamisen elementtejä, kuten työsuojelu, pelastustoiminta, riskienhallinta tai ympäristönsuojelu. Tutkintoon kuuluu olennaisena osana myös johtamistaidon opinnot Vaatimukset: Turvallisuustutkintojen opintosuunnitelmat räätälöidään yksilöllisesti, jolloin erilaisissa tehtävissä toimiville tutkinnon suorittajille luodaan mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja hyödyllinen opintokokonaisuus. Turvallisuustutkintoja on kahdentasoisia. Turvallisuustutkinto (TUT) on perustutkinto, jonka suorittamiseen kuluu noin 2 vuotta. Ylempi turvallisuustutkinto (YTU) syventää ammattiosaamista, sen suorittamiseen kuluu noin 3 vuotta. Turvallisuustutkintolautakunta huolehtii siitä, että tutkintosisällöt ovat ajan tasalla ja vastaavat niille asetettuja tavoitteita. Tutkinnon suorittajalta edellytetään kahden vuoden työkokemusta turvallisuusalan tehtävissä ennen valmistumista. Turvallisuustutkinnot ovat henkilökohtaisia perehdyttämis- ja pätevöitymisohjelmia. Ne eivät ole Suomen ammatillisen koulutusjärjestelmän mukaisia ammattitutkintoja.

3 Turvallisuustutkinnot
Tutkintojen rakenne: Turvallisuustutkinnot rakentuvat aloitus- ja päätöskeskusteluista, suorittajakohtaisesti valikoiduista valmennuksista ja seminaareista sekä kirjatenteistä. Eteneminen on joustavaa sillä jokainen tutkinnon suorittaja rakentaa oman opintosuunnitelmansa opinto-ohjaajan avulla. Turvallisuustutkinnon suorittamiseen vaaditaan yhteensä 25 opintopistettä, 20 kursseista ja 5 kirjatenteistä. Ylemmän turvallisuustutkinnon suorittamiseen vaaditaan yhteensä 50 opintopistettä, 35 kurssipistettä ja 15 kirjatenttipistettä. Yksi piste vastaa keskimäärin 27 tunnin opiskelua. Alle kahden päivän mittaisia kursseja /seminaareja ei hyväksytä opintopisteiksi.

4 Turvallisuustutkinnot
Diplomi on osoitus perehtyneisyydestä: Turvallisuustutkinnon suorittaminen on konkreettinen osoitus turvallisuusjohtamisen osa-alueisiin perehtymisestä, keino saada ajantasaista turvallisuustietoutta ja se osoittaa jatkuvaa henkilökohtaista kehittämistahtoa erilaisissa turvallisuusalan työtehtävissä. Turvallisuustutkinnot ovat osana työsuojelupäälliköiden pätevöitymiskoulutusta (Turun Aikuiskoulutuskeskus) ja Oulun yliopiston Master of Safety ™ (MoS)-tutkinnossa. Tutkintojen hallinnointi: Tutkintojen käytännön hallinnoinnista vastaa Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun Aikuiskoulutuskeskus ylläpitää tutkintorekisteriä tutkinnon suorittajista ja heidän suorituksistaan. Opintojen aluksi tutkinnon suorittaja voi saada aiemmin suoritetuista opinnoista hyväksi luettavia opintosuorituspisteitä. 5 vuotta vanhempia suorituksia ei yleensä hyväksytä. Tutkinnon suorittajien aloituspisteet hyväksyy tutkintolautakunta. Opintojen edetessä tutkinnon suorittaja hyväksyttää suorittamansa kurssit opintosuorituspisteiksi Opinto-ohjaajallaan. Opintojen päätteeksi Turvallisuustutkintolautakunta hyväksyy lopulliset tutkintosuoritukset ja myöntää tutkintodiplomin.

5 Turvallisuustutkinnot
Tutkintomaksut Turvallisuustutkintojen tutkintomaksu on 1 050,00 € + alv 24%. Tutkintomaksu maksetaan kahdessa erässä. Tutkintomaksu kattaa aloitus- ja päätöskeskustelut, opintojen ohjauksen, tutkinnon kirjatentit ja tutkintodiplomin sekä opintojen hallinnoinnin. Aloitus- ja päätösvuosien välillä on vuotuinen tutkintomaksu, 200,00 eur+alv.24%. HUOM! Tutkintomaksut eivät kata tutkinnon suorittajan yksilöllisen opintosuunnitelman mukaisten kurssien ja seminaarien osallistumismaksuja eikä kurssikirjallisuutta. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Jukka Tamminen, Työsuojelupäälliköt ry p turvallisuusasiantuntija Paavo Hänninen, Turun Aikuiskoulutuskeskus p

6 Turvallisuustutkintolautakunnassa mukana:
Työsuojelupäälliköt ry Työterveyslaitos Turun Aikuiskoulutuskeskus Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Tampereen teknillinen yliopisto, turvallisuustekniikan laitos Työsuojeluhallinto Työturvallisuuskeskus Finnsecurity ry Päivitetty


Lataa ppt "Turvallisuustutkinnot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google