Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perintö ja testamentti – yhteenvetoja:

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perintö ja testamentti – yhteenvetoja:"— Esityksen transkriptio:

1 Perintö ja testamentti – yhteenvetoja:
Kun omainen kuolee, pitäisi… ilmoittaa poliisille ja lääkärille (kuolintodistus) Tiedottaa kuolemasta Järjestää hautaus irtisanoa vainajan sopimukset Hakea mahdolliset henkivakuutuskorvaukset ja perhe-eläkkeet Toimittaa perunkirjoitus ja viedä perukirja verotoimistoon Antaa testamentti tiedoksi tehdä ositus ja perinnönjako ja rekisteröidä saatu omaisuus uusien omistajien nimiin Tehdä veroilmoitus vainajan kuolinvuodelta Maksaa perintövero

2 Testamentin muotovaatimukset:
Kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu Kahden esteettömän, vähintään 15-vuotiaan todistama ja allekirjoittama Poikkeukset Suullinen, kahden todistajan vahvistama Hätätilatestamentti, kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu, ilman todistajia

3 Omaisuuden jako? Ensin omaisuuden ositus, mikäli vainaja oli avioliitossa ja leski elää Perukirja: Luettelo kuolinpesän osakkaista (perilliset, leski, yleistestamentin saajat) Selvitys pesän omaisuudesta ja veloista Veroilmoitus perintöveroa varten 3 kk. aikaa tehdä, 2 uskottua miestä tekee Pesänilmoittaja (yleensä vainajan lähin sukulainen) ilmoittaa uskotuille miehille tietonsa Jos pesän velkoja salataan, ovat perilliset vastuussa niistä

4 Testamentin toimeenpano:
Testamentti on annettava (todistettavasti) tiedoksi kaikille perillisille usein tapahtuu perunkirjoituksessa Samalla perillinen voi moittia halutessaan testamenttia ja nostaa moitekanne 6kk kuluessa Yleistestamentin saaja saa (testamentin mukaisesti) kaiken tai osan. Voi olla omistusoikeus tai käyttöoikeus Legaatti (erityisjälkisäädös): Joku saa tietyn esineen tai määräsumman rahaa (saaja ei tällöin kuolinpesän osakas)

5 Perinnönjako: 4 perillisryhmää: 1) Rintaperilliset 2) leski
3) Vanhemmat 4) Isovanhemmat HUOM! Sijaantulo: Jos perillisryhmässä ei ole elossa ketään, ryhmän jäsenten rintaperilliset tulevat sijaan, PAITSI serkut ja sitä kaukaisemmat sukulaiset Rintaperillisiä lukuun ottamatta kaikki voidaan syrjäyttää testamentilla Leskelle jää usein asumisoikeus parin yhteiseen asuntoon

6 Kommervenkkejä… Sisarpuolet perivät vain, jos heillä on ollut vainajan kanssa yhteinen vanhempi Jos perillinen kuolee ennen perinnönjakoa, hän ehtii saada perillisen statuksen Jos leski kuolee ehdittyään periä kaiken, ensiksi kuolleen rintaperillisiä vailla olevan vainajapuolison toissijaiset perilliset (tässä tapauksessa perillisryhmä 3) saavat puolet. Testamentissa voidaan poissulkea perijän aviopuolisolta avio-oikeus perittävään omaisuuteen

7 Perintövero: 3 veroluokkaa:
I Rintaperilliset, leski, Vanhemmat (1x vero) II Sisarukset ja heidän lapsensa (2x vero) III Muut sukulaiset ja vieraat (3x vero) Asteikko: e. e. 10% (alarajan ylimenevästä) 17001 – e. 13% (-”-) yli % (-”-)


Lataa ppt "Perintö ja testamentti – yhteenvetoja:"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google