Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Oppijan palvelukokonaisuus Korkeakoulujen valtakunnalliset IT-päivät 5.11.2013 Joonas Mäkinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Oppijan palvelukokonaisuus Korkeakoulujen valtakunnalliset IT-päivät 5.11.2013 Joonas Mäkinen."— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Oppijan palvelukokonaisuus Korkeakoulujen valtakunnalliset IT-päivät 5.11.2013 Joonas Mäkinen

2 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Esityksen rakenne Oppijan verkkopalvelut ja opintopolku.fi Oppijan verkkopalvelut osana SADe-ohjelmaa Palvelut

3 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Ilmoittautuminen ja haku esi- ja perus- opetukseen Ilmoittautuminen ja haku esi- ja perus- opetukseen Todennetun osaamisen rekisteri Asiakas- palveluratkaisu HOPS - työkalu Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Haku korkeakouluihin Haku aikuis- koulutukseen Rakenteiset ja sähköiset opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet www.opintopolku.fi Oppijan verkkopalvelut

4 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi yhdistää samaan osoitteeseen kansalaisille ja kaikkien koulutussektoreiden virkailijoille tarjottavat palvelut: koulutus- ja hakutieto sähköiset haut koulutuksiin sähköisen asioinnin (tunnistautumalla eri tasoisia palveluita) virkailijoiden palvelut (virkailijan sähköinen työpöytä) jossa käsillä ajankohtaisviestintä, ohjeistus ja tiedotus sekä tarvittavat sovellukset, esimerkiksi tarjontatietojen päivitys, haku- ja valintarekisteri, opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden julkaisualusta

5 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi muuttaa koulutustarjonnan tarkastelua saman alan eritasoinen koulutus löytyy aiempaa helpommin (mm. teemahaut) eri koulutussektoreiden koulutustarjonta esitetään mahdollisimman yhdenmukaisesti; periaatteessa samat tiedot tallennetaan kaikilta eri koulutusasteilta yhteishakujen ulkopuolisia hakuja näkyviin reaaliaikaisesti

6 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi palvelut rakennetaan vaiheittain, yhteiskäyttöisyys huomioiden Kehittämisessä edetty perusopetuksen jälkeisen koulutuksen tarpeet edellä, siirtyminen korkeakoulujen erityistarpeisiin alkanut Kehittäminen jatkuu ja uusia ominaisuuksia lisätään vaiheittain; ml. ohjausta tukevia toimintoja

7 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Lisätietoa opintopolku.fi-palvelusta Verkossa: Opintopolku.fi Oph.fi/oppijanpalvelut Oph.fi/kshj www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vir eilla_koulutus/opiskelijavalinnat/ Sähköpostilla: kshj@oph.fi

8 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Oppijan verkkopalvelut tehdään osana SADe-ohjelmaa kohti hallitusohjelman ”koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta”

9 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi SADe-ohjelma (VM) - Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Yhtenäiset toteutusperiaatteet Hyödynnetään yhteisiä avoimia rajapintoja ja palveluita sekä hyviä käytäntöjä Kehitetään organisaation toimintatapoja Tehdään tiivistä yhteistyötä muiden kehityshankkeiden kanssa Ohjelman hallintamalli ja kustannushyötylaskenta SADe -arkkitehtuuritarkastelu Noudatetaan yhteisiä toimintamalleja Kansalliset kielet, avoin lähdekoodi, tietosuoja, esteettömyys, ICT:n ympäristövaikutusten huomioiminen, vuorovaikutus käyttäjien ja markkinoiden kanssa

10 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opetushallituksessa tehtävien palvelujen toteuttamisen periaatteet Arkkitehtuurilähtöinen kehittäminen Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) – yksi asia yhden kerran Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja linsenssointi Avoimet rajapinnat ja avoin data Yhteiskäyttöiset palvelut Ketterät menetelmät

11 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tulokset julkaistaan Hankkeessa tuotettu arkkitehtuuridokumentaatio https://confluence.csc.fi/display/kshj/Arkkitehtuuri https://confluence.csc.fi/display/kshj/Arkkitehtuuri Määrittelyt löytyvät: https://confluence.csc.fi/display/oppija/ https://confluence.csc.fi/display/oppija/ Avoimen lähdekoodin julkaisu osoitteessa: http://www.github.com/opetushallitus (yhtenäinen malli julkaisemiseen on työn alla) http://www.github.com/opetushallitus Yhteentoimivuus.fi –portaalin hyödyntäminen OHA-kirjasto? Kansallinen palveluhakemisto?

12 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Oppijan palvelukokonaisuuden palvelut Koulutustarjontatietojen hallintapalvelu, Koodistopalvelu, Tunnistaminen, yksilöinti, käyttöoikeudet, OID

13 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ”Palvelukennot” 20+6

14 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutustarjontatietojen hallintapalvelu Koulutustoimijat ja oppilaitokset tallentavat koulutustarjontatietonsa Oppijan palvelukokonaisuuteen Tiedot voi joko päivittää näytöillä tai siirtää koulutustoimijan ja oppilaitoksen omasta tietojärjestelmästä Koulutustoimijan ja oppilaitoksen on myös mahdollista siirtää tarjontatiedot omiin järjestelmiin Tiedonsiirtopalvelussa sekä lähettäjän että vastaanottajan käyttämän koodiston tulee olla sama

15 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutustarjontaan tallennettavia tietoja käytetään valtakunnalliseen koulutustiedotukseen oppijoille ja viranomaisille, hakujen ja valintojen toteutukseen, seurantaan ja arviointiin sekä tilastointiin. Palvelun tietoja välitetään myös kolmansille osapuolille (Kela, Tilastokeskus jne.)

16 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutustarjontatiedon tulee olla määrämuotoista, määrämittaista ja rakenteista, jotta oppija voi vertailla eri koulutuksia helposti keskenään Useat koulutustarjontatiedot (mm. tutkinnot, tutkintonimikkeet, koulutusalat) tulevat koodistosta, jota virkailijat eivät voi muuttaa Koulutustarjontatietoihin tallennetaan opetuskieli/- kielet, ja koulutuksen kuvaukset on kirjoitettava ainakin sillä/niillä. Lisäksi kuvauksia voi kirjoittaa millä tahansa kielellä

17 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi …teknisemmin Koulutuksen järjestäjä voi tallentaa koulutustarjontansa palveluun haluamallaan tarkkuustasolla: tutkinnosta yksittäiseen opintoon Koulutustarjonta voi muodostaa hierarkkisia kokonaisuuksia Yhdestä koulutuksesta voi muodostaa useita hakukohteita tai useista koulutuksista voi muodostaa yhden hakukohteen (vrt. https://confluence.csc.fi/display/oppija/Koulutuksen+rakenne) https://confluence.csc.fi/display/oppija/Koulutuksen+rakenne Virkailija voi kopioida Oppijan palvelukokonaisuudessa jo olevia koulutustarjontatietoja aikaisemmilta vuosilta ja kausilta tai toimipisteistä toisiin. Kopioinnissa sekä koulutukset että hakukohteet kopioituvat. Koulutus ja hakukohde saavat OID-koodin, joka on yksilöivä tunniste (solmuavaruus toinen kuin esim. henkilöllä)

18 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koodistopalvelu ”Kaikki mikä ei ole vapaata tekstiä, on koodisto” Perustuu JHS-työryhmän suositusluonnokseen ja sen yhteydessä tehtyyn ylätason vaatimusmäärittelyyn Käsitellyt tiedot ovat pääosin koodistoja tai luokituksia Palvelun avulla koodistoja voidaan jakaa ja hallinnoida keskitetysti

19 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Palvelun keskeiset ominaisuudet Koodistojen keskitetty hallinnointi Koodistojen jakelu web-käyttöliittymän kautta ja ws- rajapinnan kautta Koodistojen tuonti ulkoisesta lähteestä ym. metodikutsuja käyttäen Mahdollisuus määrittää siirtotiedoston tyyppi ja merkistö

20 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Mahdollisuus luoda hierarkkisia koodistoja, esim. aluejaot: maakuntien kunnat Mahdollisuus luoda rinnasteisia koodistoja, esim. Kielikoodit RU = SV (sama merkitys, eri koodi) Koodistojen ja koodien versionhallinta Monipuoliset metatiedot

21 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koodisto-todellisuuden haasteita On paljon yhteisiä koodistoja mutta ei yhteistä keskitettyä jakelukanavaa, eikä keskitettyä hallinnointia Valtava määrä päällekkäistä ylläpitoa Tiedot eivät ole automaattisesti yhteensopivia Tiedon siirrettävyys kuitenkin edellyttää yhteisiä koodistoja

22 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tunnistaminen, yksilöinti, käyttöoikeudet Henkilö tunnistetaan Oppijan palvelukokonaisuudessa Henkilö yksilöidään Oppijan palvelukokonaisuudessa Henkilö voi toimia hänelle Oppijan palvelukokonaisuuteen myönnettyjen käyttöoikeuksien rajoissa

23 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintopolku-palvelussa henkilöllä voi olla vain yksi identiteetti jolla voi olla: useita tunnistautumistapoja, useita käyttäjätunnuksia, useita käyttöoikeuksia, useita rooleja.

24 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilön yksilöivä tunniste HETU:n ongelmia Voi muuttua Sen saaminen ulkomaalaisille kestää liian kauan Sisältää tarpeetonta tietoa iästä ja sukupuolesta SATU eli sähköisen asioinnin tunnistenumero Korjaa osan HETU:n ongelmista, mutta ei kaikkia Oppilaitosten omat opiskelijanumerot Miten ulkomaalainen yksilöidään? Nimi ei yksilöi henkilöä Osoite, syntymäpaikka, syntymäaika, kansalaisuus, passinumero…

25 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Oppijanumero on yksilöivä tunniste Kaikki hakijat Suomessa yksilöidään, ja jokaiselle annetaan uniikki tunniste – oppijanumero HETU:lliset yksilöidään automaattisesti ja näille annetaan oppijanumero HETU:ttomien kohdalla tehdään virkailijatoimenpiteenä yksilöinti Numero ei sisällä mitään tietoa oppijasta, se on vain yksilöivä koodi – siksi ei käytetä juoksevaa numeroa Nykyiset vastineet HAREK/AMKOREK/YSHJ/KOULUTA- hakijanumerot yhdistetään oppijanumeroksi Siirtyvät tiedonsiirtojen mukana jo nyt oppilaitoksiin yms. Kaikki opintopolku.fi-käyttäjät saavat jo nyt yksilöivän oppijanumeron (OID)

26 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Oppijanumeron teknistä sisältöä Oppijanumero on rakenteellinen osa kansainvälistä OID-koodistoa Periaatteessa luettavissa myös ulkomaisissa järjestelmissä Luo uusia mahdollisuuksia kansainvälisen liikkuvuuden tueksi Oppijanumeron viimeinen numero on tarkistusmerkki IBM Check 137 käytössä mm. viitenumeroissa, henkilökortissa Tarkistuskoodi estää lyöntivirheitä Oppijanumero kokonaisuudessaan (1.2.246.562.24.)10000000009 – (1.2.246.562.24.)99999999990

27 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi OID – avain onneen? OID-standardi on kansainvälinen Liittyy osaksi kv-standardia: ISO OID-hierarkia JHS 159 ohjeistaa OID-yksilöintitunnuksen käytöstä OID on hierarkkinen koodi, jonka loppuosa on Oppijanumero/koulutuskoodi/hakukohdekoodi jne. Tiedonsiirroissa siirretään aina koko numerorimpsu OPH:lle on myönnetty oma puu 1.2.246.562 Henkilön yksilöintiin alipuu 1.2.246.562.24.[oppijanumero] OID:ia voidaan käyttää Oppijan palvelukokonaisuudessa yksilöintiin: oppija, koulutus, hakukohde, organisaatio jne.

28 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Oppijanumero 1.2.246.562.24.34397748046 OID-hierarkia 0 1 1 2 ITU-T ISO joint-iso-itu-t 0 1 2 2 3 standardi ylläpito jäsenvaltiojäsenorganisaatio 36 246 250 826840 AustraliaSuomi Ranska UKUSA … … … 277 344 551 562 Y-tunnus ElisaTilastokeskusValviraOpintohallinto … … … 10 1116 organisaatio asiakirja laskutushenkilö 34397748046 24

29 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kiitos! kshj@oph.fi http://www.oph.fi/kshj/ ”Meiltähän tämä käy”


Lataa ppt "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Oppijan palvelukokonaisuus Korkeakoulujen valtakunnalliset IT-päivät 5.11.2013 Joonas Mäkinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google