Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laatutyön ajankohtaiskatsaus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laatutyön ajankohtaiskatsaus"— Esityksen transkriptio:

1 Laatutyön ajankohtaiskatsaus
Erno Lehtinen

2 TY:n laatupolitiikka Tavoitteena on:
tukea ja varmistaa yliopiston strategiassa asetettujen tavoitteiden ja vision toteutumista ohjata toimintaa riittävän tarkan ja reaaliaikaisen seuranta- ja arviointitiedon varassa kehittää yliopiston omien toimintaprosessien laatua ja vapauttaa akateemisen henkilöstön työaikaa perustehtäviin tehdä yliopiston toiminnan keskeiset periaatteet ja korkea laatu näkyväksi

3 Mikä on Turun yliopiston laatujärjestelmän ydin?
Yliopistossa on aina ollut laadunvarmistuksen käytäntöjä, jotka nyt on koottuu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jolla on seuraavat piirteet: Kaikki yliopiston ydintoiminnot ja tutkitoiminnot kattava toiminnan laadun jatkuva kehittäminen Tiivis kytkeytyminen toiminnanohjauksen järjestelmään Kevyt järjestelmä, jossa käytetään tehokkaasti hyväksi tilastotiedot, itse kerättävä arviointitieto ja muulta saatava palaute Palautteen ja itsearviointien perusteella tehtävät korjaavat toimenpiteet ja tämän prosessin näkyväksi tekeminen Tiedekuntien rooli on keskeinen perus- ja jatkokoulutuksen (sekä tutkimusympäristöjen) laadun varmistuksessa

4 Laatujärjestelmä tiedekunnan ja laitoksen näkökulmasta
Yliopiston strategia Arviointi Toimintakäsikirja Korjaavat toimenpiteet Tiedekunnan toiminta

5 Laatujärjestelmä tiedekunnan ja laitoksen näkökulmasta
Yliopiston strategia Arviointi Toimintakäsikirja Korjaavat toimenpiteet Tiedekunnan toiminta Palaute Raportointi Laitokset

6 Laatujärjestelmä tiedekunnan ja laitoksen näkökulmasta
Tulossopimusneuvottelut rehtorin kanssa Yliopiston strategia Rehtorin palaute Suoritteet Itsearviointi Arviointi Toimintakäsikirja Korjaavat toimenpiteet Tiedekunnan toiminta Ulkoinen palaute Korjaavat toimenpiteet Raportointi Palatute Laitokset

7 Turun yliopiston laatujärjestelmän auditointi
Auditointiryhmä nimetty: Marianne Stenius Svenska handelshögskolan pj. Riitta Käyhkö Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Jari Niemelä Helsingin yliopisto, Heikki Lempa Moravian College, Juha Heino Lääkäriasema Pulssi Liisa Ansala Suomen ylioppilaskuntien liitto Auditointi Auditointimateriaali, eli näytöt kattavat laajasti koko yliopiston eri toiminnot

8 Auditoinnin lähtökohtia
Laadunvarmistuksen tulee kattaa korkeakoulun koko toiminta. Auditoinnissa ei oteta kantaa korkeakoulun tavoitesisältöihin tai tuloksiin, vaan ainoastaan laadunvarmistusjärjestelmän toimivuuteen. Auditointimalli perustuu vahvasti eurooppalaisiin suosituksiin korkeakoulujen laadunvarmistukselle.

9 Laadunvarmistusjärjestelmän
Auditoinnin kohde Laadunvarmistusjärjestelmän kattavuus, toimivuus, avoimuus, viestivyys, vaikuttavuus sekä jatkuva kehittäminen

10 Auditoinnin peruskysymykset
Kattavuus Kattaako laadunvarmistus koko korkeakoulun toiminnan? Ovatko laadunvarmistuksen menettelytavat ja rakenteet toimivia? Miten tietoa käytetään toiminnan kehittämisen välineenä? Onko laadunvarmistusjärjestelmän tuottama tieto tarkoituksen-mukaista ja avointa sekä korkeakoulun että ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta. Toimivuus ja vaikuttavuus Avoimuus ja viestivyys

11 Auditointikohteet 1. Laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden määrittely ja dokumentaatio 4. Henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistu-minen laadunvarmistukseen 5. Laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon tarkoituksen-mukaisuus ja saatavuus a) korkeakoulun sisällä b) ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta 2. Korkeakoulun perustoimintojen laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus a) Tutkintotavoitteinen koulutus b) Tutkimus/Tutkimus- ja kehitystyö c) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö d) Tuki- ja palvelutoiminnot (mm. kirjasto- ja tietopalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut sekä kansainväliset palvelut e) Henkilöstön rekrytointi ja kehittäminen 6. Laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen 7. Laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuus 3. Laadunvarmistusjärjestelmän kytkeytyminen johtamiseen ja toiminnanohjaukseen

12 Esimerkki kriteereistä: auditointikohde 1
Korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden määrittely ja dokumentaatio PUUTTUVA ALKAVA Laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteita, toimintoja, toimijoita ja vastuita ei ole määritelty eikä dokumentoitu. Tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden ja vastuiden määrittely ja dokumentointi on puutteellista. Vastuunjako toimii osittain. KEHITTYVÄ EDISTYNYT Tavoitteet, toiminnot, toimijat ja vastuut ovat selkeästi ja konkreettisesti määriteltyjä ja dokumentoituja. Vastuunjako on toimiva. Dokumentointi ja vastuunjako ovat erittäin hyvin toimivia ja tehostavat laadunvarmistusta

13 Esimerkki kriteereistä: auditointikohde 2a)
2a) Tutkintotavoitteinen koulutus PUUTTUVA ALKAVA Korkeakoulun perustoiminnoissa ei ole laadunvarmistusta. Järjestelmä kattaa yksittäisiä korkeakoulun perustoimintoja KEHITTYVÄ EDISTYNYT Järjestelmä kattaa useita korkeakoulun perustoimintoja. Laadunvarmistus kattaa pääsääntöisesti kaikki korkeakoulun perustoiminnot.

14 Miten valmistautua auditointiin
Materiaalit, joihin pitäisi tutustua: Yliopiston (ja mahdollinen oman yksikö strategia) ( -> yliopisto -> strategia) Yliopiston laatukäsikirja ( -> yliopisto -> laadunhallinta) Oman yksikön toimintakäsikirja (wm.utu.fi, sisään sähköpostitunnuksilla -> laatu) KKA:n auditointikäsikirja (eWert - > laadunhallinta -> auditointi) Oman yksikön (arkipäiväistenkin) laadunvarmistuksen ja toimintaa korjaavien käytäntöjen tunnistaminen HUOM. Toimintakäsikirja ja palautteen kerääminen eivät vielä ole laatujärjestelmä, vaan näiden pohjalta TOIMINTAA KORJAAVAT KÄYTÄNNÖT: niistä tarvitaan konkreettisia esimerkkejä haastatteluissa


Lataa ppt "Laatutyön ajankohtaiskatsaus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google