Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Innovatiiviset edelläkävijäkaupungit Projektin esittelymateriaali 22.12.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Innovatiiviset edelläkävijäkaupungit Projektin esittelymateriaali 22.12.2010."— Esityksen transkriptio:

1 Innovatiiviset edelläkävijäkaupungit Projektin esittelymateriaali 22.12.2010

2 Projektin taustalla innovaatiostrategia Kansallinen innovaatiostrategia ja valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko KIITO - Kysyntä ja käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan toimenpideohjelma (TEM) Kilpailukykyä kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoi- minnan osaamisen ja tietopohjan vahvistamisesta Innovaatioita kysyntää vahvistamalla Edelläkävijyyt- tä ja innovaatioita julkisen sektorin uudistumisesta Kannustimia ruohonjuuri- tason aloitteellisuuden vahvistamiseen Tehokkuutta käyttäjälähtöis- ten menetelmien käytön lisäämisestä Innovaatiot liikkeelle verkostojen kautta Toimenpide- ohjelman vaikuttavuus ”Valitaan ryhmä kaupunkeja uudistamaan julkisia palveluja noudattaen 3P-teemoja: kumppanuus, käyttäjälähtöisyys ja innovatiiviset julkiset hankinnat”

3 Projektin tavoitteena on edistää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen, palveluiden käyttäjälähtöisyyteen ja palvelusuunnitteluun perustuvien uusien toimintamallien yleistymistä sekä innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämistä, tavoitteena julkisten palveluiden innovaatioiden ja tuottavuuden parantaminen Projekti kannustaa osallistujia ja pyrkii olemaan eturintamassa uusien kokemusten ja kokeilujen sekä uuden tutkimustiedon tunnistamisessa ja seuraamisessa sekä niiden soveltamisessa ja hyödyntämisessä käytäntöön Projekti kokoaa yhteen palveluita ennakkoluulottomasti kehittämään ja uudistamaan valmiina olevat kaupungit keskeisten ministeriöiden ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Projektissa mukana olevat kaupungit ovat valikoituneet niiden aiemman innovaatiotoiminnan, kehittämistyön ja halun kehittää palveluita uudella tavalla perusteella Projektissa keskitytään sosiaali- ja terveysalaan Projektin kesto on 1+1+1 vuotta Projektin toimijat ja esittely Tavoitteena saada aikaan näkyvää muutosta kuntakentällä

4 Mukana vahva ryhmä toimijoita Kunnat projektin keskiössä Uudet, innovatiiviset palveluntuotannon mallit 3P-periaatteet Innovatiiviset edelläkävijäkaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Mikkeli, Kuopio, Jyväskylä, Pori ja Sievi Koordinointi- ja fasilitointiapu TEKES Sitra Rahoitustahot Projektin omistaja Valtiovarain- ministeriö (VM) Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Kuntaliitto Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) Uudet kehittämis- ideat Yhteistyö- tahot

5 Projektin tarkoituksena on vahvistaa 3 periaatteen (3P) käyttöä 3P teemat ovat lähellä TEKES:in Sote ohjelman teemoja Kumppanuus Innovatiiviset julkiset hankinnat Käyttäjälähtöisyys Julkisen sektorin toimijoiden (valtio, kunta tai jokin näiden organisaatiossa) yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa Tavoitteena tehostaa julkisen sektorin vastuulla olevan tehtävän tuottamista ja/tai jakelua Toiminta perustuu yhdessä asetettuihin ja mitattavissa oleviin tavoitteisiin, toimijoille asetettuihin vastuisiin sekä luottamukseen ja avoimuuteen Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla voidaan edistää innovaatioita ostamalla uusia ratkaisuja, hankkimalla tutkimus- ja kehittämispalveluita sekä edistämällä kysyntää innovaatiomyönteisemmäksi. Uusien ratkaisujen hankinnassa korostuvat laajemmat kokonaisuudet, joihin voivat sisältyä tuotteen, palvelun, teknologian ja toimintamallien yhdistelmät. Eräiden tutkimusten mukaan julkisilla hankinnoilla voi parhaimmillaan olla jopa suurempi vaikutus yritysten innovaatiotoimintaan kuin julkisilla t&k-tuilla Käyttäjälähtöinen innovaatiopolitiikka mahdollistaa palvelujen toteuttamisen käyttäjiä parhaiten hyödyttävillä tavoilla. Palveluiden käyttäjä on julkisten palveluiden tuottajien rinnalla resurssi, jossa käyttäjien osaamista, asiantuntemusta ja palautetta hyödynnetään osana palveluiden suunnittelua ja tuottamista

6 Projekti rakentuu kolmelle osa-alueelle Tärkeintä on kehitystyö! Nykytila- analyysi Pohjatyö helpottamaan kehitystyötä Kehitystyö Uusia, innovatiivisia tapoja tuottaa palveluja kuntalaisille Viestintä Kokemusten jakaminen ja projektin osallistujien sisäinen kommunikointi Helmikuu 2011-Joulukuu 2013 Joulukuu 2010 – Helmikuu 2011

7 Projektin toteutuksen kulmakivenä on ryhmän toimijoiden oma innostus ja aktiivisuus. Toteutuksen tukena hyödynnetään ulkopuolista koordinointi- ja fasilitointiapua Projekti rakennetaan ryhmän tapaamisten ympärille, joissa käydään läpi hyviä ja huonoja kokemuksia aiemman kehitystyön pohjalta ja odotuksia tulevalle kehitystyölle sekä ideoidaan uusia innovaatioita Aloitusseminaari toiminnan käynnistämiseksi ja nykytilan esittelemiseksi Säännölliset workshopit, joissa ohjelmana on esimerkiksi Kokemusten jakaminen (”Experience sharing”) Ulkopuoliset palveluiden/kokemuksien esittelijät Brainstorming eri teemojen ympäriltä Benchmarking ja parhaiden käytäntöjen jakaminen Ryhmän tarkoituksena on tarjota osallistujille turvallinen foorumi testata ideoita joita on mietitty, muttei ole ehkä uskallettu toteuttaa Projektissa mukana olo vaatii sitoutuneisuutta - kehitys ei tapahdu yhdessä yössä. Toteutus ja metodit Tavoitteena osallistujien näköinen toimintatapa

8 Mahdollisuus kehittää nykyisiä palveluita ja kokeilla tulevaisuuden palvelukonsepteja Projektin laaja tukiverkosto mahdollistaa tuen hakemisen jatkokehitystä ajatellen Tuettu ympäristö riskinottoon – kaikkien hankkeiden ei tarvitse onnistua, vaan epäonnistumisistakin voi oppia Erinomainen foorumi tutustua paremmin aktiivisiin ja innovatiivisiin toimijoihin kuntakentällä Parhaiden käytäntöjen ja kehitystyön kokemusten jakaminen ja vertailu Oppiminen muilta kunnilta ja toimialoilta Edelläkävijän maine Miksi kannattaa olla mukana?


Lataa ppt "Innovatiiviset edelläkävijäkaupungit Projektin esittelymateriaali 22.12.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google