Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vaillinaiset apuverbit: must

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vaillinaiset apuverbit: must"— Esityksen transkriptio:

1 Vaillinaiset apuverbit: must
Open Road    Vaillinaiset apuverbit: must p. 128

2 Must: täytyä Suomenna esimerkit. Mitä aikamuotoja niissä on?
Open Road Must: täytyä Suomenna esimerkit. Mitä aikamuotoja niissä on? Mitkä muodot must-verbiltä puuttuvat? 1. You shouldn’t have to worry about this. 2. We must be careful. 3. I had to practice my presentation many times. 4. We have had to work hard on this course. 5. He had had to return to England. 6. You must go there tomorrow. 7. He would have to be very smart to solve this problem. 8. She would have had to pass the test to get a driving license. p. 129

3 Must must-verbiltä puuttuvat kaikki muut paitsi preesensmuoto
Open Road Must 1. have to perusmuoto (täytyä) 2. must / have to preesens (täytyy) 3. had to imperfekti (täytyi) 4. have/has had to perfekti (on täytynyt) 5. had had to pluskvamperfekti (oli täytynyt) 6. will have to futuuri (täytyy) 7. would have to konditionaali (täytyisi) 8. would have had to konditionaali (olisi täytynyt) must-verbiltä puuttuvat kaikki muut paitsi preesensmuoto puute korvataan useimmiten have to –rakenteella muita mahdollisia kiertoilmauksia ovat esim. be forced to, it’s necessary for…to p. 130

4 Open Road Must Huomaa, että preesensmuodoilla must ja have to on hieman erilaiset merkitykset. Must korostaa puhujan tarvetta tehdä jotakin, kun taas have to korostaa sitä, että jonkun muun mielestä täytyy tehdä jotakin. Vertaa: I must wash the car, because it’s so dirty. I have to wash the car before dad let’s me use it. p. 130 4 4

5 Must Have to –rakenteen sijaan voit käyttää myös rakennetta need to.
Open Road Must Have to –rakenteen sijaan voit käyttää myös rakennetta need to. Need to on käytössä lähinnä kielteisissä ja kysyvissä lauseissa. Have to –rakennetta voi käyttää kaikissa tapauksissa. You don’t need to / have to decide this now. Do you need to / have to leave already? p. 130 5 5

6 Must Ilmaus mustn’t kertoo, mitä joku ei saa tehdä.
Open Road Must Ilmaus mustn’t kertoo, mitä joku ei saa tehdä. You mustn’t lie to the police. Kun ilmaistaan, mitä ei tarvitse/ei täydy tehdä käytetään esim. don’t/doesn’t have to tai don’t/doesn’t need to tai needn’t- rakenteita. You don’t have to worry. You don’t need to worry. You needn’t worry. p. 130 6 6

7 Must 1. We must be lost. 2. She must be out of her mind!
Open Road Must Suomenna esimerkit. 1. We must be lost. 2. She must be out of her mind! 3. You must have heard this joke before. 4. You can’t be serious! p. 130

8 Must 1. Me olemme varmaan eksyksissä. 2. Hän on varmaan sekaisin!
Open Road Must 1. Me olemme varmaan eksyksissä. 2. Hän on varmaan sekaisin! 3. Sinä olet varmaan kuullut tämän vitsin aiemmin. 4. Et voi olla vakavissasi! Must -apuverbiä käytetään, kun on kyse puhujan arvelusta tai päättelystä. Lauseet suomennetaan usein sanan varmaan avulla. Esittäessäsi arveluja jostain menneestä asiasta, käytä rakennetta must + have + 3.muoto Kielteisessä päättelylauseissa must verbin vastakohta on usein can’t p. 130

9 Let’s practise: Sano englanniksi.
Open Road Let’s practise: Sano englanniksi. 1. Mian täytyy olla väsynyt. 2. Sinun ei tarvitse sanoa mitään. 3. Minun on aina täytynyt tehdä kovasti töitä. 4. Hän on varmaan sairastunut. 5. Sinä et saa sanoa tästä sanaakaan kenellekään. Ex p. 131 9 9

10 Let’s practise: Sano englanniksi.
Open Road Let’s practise: Sano englanniksi. 1. Mian täytyy olla väsynyt. Mia must be tired. / Mia has to be tired. 2. Sinun ei tarvitse sanoa mitään. You don’t have to / don’t need to / needn’t say a word. 3. Minun on aina täytynyt tehdä kovasti töitä. I have always had to / needed to work hard. 4. Hän on varmaan sairastunut. She must have fallen ill. 5. Sinä et saa sanoa tästä sanaakaan kenellekään. You mustn’t say a word about this to anyone. Ex p. 131


Lataa ppt "Vaillinaiset apuverbit: must"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google