Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uudistuva asumistuki, Yleisen asumistuen uudistaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uudistuva asumistuki, Yleisen asumistuen uudistaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Uudistuva asumistuki, Yleisen asumistuen uudistaminen 1.1.2015
Raimo Kärkkäinen STM Raimo Kärkkäinen

2 Etunimi Sukunimi

3 Asumistuen maksatus ja tuensaajien määrä v. 2013
Asumistuen saajien lukumäärä, maksatus ja keskimääräinen tuki v. 2013 Tuensaajia vuo- Maksatus Keskim. Tuki den lopussa kpl milj.euroa/v euroa/kk Yleinen asumistuki 192274 669,5 285,6 Eläkkeensaajan asumistuki 187675 468,0 204,9 Opiskelijoiden asumislisä 150333 259,2 193,1 Yhteensä 530282 1396,8

4 4

5 Asumistukilain keskeiset muutokset
Omavastuun määrittely lineaariyhtälöllä POV = 0,4*[T-( *A+223*L)] (2015 taso), T=tulot, A=aikuinen L=lapsi) Kokonaisvuokra enimmäisasumismenoissa asunnon ominaisuudet eivät vaikuta, asunnon oltava kuitenkin asuinkäyttöön tarkoitettu, AHVL:n mukainen vuokrasopimus enimmäisasumismenojen kehitys sidotaan TK:n vuositilaston vuokraindeksiin Hyväksyttävät asumismenot vuokra-asunnossa: Vuokra (enimmäisnormit), normin mukaiset: vesimaksu 19€/he ja lämmityskustannukset yksin asuva 41€/kk, lisähenkilö 14€, (maakuntapohjainen korotus 4 tai 8 %)

6 Etunimi Sukunimi

7 1 ( 1 A) 705 POV=0,4*(T-(605+100*A+223*L)) 2 ( 2 A) 805 3 (2 A+1 L)
Omavastuun määräytyminen Ruokakunnan Tuloista tehtävä Omavastuun laskukaava arvioidussa koko vähennys Vuoden 2015 tasossa 1 ( 1 A) 705 POV=0,4*(T-( *A+223*L)) 2 ( 2 A) 805 3 (2 A+1 L) 1 028 T=asumistukitulo 4 (2 A+2 L) 1 251 A=aikuisten lkm 5 (2 A+ 3L) 1 474 L=lasten lkm 6 (2 A+ 4 L) 1 697 7 (2 A+ 5 L) 1 920 8 (2A+ 6 L) 2 143 2 (yh+1 L) 928 3 (yh+2 L) 1 151 Omavastuu on 40 % tulojen ja edellä esitetyn omavastuun erotuksesta ja tuki 80 % hyväksyttyjen asumismenojen ja perusomavastuuosuuden erotuksesta Pienin maksettava tuki 15 €/kk Alle 10 euron omavastuu on 0 euroa Etunimi Sukunimi

8 Asumistuen laskeminen (vuoden 2015 taso)
Esimerkki 1 Yksin asuva Helsinki vuokra-asunto Tulot ja vuokra v (joulukuun keskimääräinen taso) 580 €/kk POV = 0,4 *[1300-( )] = 0,4 *( )=238,00€ Enimmäisasumismenot (2015)= 508 € Tuki= 0,8*( ,00)= 216 € (Nykyinen tuki 223,20 €, hyväksytyt menot 526 €, Pov= 247) Tuen pienentyminen 7,20 € Etunimi Sukunimi

9 Asumistuen laskeminen (vuoden 2015 taso)
Esimerkki 2. Lapsiperhe vuokra-asunto, Kuopio Tulot ja vuokra v tuensaajien joulukuun keskimääräinen taso Ruokakunta, 2 aikuista, 2 lasta, Kuopio, tulot 1520 €/kk, vuokra 816 € POV = 0,4 *[1520-( * *2)] = 0,4 *( )=107,60€ Enimmäisasumismenot (2015)= 901 € Tuki= 0,8*( ,60)= 566,72 € Nykyinen tuki 511,20 € Korotus 55,52 (POV=177) Etunimi Sukunimi

10 Asumistukilain keskeiset muutokset (jatkoa 1)
Omistusasuntojen asumismenot: -osake asunto: vastike: hoitovastike 30 % enimmäismenoista, pääomavastike 70 % vesimaksut ja erilliset lämmityskustannukset kuten vuokra-asunnossa. Asuntolainojen koroista 73 % Omakotitalon asumismenot määräytyvät ruokakun-nan koon ja asunnon sijainnin mukaan: (v tasossa) 1 he 97, 2 he 117, 3 he 147 ja 4 he 173/he. ylittävä +53 €/lisähe, alueelliset (maakuntapohjaiset korotukset 4 % tai 8 %) Asuntolainojen korot kuten osakeasunnossa, 73 % Etunimi Sukunimi

11 Asumistukilain keskeiset muutokset (jatkoa 2)
Tulokäsite: jatkuva tulo 3 kk, tarkistusrajat tulojen noustessa 400€/kk ja laskiessa 200€/kk, vasta ensimmäinen kokonainen kuukausi aiheuttaa tarkistuksen etuoikeutetut tulot lakiin: -omaisuus ei vaikuta asumistukeen, lasten tulot ja omaishoidon tuki etuoikeutettua tuloa Tulovähenteisyys aina 32 % tulon muutoksesta (omavastuu 40 % ja tukiprosentti 80 %) -ansiotulojen 300 euron suojaosa alkaen Etunimi Sukunimi

12 Asumistukilain keskeiset muutokset (jatkoa 3)
Eläkkeensaajien asumistuki sidotaan eläkkeen saamiseen - mm. lapsiperheiltä valintaoikeus poistuu, 65 v. voi jatkaa yleisessä asumistuessa Laki yleisestä asumistuesta voimaan (Lakia ei ole vielä vahvistettu, löytyy eduskunnan sivulta HE 52/2014, EV 91/2014) 73 %;lla tuen arvioidaan nousevan tai pysyvän ennallaan, 23 %:lla tuki laskee vähintään 100 euron tuen pudotukset suojataan seuraavan tarkistukseen saakka Etunimi Sukunimi

13 Tuen myöntämisen yleiset edellytykset (asunto)
Tukea myönnetään vuokra-asuntoon, omistusasuntoon sekä asumisoikeusasuntoon Tukea myönnetään ruokakunnan vakinaisen asunnon asumismenojen vähentämiseksi Asunto kelvollinen asuntona käytettäväksi pysyvään asuinkäyttöön tarkoitettu, tukea ei myönnetä vapaa-ajan asuntoon, majoitustoimintaan eikä hoitosuhteisiin Vuokra-asuntoon tuen myöntämisen edellytyksenä, että asuminen perustuu AHVL:n mukaiseen vuokrasuhteeseen Maksatuksen siirtämisestä vuokranantajalle päätös 13

14 Etunimi Sukunimi

15 Etunimi Sukunimi

16 Etunimi Sukunimi

17 Tuen myöntäminen ja tarkistaminen
Kansaneläkelaitos myöntää, enintään hakemista edeltävän kuukauden alusta päätöksestä voi valittaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan ja vakuutusoikeuteen Tuki tarkistetaan, jos tulot nousevat 400 € tai laskevat 200 €, asumismenot muuttuvat 50 €/kk, ruokakunnan jäsenten lukumäärä, asunto tai tukijärjestelmä muuttuvat Asumistuki maksetaan tuensaajalle. Vuokrananta-jalle tuen hakijan valtuutuksen perusteella tai vuokran maksun laiminlyönnin vuoksi myös Kelan päätöksellä Etunimi Sukunimi

18 Etunimi Sukunimi

19 Asumistuki ja toimeentulotuki
Asumismenoja joudutaan tukemaan kasvukeskuksissa yhä enemmän toimeentulotuella Kuntakohtaiset hyväksyttävien asumismenojen rajat korkeammat kuin asumistuessa Toimeentulotuen asumismenokäsite laajempi sisältäen taloussähkön ja kotivakuutuksen Asumismenojen osuudesta toimeentulotuen maksatuksesta ei tietoa, arviot vaihtelevat 25 %:sta 50 %:iin, 50 % lienee liian suuri Toimeentulotuen tarve ei merkittävästi vähene uuden asumistuen vuoksi Etunimi Sukunimi

20 Hallitusohjelman ja kehyspäätöksen mukaiset asumistukea koskevat uudistukset
Siirtyminen uuteen lineaarisen omavastuun määrittelyn ja enimmäismääräisen kokonaisvuokran sisältämään asumistukijärjestelmään v. 2015 Täysimääräiseen tukeen oikeuttavien tulorajojen korottaminen 120 €/kk toteutettu v. 2012 Omavastuiden alentaminen 8 %, enimmäisvuokrien korottaminen 50 €/kk, sisältyy asumistukilaki uudistukseen .Lakiuudistuksen kustannusvaikutus yhteensä 68 milj. €/v Enimmäisasumismenojen ylim. korottaminen (10 milj. €) toteutettu v perusteissa, I kr 0,60, II kr 0,25, III kr 0,15 ja IV kr 0,10 €/m2/kk RAPO:n mukainen ansiotulojen suojaosasta, 300 euroa kuukaudessa lukien. Suojaosuus työttömyysturvassa v alusta ja toimeentulotuessa etuoikeutettu ansiotulo, vähintään 20 % enintään 150 €/kk vakinaistettu ja muutettu tulonsaajakohtaiseksi lukien. Toimeentulotukeen 1,1 % indeksikorotus, uusi perusosa 485,50 20


Lataa ppt "Uudistuva asumistuki, Yleisen asumistuen uudistaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google