Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

FIPSU Eettisyyttä ja edunvalvontaa -seminaari 3.3.2010 FM, VTK Johanna Komppa suomen kielen ja viestinnän lehtori Metropolia AMK, Terveys- ja hoitoala.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "FIPSU Eettisyyttä ja edunvalvontaa -seminaari 3.3.2010 FM, VTK Johanna Komppa suomen kielen ja viestinnän lehtori Metropolia AMK, Terveys- ja hoitoala."— Esityksen transkriptio:

1 FIPSU Eettisyyttä ja edunvalvontaa -seminaari 3.3.2010 FM, VTK Johanna Komppa suomen kielen ja viestinnän lehtori Metropolia AMK, Terveys- ja hoitoala

2 a) jollakin osaamallasi vieraalla kielellä? b) sillä vieraalla kielellä, jota osaat mielestäsi vähän? 3.3.2010Johanna Komppa, johanna.komppa@metropolia.fi 2

3 3.3.2010Johanna Komppa, johanna.komppa@metropolia.fi 3

4  Vaikeudet selviytyä työtehtävistä  Vaikeudet ymmärtää viranomaisohjeita ja työtä koskevia säädöksiä  Työturvallisuusriski itselle ja muille  Potilasturvallisuusriski → Rasite työyhteisölle Työntekijän oma oikeusturva vaarassa 3.3.2010Johanna Komppa, johanna.komppa@metropolia.fi 4

5  Kunkin ammatin kielenkäyttövaatimukset määrittelevät riittävän kielitaidon  Mitä korkeampi koulutus, sitä enemmän kielitaitovaatimuksia  Tärkeitä kielitaidon tarpeen määrittäjiä ◦ Keskeiset työtilanteet ◦ Tekstit, joita työssä joutuu ymmärtämään ja mahdollisesti kirjoittamaan ◦ Asiakaspalvelutilanteet 3.3.2010Johanna Komppa, johanna.komppa@metropolia.fi 5

6 Sosiokulttuurinen ympäristö KielenkäyttötilanteetTekstit asiakkaat, potilaat oman työyhteisön moniammatillinen henkilökunta omaiset terveysalan edustajat (esim. farmaseutit) hoitotyön kliiniset tilanteet akuutit hoitotyön tilanteet lääkkeisiin liittyvät tilanteet suullinen ja kirjallinen raportointi tulohaastattelu ohjaus ja neuvonta (kasvokkain, puhelimitse) hoitoneuvottelut puhelimessa toimiminen (hoitaja – lääkäri, hoitaja – laboratorio) tiedotus tiedonhankinta Ymmärtäminen kotisairaanhoidon ohjeet tiedotteet, esitteet raportit, tutkimukset esittelyt lait, asetukset Pharma Fennica, Käypä hoito Tuottaminen kaavakkeet (kirjaaminen) hoitoyhteenveto ohjeet viestit, sähköpostit 3.3.2010Johanna Komppa, johanna.komppa@metropolia.fi 6

7 3.3.2010Johanna Komppa, johanna.komppa@metropolia.fi 7 Taitavan kielenkäyttäjän taitotasot C1 ja C2 Itsenäisen kielenkäyttäjän taitotasot B1 ja B2 Peruskielitaito taitotasot A1 ja A2

8  ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy esim. työssä, koulussa ja vapaa-aikana.  selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla.  pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista  pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita  pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitään ja suunnitelmiaan. (Eurooppalainen viitekehys 2003: 48.) B1 on  kotoutumiskoulutuksen tavoitetaso (B1.1)  kansalaisuushakemukseen vaadittava taitotaso (B1.2) 3.3.2010Johanna Komppa, johanna.komppa@metropolia.fi 8

9  ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä.  viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisen kanssa, ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja.  pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat. (Eurooppalainen viitekehys 2003: 48.) 3.3.2010Johanna Komppa, johanna.komppa@metropolia.fi 9

10  B2-tason kielitaito?  Kyse myös ◦ kommunikointivalmiuksista ◦ sosiokulttuurisesta tietotaidosta ◦ selkeästä ääntämyksestä. 3.3.2010Johanna Komppa, johanna.komppa@metropolia.fi 10

11  Kotoutumiskoulutus ◦ 45 ov; yksi opintoviikko on 40 h ◦ B1-tason saavuttamiseen käytössä 1800 h  Tasolta toiselle siirtyminen ◦ vaatii satoja tunteja ◦ on nopeampaa asteikon alemmilla tasoilla, ylemmillä tasoilla eteneminen on hitaampaa  B2-taitotaso vaatii laskennallisesti 2000– 3000 h 3.3.2010Johanna Komppa, johanna.komppa@metropolia.fi 11

12  Ammattikieltä tarvitaan ◦ työtehtävissä selviytymiseen ◦ substanssin käsittelyyn.  Yleistä kielitaitoa tarvitaan ◦ työyhteisöön sitoutumiseen ◦ suomalaisen yhteiskunnan osallisuuteen ◦ työtehtävien mahdolliseen vaihtamiseen ◦ työuralla etenemiseen. 3.3.2010Johanna Komppa, johanna.komppa@metropolia.fi 12

13  Suomen opetuksen tarjonta loppuu liian usein B1-taitotasolle.  Ammatillisen kielenopetuksen tarjonta ollut vähäistä ◦ oppijalla ei ole ollut mahdollisuuksia omaehtoiseen ammatillisen kielen täydennyskoulutukseen  Suomen opetuksen traditio on muutoksessa ◦ kommunikointivalmiuksien opettaminen ◦ toiminnasta lähtevä kielenopetus 3.3.2010Johanna Komppa, johanna.komppa@metropolia.fi 13

14  Oppijan oma asenne ja motivaatio ratkaisevat  Tärkeää tarjota myös mahdollisuus käyttää vähäistäkin opittua. 3.3.2010Johanna Komppa, johanna.komppa@metropolia.fi 14


Lataa ppt "FIPSU Eettisyyttä ja edunvalvontaa -seminaari 3.3.2010 FM, VTK Johanna Komppa suomen kielen ja viestinnän lehtori Metropolia AMK, Terveys- ja hoitoala."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google