Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lähtökohtia portfolion tekemiseen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lähtökohtia portfolion tekemiseen"— Esityksen transkriptio:

1 Lähtökohtia portfolion tekemiseen

2 Portfolio Mikä on portfolio? Mitä hyötyä portfoliosta on?
Mitä minun pitää käytännössä tehdä?

3 Mikä on portfolio? Kuvalähde:

4 Termin taustaa ”Portfolio”  latinan portare (kantaa) + folium (lehti, paperi). Ajatuksena taitettu paperi, jonka välissä voi kantaa erilaisia dokumentteja jne. Suomenkielinen vastine ”kansio” tai ”salkku” Esim. valokuvaajien tai arkkitehtien käyttämä kansio, joka sisältää työnäytteitä

5 Portfoliossa siis… Tallennetaan systemaattisesti näytteitä ja dokumentteja omista töistä ja taidoista yhteen paikkaan (”salkkuun” tai ”kansioon”) Kerääminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa ja samalla salkun sisältö voi muuttua Tavoitteena on Säilyttäminen (tuottamani aineistot löytyvät yhdestä paikasta) Oppiminen (voin hahmottaa oppimisessani pidemmän kaaren) Osaamisen osoittaminen (voin esitellä osaamistani muille)

6 Portfolion muodosta Portfoliolla ei ole yhtä määrättyä muotoa
Aineistot voivat olla tekstejä, piirroksia, muistiinpanoja, valokuvia, erilaisia tallenteita, liikkuvaa kuvaa, jne. Portfolio voi olla konkreettinen kansio tai salkku, johon aineistot on kerätty Hyödyllisintä on kuitenkin tallentaa aineisto (myös) digitaalisessa muodossa aina kun mahdollista Word-dokumentti, DVD, www-sivu, äänitallenne…

7 Portfoliotyyppejä Keräilyportfolio (perusportfolio) Oppimisportfolio
Tavoite: tallentaminen Oppimisportfolio Tavoite: oppiminen Ammatillinen portfolio (näyteportfolio) Tavoite: osaamisen osoittaminen

8 Keräilyportfolio ”Perusportfolio”, jonka tarkoituksena on tallentaa dokumentteja omista töistä ja osaamisesta Painopisteenä kuitenkin ammatilliseen osaamiseen liittyvät dokumentit Tallenteet voivat olla luonnoksia ja ideoita tai valmiita töitä Portfolion muoto on vapaa: se voi olla fyysinen esine (konkreettinen kansio), mutta mielekkäintä on tallentaa dokumentit digitaalisessa muodossa aina kun se on mahdollista Esim. yksinkertaisesti ”Portfolio”-niminen kansio tietokoneella Keräilyportfolioon tallennettua aineistoa voi myöhemmin hyödyntää oppimisportfoliossa ja näyteportfoliossa

9 Oppimisportfolio Oppimisportfolion tavoitteena on hahmottaa ja reflektoida omaa oppimisprosessia pitkällä aikavälillä: mitä opinnoista on jäänyt käteen Oppimisportfolioon voidaan kerätä muistiinpanoja esim. suoritetuista opinnoista tai muulla tavoin opituista asioista Myös oppimisportfolio kytkeytyy ammatillisen osaamisen teemaan (ts. sinne kerätty aineisto liittyy ammattiosaamisen kehittymiseen) Oppimisportfoliossa voidaan hyödyntää keräilyportfolion aineistoa Myös oppimisportfoliota voidaan muokata ja aineistoa arvioida ja kirjoittaa uusiksi – se siis kehittyy koko ajan (esim. aiempien opintojen merkitystä voidaan arvioida suhteessa uudempiin kursseihin) Oppimisportfolio on tarkoitettu ennen muuta opiskelijaa itseään varten: mitä olen tullut oppineeksi.

10 Ammatillinen portfolio
Tavoitteena oman ammatillisen osaamisen osoittaminen ulospäin (julkinen portfolio) Voi esitellä opinnoissa saatua osaamista, mutta myös työn, harrastusten ja muun toiminnan kautta saatua osaamista Voidaan käyttää esim. työnhaussa Showreel, työnäytteet Voi olla jatkuvasti saatavilla (esim. www-sivu) tai voidaan koostaa tilanteen mukaan (esim. työnhaku) käyttäen hyväksi keräilyportfolion aineistoa Sisältää yleensä CV:n (curriculum vitae = ”elämänkulku”, ts. henkilötiedot, koulutus, työkokemus jne.) Hyödyttää myös oman osaamisen ja ammatillisen kehityksen hahmottamista ja itsearviointia

11 Portfolion hyötyjä OPPIMINEN
Auttaa hahmottamaan omaa oppimista ja osaamista (miten eri kurssit liittyvät toisiinsa, miten ne auttavat hahmottamaan omaa ammatillista osaamista ja identiteettiä) OSAAMISEN OSOITTAMINEN Väline oman osaamisen kommunikoimiseen esim. työnhaussa

12 Mitä tehdään? Jokainen tekee kaksi portfoliota: oppimisportfolion ja ammatillisen portfolion Näiden pohjana on hyödyllistä käyttää keräilyportfoliota Oppimisportfolio toteutetaan pääsääntöisesti word-dokumenttina ja ammatillinen portfolio verkkosivuna. Word-muotoinen portfolio palautetaan määrättyinä deadline-päivinä portfoliolle tarkoitettuun moodlen työtilaan. Opiskelijat lisäävät myös moodle-profiiliinsa ammatillisen portfolionsa www-osoitteen. Näin molempia portfolioita voidaan seurata moodlen kautta. RATV:lla, ELO:lla ja AIKUilla on kullakin oma moodle-toteutus

13 Oppimisportfolion tekeminen
Tehdään word-dokumenttina Muotona esim. päiväkirja, lyhyet muistiinpanot käydyistä kursseista (esim. ½ A4 per kurssi) Kirjoitetaan ensi sijassa itseä varten Dokumentoi omaa oppimisprosessia Ei tarvitse olla heti täysin jäsentynyt Tekstin lisäksi myös esim. valokuvia, linkkejä, yms. Esim. blogimainen rakenne

14 Apukysymyksiä oppimisportfolioon
Mistä kurssissa oli kyse (lyhyt tiivistelmä)? Millainen fiilis kurssista jäi? Mikä oli tärkein oppimani asia kurssilla? Mitä hyötyä kurssista oli ammatilliselle osaamiselleni? Tuntuiko joku asia hyödyttömältä? Miksi? Mikä jäi epäselväksi, mitä vielä pitäisi oppia?

15 Oppimisportfolion palautus / kehittely
Palautetaan moodleen aina se versio, joka deadlinepäivänä on olemassa Samaa dokumenttia muokataan ja täydennetään Pitkän linjan hahmottaminen: Aiempia kurssiarviointeja voidaan täydentää ja muokata uusien kurssien jälkeen: mikä näyttääkin jälkikäteen arvioiden olleen hyödyllistä Myös koko vuoden opintojen merkitystä voi arvioida kokonaisuutena (tavoitteena hahmottaa oppimista pitkän aikavälin kuluessa) HUOM! Sisällysluettelo tärkeä – tekee portfoliosta kokonaisuuden

16 Ammatillinen portfolio
Toteutetaan www-sivuna Sivun osoite lisätään omaan Moodle-profiiliin Sivun tarkoituksena esitellä ammatillista osaamista CV Näytteitä omasta osaamisesta / omista töistä (tekstit, videot, äänitteet, valokuvat…) Sekä opiskelun aikana tehtyjä että muita töitä


Lataa ppt "Lähtökohtia portfolion tekemiseen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google