Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Anna-Kaisa Mustaparta Opetusneuvos Opetushallitus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Anna-Kaisa Mustaparta Opetusneuvos Opetushallitus"— Esityksen transkriptio:

1 Anna-Kaisa Mustaparta Opetusneuvos Opetushallitus
Kielten oppimistulosten arviointi 2013 Arvioinnin esiin nostamat haasteet opetussuunnitelman kehittämisen näkökulmasta Anna-Kaisa Mustaparta Opetusneuvos Opetushallitus

2 Kielten opetussuunnitelman perusteet 2016
Vieras kieli englanti, A-oppimäärä Muu vieras kieli, A-oppimäärä Vieras kieli, B1-oppimäärä Vieras kieli B2-oppimäärä Toinen kotimainen kieli ruotsi, A-oppimäärä Toinen kotimainen kieli ruotsi, B1-oppimäärä Toinen kotimainen kieli ruotsi, äidinkielenomainen oppimäärä Toinen kotimainen kieli suomi, A-oppimäärä Toinen kotimainen kieli suomi, B1-oppimäärä Toinen kotimainen kieli suomi, äidinkielenomainen oppimäärä Saamen kieli, A-oppimäärä Saamen kieli B2-oppimäärä Latina, B2-oppimäärä

3 Kielen opetuksen ja opiskelun tehtävä
Kielen-opiskelu-taitojen kehittyminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Ohjaus, eriyttäminen, tuki Oppimista tukeva arviointi Kehittyvä kielitaito: Taito toimia vuorovaikutuksessa Taito tulkita tekstejä Taito tuottaa tekstejä Oppimis-ympäristö, työtavat

4 Suositusten tarkastelua valmistuvien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden valossa
Perustetekstin luonnos Annetaan oppilaille enemmän tilaisuuksia oman työnsä suunnitteluun ja arviointiin esimerkiksi käyttämällä Eurooppalaista kielisalkkua … ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan… sekä miettiä, millaiset tavat oppia kieltä sopivat kullekin parhaiten… Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esim. Eurooppalaista kielisalkkua… Hyödynnetään tieto- ja viestintä-teknologian mahdollisuuksia kielten opetuksessa nykyistä monipuolisemmin. Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. … kannustaa oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäen…

5 Lisätään autenttista oppimateriaalia ja kontakteja ulkomaisiin kouluihin.
Oppilaille… luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja kansainväliseen yhteydenpitoon jne… ohjataan oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa… Monipuolistetaan arviointia ja tehdään se läpinäkyväksi määrittelemällä kielitaidon ja työskentelyn suhde arvosanassa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitekokonaisuuksiin… Tarkennetaan B-kielen tavoitteita ja arviointia. On tehty. Rohkaistaan oppilaita valitsemaan englannin ohella myös muita vieraita kieliä ja opiskelemaan niitä tavoitteellisesti. Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen… Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita… Oppilasta kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä.

6 Huomioidaan suullinen kielitaito tasavertaisesti kirjallisen kanssa arvioinnissa.
Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Nykyaikaistetaan kotitehtäviä ja niiden suoritusmuotoja. Perusteissa ei ole tekstiä kotitehtävistä, mutta muutoin työtavoista on, esim.: Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä… Laulun, leikin, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan, jne…

7 Muita kehittämiskysymyksiä
Opetusta ei voida muuttaa pelkästään muuttamalla opetussuunnitelman perusteita. Perusteiden viemiseksi käytäntöön tarvitaan järjestelmällistä täydennyskoulutusta. Tulevissa opetussuunnitelman perusteissa on kuvattu taito toimia vuorovaikutuksessa. Tämä edellyttää, että kuvaukset pitää tuntea. Kielenopiskelutaidot ovat oleellinen osa seuraavia opetussuunnitelman perusteita, edellyttää myös täydennyskoulutusta. Kielet ovat erilaisia, eivätkä samat kriteerit sovellu yhtä hyvin kaikille kielille. Miten tämä ongelma ratkaistaan?

8 Kielten opettajat joutuvat aina vain useammin tilanteeseen, jossa jollakin oppilaalla on jo opetettavan kielen taitoa. Tarvitaan viisaita pedagogisia ratkaisuja ja materiaaleja. Kieliä opiskellaan usein vuosikausia jopa ylimääräisinä tunteina, mutta oppilaat voivat kokea, että lopputulos ei vastaa oppimiseen uhrattua työmäärää. Kielten opiskeluun pitäisi luoda kannustamiskeinoja. Valinnaisten kielten opiskelu on ollut pitkään laskusuunnassa. Antaako vanhempien koulutustaustan ja oppilaiden jatko-opintosuunnitelmien vahva yhteys tuloksiin viitteitä siitä, että kieliä valitsevat pääasiassa koulutustietoisten vanhempien lapset?

9 kiitos tack tänan gracias!  благодаром danke tattista vaan
dank u wel teşekkür dhanyabaad спасибо kiitos tack tänan gracias!  благодаром danke tattista vaan merci thank you


Lataa ppt "Anna-Kaisa Mustaparta Opetusneuvos Opetushallitus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google