Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Julkaisutiedonkeruun 2014 ohjeistus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Julkaisutiedonkeruun 2014 ohjeistus"— Esityksen transkriptio:

1 Julkaisutiedonkeruun 2014 ohjeistus
Ylitarkastaja Jukka Haapamäki

2 Sisältö Tiedonkeruun ohjeistus 2014 Julkaisukanavan tunnistaminen
Julkaisutyyppi työryhmä Tiedonkeruun ohjeistus 2015

3 Julkaisutiedonkeruun ohjeistus 2014
Muutokset Julkaisutiedonkeruuseen otetaan huomioon väitöskirjat G4 ja G5 Organisaation alayksikkö kerätään koodina Jufo-tason sijasta kerätään tieto julkaisukanavan Jufo-id:stä Kerätään tieto konferenssin vakiintuneesta nimestä Muut kerättävät tiedot (tieteenala, koulutusala, yhteisjulkaisutiedot, julkaisuvuosi,…) Tekijän affilaatio Julkisuus

4 Julkaisukanavan tunnistaminen
Tasoluokan määrää aina ensisijaisesti Lehti/sarjaluettelossa mainittu lehti, sarja tai konferenssi. LEHDET/SARJAT KIRJAKUSTAN-TAJAT ISSN Lehden/ sarjan nimi Konfe-renssin nimi Kustan-tajan nimi ISBN A1 ja A2 Artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä 1. C1 ja A3 Tieteellinen erillisteos tai kokoomateoksen osa 2. A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa (2.)

5 C1 ja A3: erillisteos ja kokoomateoksen osa
Kotimaiset kirjasarjat on luokiteltu, joten tärkeätä ilmoittaa julkaisusarjan nimi ja ISSN-tunnus, ei pelkästään kustantajan tietoja Esim. SKS:n kustantamassa Tietolipas-sarjassa ilmestyneessä kokoomateoksessa julkaistut artikkelit saavat tasoluokan 1. Kirjakustantaja määrittää vain C1 ja A3 julkaisujen tasoluokan, jos julkaisusarjaa ei ole luokiteltu. Ulkomaisten kirjakustantajien julkaisemat teokset Nimi ratkaisee, koska ISBN-juuri voi liittyä useaan nimeen. Jos on luokiteltu emokustantaja ja imprint, tason määrää imprint Esim. Elsevier (taso 2) vs. Academic Press (taso 1)

6 A4: artikkeli konferenssijulkaisussa
Tasoluokan määrää aina ensisijaisesti Lehti/sarjaluettelossa mainittu vakiintuneella nimellä luokiteltu konferenssi.

7 Julkaisutyyppityöryhmä 1/5
Työryhmän kokoonpano: - Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja - Hellevi Hakala, Metropolia ammattikorkeakoulu (kirjastonjohtaja) - Jenni Kokko, Jyväskylän yliopisto (suunnittelija) - Hanne Mikkonen, opetus- ja kulttuuriministeriö - Terttu Nevalainen, Helsingin yliopisto (Julkaisufoorumin kielitieteen paneelin pj) - Susanna Paasonen, Turun yliopisto (kirjallisuuden, taiteen tutkimuksen ja arkkitehtuurin paneelin pj) - Hanna-Mari Puuska, CSC (koordinaattori), sihteeri - Janne Pölönen, TSV Julkaisufoorumi (suunnittelija) - Pirjo Rauhala, Tampereen yliopisto (suunnittelupäällikkö) - Riitta Rissanen, ARENE ry. (toiminnanjohtaja) - Anna-Sofia Ruth, TSV Julkaisufoorumi (suunnittelija) - Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopisto (kirjastonjohtaja) - Harri Siiskonen, Itä-Suomen yliopisto (historian, arkeologian ja kulttuurien tutkimuksen paneelin pj) - Esko Ukkonen, Helsingin yliopisto (tietojenkäsittelytieteen paneelin pj) - Hannu Vartiainen, Helsingin yliopisto (taloustieteen paneelin pj)

8 Julkaisutyyppityöryhmä 2/5
Työryhmän työn tueksi OKM pyysi huhtikuussa 2014 web-kyselyllä korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta kommentteja nykyisestä julkaisutyyppiluokituksesta ja sen ohjeistuksesta. Vastauksia saatiin 29 organisaatiosta. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa ( ja ). Työryhmä teki kokouksissa käydyn keskustelun sekä kyselyyn saatujen vastausten pohjalta muutosehdotuksia julkaisutyyppien luokitteluun sekä niiden ohjeistukseen.

9 Julkaisutyyppityöryhmä 3/5
Työryhmän ehdotukset Julkaisutyyyppiluokitus Ottaen huomioon kaikki käyttötarkoitukset, julkaisutyyppiluokituksen perusrakenne nähtiin työryhmässä riittävän tarkaksi ja yksittäisen tutkijan kannalta käyttökelpoiseksi Ohjeistus Työryhmä ehdottaa, että jatkossa ohjeistuksesta julkaistaan nykyisenlainen tiedonkeruun asiantuntijoille suunnattu versio sekä lisäksi tutkijoille suunnattu, yleistajuisempi ja tiivistetympi versio. Vertaisarviointi Työryhmä ehdottaa vertaisarvioinnin määritelmän tarkentamista Tieteellisten julkaisujen tunnukset Työryhmä ehdottaa, että jatkossa kriteerinä sille, onko kyseessä tieteellinen julkaisu, käytettäisiin ISBN- tai ISSN-numeron olemassaoloa

10 Julkaisutyyppityöryhmä 4/5
Työryhmän ehdotukset (jatkuu) Konferenssijulkaisut Työryhmä ehdottaa, että konferenssijulkaisun määritelmää muutetaan siten, että raportoitavan julkaisun tulee olla ilmestynyt säännöllisesti toistuvassa konferenssijulkaisussa Vertaisarvioimattomat (tieteellinen) monografiat Työryhmä ehdottaa, että jatkossa ne kirjataan luokkiin D4 (tutkimus- tai kehittämisraportti), D5 (Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja) tai E2 (yleistajuinen kirja) Toimitettu teos Vertaisarvioidun tieteellisen teoksen toimittaminen raportoidaan jatkossa luokkaan C2. Lisäksi ehdotetaan luokkien D6 (ammatillinen kokoomateos) ja E3 (yleistajuinen kokoomateos) lisäämistä

11 Julkaisutyyppityöryhmä 5/5
Työryhmän ehdotukset (jatkuu) Sähköiset julkaisut Työryhmä ehdottaa, että jatkossa ohjeistusta selkeytetään siten, että sähköisessä muodossa olevia julkaisuja voi raportoida, mikäli ne täyttävät muut raportoitaville julkaisuille asetetut kriteerit (julkinen saatavuus, ulkopuolinen toimituskunta, uutuus, tekijän yhteys korkeakouluun, perustuu tutkimustyöhön), Mutta työryhmän mukaan Julkaisutiedonkeruun tehtävä ei ole dokumentoida kaikkia kirjoituksia, vaan määritellä tutkimustoiminnan seurannan kannalta merkittävät julkaisut

12 Julkaisutiedonkeruu 2015 1/3
Muutokset kerättävissä tiedoissa Julkaisutyypin C2 määritys muuttuu Julkaisutyyppiluokitukseen lisätään luokat D6 (toimitettu ammatillinen teos) ja E3 (toimitettu yleistajuinen teos) Lisäksi julkaisujen yleisiä määritelmiä on selkeytetty

13 Julkaisutiedonkeruu 2015 2/3
Julkaisun kriteerit Julkaisun tulee olla julkisesti kenen tahansa saatavilla. Julkaisukanavalla tulee olla tekijästä riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää julkaisu-kanavalla julkaistavista julkaisuista. Julkaisua ei ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa; Tekijällä on yhteys korkeakouluun. Julkaisu perustuu tekijän korkeakoulussa tekemään tutkimus- tai asiantuntijatyöhön.

14 Julkaisutiedonkeruu 2015 3/3
Vertaisarviointi Julkaisun arvioijat ovat olleet riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Riippumattomalla arvioijalla tarkoitetaan ansioituneita tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka eivät ole julkaisusarjan (lehti tai kirjasarja) tai julkaisun (kokoomateos, lehden erikoisnumero, konferenssijulkaisu) toimittajia. Prosessissa on arvioitu aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla. Arvioitavana on ollut koko julkaistavaksi tarjottu käsikirjoitus, ei pelkästään abstrakti tai ote. Kirjoittaja on saanut vertaisarvioinnista kirjallisen referee-lausunnon (alkuperäinen lausunto tai toimituskunnan/päätoimittajan tiivistelmä). Vertaisarviointi tulee voida epäselvissä tapauksissa todistaa kirjallisen lausunnon perusteella. Vertaisarviointia edellytetään julkaisutyyppeihin A1, A2, A3, A4, C1 ja C2 raportoitavilta julkaisuilta.

15 Kiitos mielenkiinnosta!


Lataa ppt "Julkaisutiedonkeruun 2014 ohjeistus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google