Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kanttorin kelpoisuusvaatimusten uudistaminen Kanttorityöryhmän mietinnön referaatti/AJ Tehtävänäni on esitellä tälle kokoukselle piispainkokouksen asettaman.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kanttorin kelpoisuusvaatimusten uudistaminen Kanttorityöryhmän mietinnön referaatti/AJ Tehtävänäni on esitellä tälle kokoukselle piispainkokouksen asettaman."— Esityksen transkriptio:

1 Kanttorin kelpoisuusvaatimusten uudistaminen Kanttorityöryhmän mietinnön referaatti/AJ
Tehtävänäni on esitellä tälle kokoukselle piispainkokouksen asettaman ns. Kanttorityöryhmän mietinön sisältö pääpiirteissään. Mietinnön perusteella piispainkokous nyt ehdottaa kirkolliskokoukselle kanttorin kelpoisuusvaatimusten uudistamista. Työryhmässä ei ollut liiton edustajaa, ja työryhmän jäseniä oli kielletty antamasta työskentelyn aikana tietoja ulkopuolisille. Työryhmän puheenjohtaja oli työskentelyn loppuvaiheessa ja yksi työryhmän jäsen työn valmistuttua kertomassa asiasta liiton valtuustolle. Asian nopea eteneminen piispainkokouksessa on ollut monille yllätys. Kirkolliskokouksen lakivaliokunta onneksi huomasi, että liittoa ei oltu kuultu, ja pyysi liitolta lausuntoa. Tähän tilaisuuteen pyysimme useampiakin asian valmisteluun osallistuneita kirkon hallinnon edustajia kertomaan asiasta ja kuulemaan kanttoreita, mutta syystä tai toisesta emme valitettavasti ketään tänne saaneet. Siksi toimimme nyt niin, että selostan lyhyesti mietinnön sisällön keskustelun pohjaksi. Puheenjohtaja Mikael Helenelund esittelee sen jälkeen liiton näkökulmia asiaan ja johtaa keskustelua. Kanttori-urkuriliiton jäsenistön neuvottelukokous Lahden kansainvälisellä urkuviikolla

2 Muutoshankkeen tausta
piispainkokouksen aloite muutostarpeen perustelut koulutusympäristössä muutoksia musiikkikasvatus seurakunnissa osattava gospelia ja vapaata säestystä musiikinlajit eivät saa polarisoitua asetettiin ns. Kanttorityöryhmä 2006 tehtävänä valmistella muutosesitys pj. Kalervo Salo, siht. Ulla Tuovinen Muut jäsenet edustivat oppilaitoksia, kirkon koulutuskeskusta ja kirkon työmarkkinalaitosta. Mukana oli myös kanttorikoulutustoimikunnan sihteeri sekä yksi hiippakuntakanttori.

3 Kelpoisuusvaatimukset nyt
ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä virka (ent. B) – musiikin maisteri (kirkkomusiikki) laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä virka (ent. A) –”tuplamaisteri” muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä virka (ent. C) – muusikko AMK (kirkkomusiikki) Ei koulutusjärjestelmän yksityiskohtia, vaan lyhyt kertaus nykytilanteesta Vuoden 2003 jälkeen Kahta maisterin tutkintoa vastaavat opinnot

4 Virkaa koskevat säädökset
Kirkkojärjestys 6 luku 9§ vähintään yksi kanttorin virka joka srk:ssa 9§ perustamisen vahvistaa tuomiokapituli 39§ kanttorin tehtävät 40§ kanttorin virka: virkojen tasot 41§ kelpoisuudesta päättäminen; kristillisyys+terveys Kirkkolaki 6 luku: irtisanomissuoja, vaitiolo yms. Työaikalaki ja työaika-asetus Kanttorin viran malliohjesääntö (1982) kolme eri tehtäväkuvaa: A, B ja C Kanttorin virkaa koskevat monet säädökset Kirkkolaissa kanttorin virkamiesasemaan liittyviä asioita A: kehittäminen ja nivominen yhteiskunnan muuhun musiikkikulttuuriin, oman erityisalan seuraaminen ja kehittyminen siinä B: ei hallintoa, tiedotusta eikä musiikkitilaisuuksia

5 Virkatilanne kanttorin virkoja yht. n. 900 lisäksi muita nimikkeitä
viranhaltijat: A 12% – B 54% – C 22% – muut 12% C-virka: pienissä srk:ssa, osa-aikaisia, avoimia kanttorikunnan ikärakenne tasainen valmistuvien määrä riittävä kanttoripulaa vain paikoin kaksi kolmannesta maisteri tai vast. edellyttävässä virassa, reilu viidennes amk tai vastaava, muut 15% jäsenkunnasta puolet on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon yht.933 15 vuoden kehitys A +23%, B -2,5%, C+24%, muut +165% alle > C-virka väh >B tai B+C –> 3 > 4 B-virkoja avoinna 2 % C-virkoja avoinna yli 10 %

6 Kanttorikoulutus nyt kandidaatti 180 op (3 v.)
pääaineopinnot 90 op maisteri 150 op (2,5 v.) pääaineopinnot 46 op + syventymiskohde muusikko AMK 270 amk-op (4,5 v.) ammattiopinnot 175 amk-op + opinnäyte 2006 aloittaneita/valmistuneita amk 17/5 MuM 24/28 Kanttorikoulutuskin on sopeutettu Bologna-prosessiin eli muutettu eurooppalaisittain yhteismitalliseksi. Sibelius-Akatemia kouluttaa Helsingissä ja Kuopiossa kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa kandidaatteja ja maistereita. pääaineopinnot = kirkkomusiikilliset ja teologiset aineet

7 Kanttorin ydinosaaminen
Kanttorikoulutustoimikunnan määritelmä: musiikillinen osaaminen pedagoginen osaaminen teologinen ja liturginen osaaminen organisoimis- ja johtamistaidot yhteistyötaidot Mitä tämän koulutuksen jälkeen sitten tulisi osata? Bologna-prosessin kuluessa laadittiin kirkon eri ammattien ydinosaamiskuvaukset. Ykkösenä musiikillinen osaaminen. Muut osaamiset kehittyvät työn kautta.

8 Kanttorityöryhmän ehdotukset
Virkaporrastus ja A-viran edellytys tuomiokirkkoseurakunnassa pois kirkkojärjestyksestä Kelpoisuuden perusvaihtoehdoksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Tai kelpoisuus soveltuvalla korkeakoulututkinnolla Tai kelpoisuus soveltuvalla ylemmällä korkeakoulututkinnolla ja lisäopinnoilla Selvitystyönsä pohjalta kanttorityöryhmä ehdottaa, että

9 Kuka päättäisi, mitä vaaditaan
piispainkokous päättää, millä tutkinnoilla kelpoisuus saavutetaan srk päättää viran johtosääntöä vahvistaessaan, mikä tutkinto virkaan vaaditaan kirkkohallitus antaa kanttorin viran mallijohtosäännön tuomiokapitulikytkös poistuu? (virkasuhdelainsäädännön uudistushanke) Jos esitys toteutuisi, kuka mistäkin päättäisi? Kirkkojärjestyksessä ei enää siis olisi mitään ohjeistusta. Jos kirkon virkasuhdelainsäädännön uudistus toteutuu, kanttorien yhteys tuomiokapituliin poisuisi, ja kanttorin virka tulisi kokonaan seurakunnan hallinnon piiriin.

10 Työryhmän toiveet useampia tehtäväprofiileja, jos useampi kuin yksi kanttori seurakunta saa sellaisen kanttorin kuin se tarvitsee hakijapohja laajenee vastataan monipuolistuneen jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan tarpeisiin

11 Piispainkokouksen päätös 2-08
Esitys kirkolliskokoukselle: Kirkkojärjestyksen 40 ja 41§:n muutos pois tutkintojen luettelo ja maininta A-virasta tuomiokirkossa vain yksi kanttorin virka Kelpoisuusehtojen muutos Esitys kirkkohallitukselle: uusi kanttorin viran mallijohtosääntö Työryhmän mietinnön ja esityksen pohjalta piispainkokous päätti helmikuun kokouksessaan... Jos kirkolliskokous tekee muutoksen, sen jälkeen astuu voimaan myös kelpoisuusehtoja koskeva muutos.

12 Kirkkojärjestys 40§ alku
EHDOTUS Teksti poistetaan. NYT Kanttorinvirka voidaan perustaa piispainkokouksen määrittelemää laajaa yliopistotutkintoa, ylempää korkeakoulututkintoa tai muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttäväksi viraksi. Tuomiokirkkoseurakunnassa tulee olla laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka. Katsotaan vielä tarkemmin pykälien sisältöjä Kirkkojärjestyksen 40 momentti alkaa.. Työryhmän ja piispainkokouksen ehdotus on, että teksti poistetaan.

13 40§ loppu (jäljelle jäävä teksti)
Kanttorin virka voidaan painavasta syystä perustaa osa-aikaisena. Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä määräajaksi antaa luvan täyttä työaikaa edellyttävän kanttorin viran hoitamiseen osa-aikaisena tai sivutoimisena taikka osa-aikaisen viran hoitamiseen sivutoimisena. Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä määräajaksi antaa luvan virkaa täytettäessä poiketa viran kelpoisuusvaatimuksista. Viranhaltijan ottaminen hoitamaan tällaista virkaa sekä hänen oikeudellinen asemansa määräytyvät virkasäännön mukaan. Tämän jälkeen 40 pykälä kuuluisi kokonaisuudessaan

14 Esitetyt kelpoisuusehdot
Sen mukaan kuin srk viran kelpoisuusehdoista päättää, kelpoisuuden antaa soveltuva ylempi kk-tutkinto tai soveltuva kk-tutkinto, joka sisältää jp-musiikin, kirkollisten toimitusten ja srk:n tilaisuuksien musiikin opintoja, sisältäen eri tyylein toteutettavia lauluun, musiikinjohtoon ja urkujensoittoon sekä soittimien hoitoon ja huoltoon liittyviä opintoja väh 90 op teologisia opintoja väh 10 op rippikouluopetukseen ja musiikkikasvatukseen srk:ssa liittyviä pedagogisia opintoja väh 10 op kirkkomusiikin soveltavia opintoja ja harjoittelu väh 20 op Soveltuva kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdon lisäksi esim. musiikinopettajan

15 Soveltuvat tutkinnot, työryhmän ehdotus
Musiikin maisteri/lisensiaatti/tohtori pääaineena kirkkomusiikki tai pääaineena musiikkikasvatus Filosofian tai kasvatustieteen maisteri pääaineena musiikkikasvatus + kimu-opinnot Muusikko AMK suuntautumisvaihtoehtona kirkkomusiikki Musiikin kandidaatti kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto

16 Liiton näkemyksiä uudet koulutusväylät ok
ylemmän korkeakoulututkinnon asema säilytettävä seurakuntia ohjeistettava virkojen porrastus säilytettävä kirkkojärjestykseen selkeät määräykset nimikeet ovat ongelmalliset riittääkö 130 op ainoalle kanttorille


Lataa ppt "Kanttorin kelpoisuusvaatimusten uudistaminen Kanttorityöryhmän mietinnön referaatti/AJ Tehtävänäni on esitellä tälle kokoukselle piispainkokouksen asettaman."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google