Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Johdatus paikkatietoon

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Johdatus paikkatietoon"— Esityksen transkriptio:

1 Johdatus paikkatietoon
- Paikkatieto tutuksi - PAIKKATIETOPAJA –hanke

2 Paikkatiedon määritelmiä
”Paikannettua kohdetta tai ilmiötä kuvaava sijainti-tiedon ja ominaisuustiedon looginen kokonaisuus” ”Todellisuuden kohdetta kuvaava sijainti-, ominaisuus- ja yhteystietojen muodostama kokonaisuus sekä tie-tojen laatua koskevat tiedot” ”Tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti” ”Tietoa kohteista ja ilmiöistä, joiden sijainti tunnetaan” PAIKKATIETOPAJA Paikkatieto tutuksi -koulutus

3 Paikkatieto tutuksi -koulutus
Keskeisiä käsitteitä Karttakohteet Vektorimuotoinen tieto Rasterimuotoinen tieto Sijaintitieto Vertausjärjestelmässä esitetty kohteen sijainti Koordinaattitieto, osoite tai viittaus kohteeseen, jonka koordinaattitiedot tunnetaan Ominaisuustieto (attribuuttitieto) Kohteen tai ilmiön yksilöivä, paikantava, ajoittava tai kuvaileva tieto Tasorakenne Eri tiedot esitetään omilla tasoillaan Metadata Tietoa tiedosta PAIKKATIETOPAJA Paikkatieto tutuksi -koulutus

4 Paikkatieto tutuksi -koulutus
Karttakohteet Jokaiselle karttakohteelle voidaan aina määritellä sijainti jossain koordinaatistossa Rasterikuvassa pienin karttakohde on kuva-alkio eli pikseli Vektorimuotoinen karttakohde voi olla: piste viiva alue PAIKKATIETOPAJA Paikkatieto tutuksi -koulutus

5 Paikkatieto tutuksi -koulutus
Rasteritietomalli Maanmittauslaitoksen peruskartta PAIKKATIETOPAJA Paikkatieto tutuksi -koulutus

6 Paikkatieto tutuksi -koulutus
Sijaintitieto Koordinaatit Osoite Kuntakoodi Kunnat05 –aineisto, Maanmittauslaitoksen peruskartta PAIKKATIETOPAJA Paikkatieto tutuksi -koulutus

7 Paikkatieto tutuksi -koulutus
Ominaisuustieto PAIKKATIETOPAJA Paikkatieto tutuksi -koulutus Eniro, AffectoGenimap Finland Oy

8 Paikkatiedon tasorakenne
Eri tiedot esitetään omilla tasoillaan Joet Korkeuskäyrät Rakennettu ympäristö Maaperä Maankäyttö Koordinaattiruudukko tai rasteritietomalli Kuva Auvinen ym: Metsän kartoitus PAIKKATIETOPAJA Paikkatieto tutuksi -koulutus

9 Paikkatieto tutuksi -koulutus
Metadata Ote Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan metadatasta Aineistojen ”tuoteseloste” Sisältää tietoja kuten Tiedon tuottaja Sijaintitarkkuus Alueellinen kattavuus Ajantasaisuus Mahdollistaa aineistojen vertailun ja käyttö tarkoitukseen sopivan aineiston valinnan PAIKKATIETOPAJA Paikkatieto tutuksi -koulutus (http://www.maanmittauslaitos.fi/?site=1&docid=2727)

10 Näkymä paikkatieto-ohjelmistoon
Rasteritietomalli: peruskartta ja ilmakuva Vektoritietokantoja (piste, viiva, alue) Tasojen hallinta Karttakohteisiin liittyvä ominaisuus- tietotaulukko Analyysit esim. tietokantakysely PAIKKATIETOPAJA Paikkatieto tutuksi -koulutus

11 Paikkatieto tutuksi -koulutus
Vektoritietokantoja (piste, viiva, alue) Tasojen hallinta Rasteritietomalli: peruskartta ja ilmakuva Analyysit esim. tietokantakysely Karttakohteisiin liittyvä ominaisuus- tietotaulukko PAIKKATIETOPAJA Paikkatieto tutuksi -koulutus

12 Paikkatietojärjestelmät
”Paikkatietojärjestelmä on tietokonepohjainen järjestelmä paikkaan sidotun tiedon tallentamiseen, käsittelyyn, analysointiin ja esittämiseen” ”Paikkatietojärjestelmät voidaan jakaa käyttötarkoituksen perusteella tapahtuma- ja tiedonhallintapainotteisiin tietojärjestelmiin sekä analyysipainotteisiin päätöksenteon tukijärjestelmiin” PAIKKATIETOPAJA Paikkatieto tutuksi -koulutus

13 Paikkatietojärjestelmän osat
OHJELMISTOT (SOFTWARE) AINEISTOT (DATA) VERKOSTO (NETWORK) LAITTEISTOT (HARDWARE) KÄYTÄNTEET (PROCEDURES) IHMISET (PEOPLE) PAIKKATIETOPAJA Paikkatieto tutuksi -koulutus

14 Paikkatietojärjestelmän osat
Verkosto (network) keskeinen rooli Internetillä levitetään tietoa, myydään tuotteita ja palveluita, osallistutaan keskusteluun Tietokoneet ja laitteet (hardware), joilla GIS operaatiot tehdään Ohjelmistot (software) esim. internetselain, paikkatieto-ohjelmat, skriptit ja makrot Aineistotietokannat (database) digitaalinen esitysmuoto tietyn alueen valikoiduista kohteista rakennettu yksittäistä projektia varten tai jatkuvasti päivitettävä kokonaisuus Käytänteet (procedures) hallinnointia varten esim. pysytään budjetissa, säilytetään laatu vaihtelevat organisaation tarpeiden mukaan Ihmiset (people) suunnittelevat, ohjelmoivat, ylläpitävät, tuottavat dataa ja tulkitsevat tuloksia tarvitaan ihmisiä eri osaamisalueelta PAIKKATIETOPAJA Paikkatieto tutuksi -koulutus

15 Paikkatieto tutuksi -koulutus
Lähteet Auvinen Pekka ym. (1997). Metsän kartoitus. Opetushallitus, Helsinki. Longley, Paul. A. ym. (2005). Geographical Information Systems and Science. John Wiley & Sons Ltd, West Sussex. Löytönen, Markku ym. (2003). Globus GIS. WS Bookwell Oy, Porvoo. Sanastokeskus TSK ry (2005). Geoinformatiikan sanasto. Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi. Aineisto esimerkkikartoissa: Maanmittauslaitoksen peruskartta Kunnat05 -aineisto PAIKKATIETOPAJA Paikkatieto tutuksi -koulutus


Lataa ppt "Johdatus paikkatietoon"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google