Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SEURUSTELUN PALIKAT Kehitysvammaisten nuorten aikuisten

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SEURUSTELUN PALIKAT Kehitysvammaisten nuorten aikuisten"— Esityksen transkriptio:

1 SEURUSTELUN PALIKAT Kehitysvammaisten nuorten aikuisten
itsetunnon tukemisen keinona Alexandra Saini

2 Opinnäytetyöstä… Toiminnallinen opinnäytetyö
Tavoitteena on kehitysvammaisten nuorten aikuisten itsetunnon tukeminen, työvälineenä/keinona Seurustelun palikat (keskustellen ja toiminnallisin keinoin) Opinnäytetyön toteuttaminen mahdollistui, kun suoritin hankeharjoittelua Aino ja Oiva-taideluokalla Työn näkökulman taustalla VAMPO - Suomen hallituksen valmistelema vammaispoliittinen ohjelma 2010 – 2015, erityisesti itsenäisen elämän sisältöalue

3 Tärkeimmät kysymykset työssäni
Kuinka Seurustelun palikat –työvälinettä voidaan käyttää kehitysvammaisten nuorten aikuisten itsetunnon tukemisessa? Millaisia kokemuksia työväline tarjoaa kehitysvammaisille nuorille aikuisille?

4 MITKÄ IHMEEN PALIKAT? versio Parisuhteen palikat -nimisestä työvälineestä Parisuhteen palikat on työväline sekä kristillisen hankkeen nimi, joka lähti arjen tarpeista Kirkkohallituksen perheasioiden sekä kristillisen aviopari- ja parisuhdetyön kentällä. Hankeen tavoite on rakkauden ja uskollisuuden vaaliminen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisääminen parisuhteissa, perheissä sekä yhteiskunnassa

5 Kehittämistyöstä vastasi ja vastaa edelleen laaja kristillinen työryhmä, jonka tavoitteena on luoda sellainen työväline, joka sopii kaikille Työvälineen tarkoituksena on havainnollistaa, että laaja-alaisuudestaan huolimatta seurustelu- tai parisuhde ei ole hahmoton, vaan siihen voi syventyä aihe kerrallaan ja tarkastella eri näkökulmista Palikat tukevat kristillistä perhe- ja parisuhdetyötä, mutta soveltuvat monipuolisesti myös sosiaali- tai terveysaloille Parikohtaiseen keskusteluun, ryhmätyöskentelyyn, asioiden pohtimiseen itsekseen

6

7 Miksi itsetunnon näkökulma?
Useiden tutkimusten mukaan kehitysvammaiset lapset kärsivät huonosta itsetunnosta vertailtaessa itseään muihin lapsiin (Lyons 2012.) Nuoreksi aikuiseksi kasvaminen haastavaa? Itsetunnon tärkeys, merkitys ihmisen elämässä: oma elämä tuntuu ainutkertaiselta ja arvokkaalta. Ajatus perustuu ihmisen sisäiseen itsearvostukseen, eikä ulkoisilla tekijöillä ole juurikaan merkitystä Hyvä itsetunto auttaa yksilöllisten päämäärien asettamisessa sekä antaa rohkeutta olla oma itsensä välittämättä muiden mielipiteistä – vaikuttaa ongelmien kohtaamiseen ja vastoinkäymisistä selviytymiseen, itsenäisyyteen sekä riippumattomuuteen (Keltikangas-Järvinen 2004.)

8 Opinnäytetyön käytännön toteutus Aino ja Oiva -ryhmässä

9 Palautteesta yleisesti…
tuokiot koettiin positiiviseksi asiaksi, opittu uutta parisuhteesta ja omasta elämästä, palikkatalo tuntui mukavalta, keskusteleminen koettiin tärkeäksi, mutta myös vaikeaksi ja ”noloksi”, tuokioita kuvailtiin myös opettavaisiksi ja valaiseviksi. Kaikki vastanneet kertoivat pitäneensä työvälineestä

10 Johtopäätösten pohjalta – miksi Palikat?
Mahdollisuus keskustella vaikeistakin asioista (aiheet sopivan haasteelliset ja ajatuksia herättävät) Talo vertauskuvana, seurustelun havainnollistaminen helppoa ja ymmärrettävää Teemojen lähestyminen tunneperäisen tai kokemuksellisen tiedon näkökulmasta -> ei oikeita tai vääriä vastauksia, jokainen asiantuntijana omassa elämässä/seurusteluasioissaan Mahdollisuus vaikuttaa tuokioiden kulkuun, työväline antaa tilaa luovuudelle, aiheisiin monia lähestymisnäkökulmia Ohjaajan rooli ei korostu, ryhmän keskeinen vuorovaikutus, kysymykset/tuki toinen toisilleen. Ohjaaja ei siis ole neuvoja, vaan rohkaisija, kysyjä ja kuuntelija

11 Keskustelun ja toiminnallisuuden tasapaino – mahdollisuus kertoa omista asioistaan itse, ääneen, esittää omia mielipiteitään, vaikuttaa muihin positiivisesti Toiminnallisuus ilmaisemisen keinona, kun sanat ei riitä, esim. maalaaminen Palikkataloa voi soveltaa muihinkin teemoihin kuin parisuhteeseen. Jos näin tehdään julkisella luennolla tai koulutuksessa, niin käyttäjä on velvollinen kertomaan, mikä palikkatalon alkuperä on ja mihin hankkeeseen se liittyy (

12 Havaintoja ryhmätyöskentelyssä…
uskallus puhua ääneen puhevaikeuksista huolimatta uskallus tuoda esille omia mielipiteitä, olla eri mieltä muiden kanssa, tiedon jakaminen ja vastaanottaminen keskustelun jatkaminen myöhemmin, rohkeus ottaa asioita puheeksi, ymmärrys, että ei ole vaikeiden asioiden kanssa yksin

13 Tulevaisuuden varalle
Kokemus onnistuneista tuokioista juuri tässä ryhmässä. Jokainen ihminen on erilainen ja tuokiot eivät välttämättä olisi yhtä menestyksekkäitä muiden kehitysvammaisten nuorten aikuisten kanssa Vaikeammin kehitysvammaisten ihmisten kanssa voisi käyttää enemmän aisteihin perustuvaa toimintaa, luoda onnistumisen kokemuksia ja tukea itsetuntoa

14 erilaisia tapoja käyttää Seurustelun palikoita niin, että itsetuntoa voitaisiin tukea myös hengellisyyden näkökulmasta (seurakuntatyössä?). Monelle kehitysvammaiselle usko ja hengellisyys ovat tärkeitä asioita, jotka auttavat jaksamaan arjessa Työskentely nais- tai miesryhmässä, esim. naiseuden tukeminen Seurustelevat, vakiintuneessa parisuhteessa tai avioliitossa elävät kehitysvammaiset pariskunnat > kohderyhmä, johon tulisi tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota -> työvälineen käyttö vihkikeskusteluissa, ennen avo/avioliittoa jne.

15 KIITOS!


Lataa ppt "SEURUSTELUN PALIKAT Kehitysvammaisten nuorten aikuisten"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google