Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen Ajokoirajärjestö ry Suomen Beaglejärjestö ry

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen Ajokoirajärjestö ry Suomen Beaglejärjestö ry"— Esityksen transkriptio:

1 Suomen Ajokoirajärjestö ry Suomen Beaglejärjestö ry
HAUKUN ARVOSTELU Suomen Ajokoirajärjestö ry Suomen Beaglejärjestö ry

2 Parhaimmillaan haukku kuvastaa ajotapahtuman kulun selkeästi, niin hyvät kuin huonotkin hetket.
Silti haukku on yksi hankalimmista arviointikohteista, sillä sen mittaaminen tapahtuu arvostelevan tuomarin taidon ja kyvyn mukaan. Taitoa ja kokemusta karttuu jokaisen kuunnellun haukun myötä, mutta kyky kuulla eri taajuuksilla tapahtuvaa haukkua on sidoksissa kunkin kuuntelijan henkilökohtaiseen kuuloaistiin.

3 YLEISTÄ HAUKUN ARVOSTELUSSA
- Haukun arvostelussa käytettävä skaala on 1-10. - Haukun arvostelun tulee perustua lisätietokohtiin - Haukun arvioinnissa otetaan huomioon kuusi eri osatekijää, joista määräävin on kuuluvuus. - Lisätietoja puntaroidessa tulee miettiä, ovatko ne ansionumeroa korottavia vai jopa laskevia tekijöitä. - Haukun laatu on oleellinen osa ajotapahtumaa, joten annetun haukkunumeron tulee kuvastaa totuudenmukaisesti sitä, kuinka vaivatonta ja nautittavaa on ajon seuraaminen.

4 YLEISTÄ HAUKUN ARVOSTELUSSA - Olosuhteilla on suuri merkitys haukun arviointiin.
- Hyvän haukkunumeron (5-6) edellytyksenä on, että ajoa pystyy haukun perusteella seuraamaan vaivattomasti. - Haukun arvostelussa tulee huomioida rotukohtaiset piirteet (esim. beaglen haukku).

5 HAUKUN ”ELEMENTIT” Kuuluvuus
Haukun painoarvoltaan tärkein ominaisuus saadaan selville kuuntelemalla haukkua useilta eri etäisyyksiltä. Maaston muodot, peitteisyys ja sääolosuhteet vaikuttavat suuresti haukun kuuluvuuteen, joten ”haittaavat” tekijät tulee huomioida arviota tehtäessä. Kuuluvuudeltaan hyvää haukkua (Lt 30=3) tulee voida seurata normaaleissa olosuhteissa vaivattomasti. Liiallinen haukun tiheys voi heikentää kuuluvuutta -> yksittäinen haukaus jää tuolloin lyhyeksi. ”Pitkää haukkua” tulee arvostaa. Lt 30 = 5, jos koiralle annetaan erinomaista osoittava haukkunumero (9-10). Lt 30 = 2, voidaan koiralle antaa haukkunumeroksi max 4

6 Kertovuus - Kertoo ajon sujuvuudesta ja etäisyydestä ajettavaan. - Korvakuulolla kuullun kertovuuden tukena näköhavainnot ajettavasta. - ”Empivät hetket ” äänenannossa ja hiljaisuus ovat olennainen osa kertovuutta. - Haukun kertovuus voi olla virheellistä. Pyri aina tarkistamaan asia. - Hyvä kertovuus ei saa alentaa haukkunumeroa.

7 Intohimoisuus - Kuvastaa haukun tunnetiloja, eli sitä, onko haukussa ”poltetta” vai ei. - Intohimoinen haukku tuntuu kuulijalla luissa ja ytimissä. - Helppoa arvostella kun intohimoisuutta on paljon tai ei lainkaan.

8 Tiheys - Harva haukku vähentää kertovuutta ja intohimoisuutta -> alentaa haukkunumeroa. Harvaa haukkua on usein työlästä seurata. - Normaalissa hyvässä ajossa on monenlaisia haukkutiheyksiä, lähes yhtäjaksoisesta ”tupurilähdöstä” vaikeiden kohtien harvenevaan äänenantoon, joskus jopa ”turhautunutta tiuskimista”. - Otetaan kantaa, mikä haukun tiheys on keskimäärin erän aikana. - Liiallinen tiheys jättää yksittäisen äänen lyhyeksi, se heikentää haukun kuuluvuutta.

9 Äänien määrä - Haukku voi olla yksiäänisestä ”moukutuksesta” kaksi- tai moniääniseen ”lauluun - Moniäänistä, kauniisti soivaa haukkua tulee arvostaa. - Haukun hankalin arviointikohta, sillä tämän havaitsemiseen vaikuttaa eniten kuulijan henkilökohtainen kyky kuulla eri taajuuksilla soivia ääniä.

10 Sukupuolileima - Hyvän uroksen haukussa on ripaus kirkkaita sävyjä ja nartun haukussa on puolestaan kuultavissa matalampia ääniä, kuitenkin niin, että heti on ilmeistä, kummasta sukupuolesta on kyse. - Joskus haukun sukupuolileima on vaikeasti erotettavissa tai jopa täysin virheellinen. - Virheellinen sukupuolileima alentaa haukkunumeroa max 1 pisteen. Beaglen haukku (lisätieto 36) Tämä lisätietokohta on ominaisuutta kuvaava, ottamatta kantaa siihen, mikä on hyvä ja mikä on huono.

11 Huomioitavaa ansiopisteen muodostamisessa:
-Haukkunumeron lähtökohdaksi otetaan kuuluvuuden lisätietonumero (30) Huom! Jos kuuluvuus 2 tai alle niin lopullinen haukkunumero ei voi olla 4 suurempi - Lisätiedot korottavat haukkunumeroa, jos ne ovat 3 tai sitä suurempia 0,5-1 pisteellä. Lisätieto 35 tulee olla 4 tai 5, että se korottaa haukkunumeroa yhdellä (1) pisteellä. -lopullista haukkunumeroa pudottaa virheellinen sukupuolileima ja väärä kertovuus

12 OLOSUHTEIDEN HUOMIOIMINEN HAUKUN ARVOSTELUSSA
- Kova tuuli, sade, maaston peitteisyys, lumen määrä ja maaston muodot ovat tekijöitä, jotka tulee huomioida haukun arvostelussa, sillä ne vaikuttavat oleellisesti haukun kuuluvuuteen. - Mitä enemmän kuuluvuutta heikentäviä ympäristötekijöitä, sitä tarkemmin tulee pysyä koiran tuntumassa. Oikea sijoittuminen, maastontuntemus ja tekniset apuvälineet ovat avuksi epäedullisien olosuhteiden vallitessa. - Mitä ongelmallisemmat olosuhteet, sitä merkityksellisempää on kuunnella haukkua eri etäisyyksiltä. Joskus paksun lumipeitteen vallitessa tai suurien korkeuserojen vuoksi haastavissa olosuhteissa haukku voi hävitä hyvinkin lyhyellä välimatkalla. Sama haukku voi kuitenkin kuulua selvästi kun siihen tulee ajon polveillessa sopivasti etäisyyttä.

13 ONGELMAKOHTIA HAUKUN ARVOSTELUSSA
- Hyvin usein heikkohaukkuinen koira saa ansaitsemaansa paremman haukkunumeron. Asteikon alimpia numeroita ei käytetä tarpeen tullen. - Ristiriidat lisätietonumeroinnin ja ansiopisteen välillä. Ansiopiste usein liian suuri lisätietoihin nähden. - Lisätietokohtien arvioimatta jättäminen.


Lataa ppt "Suomen Ajokoirajärjestö ry Suomen Beaglejärjestö ry"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google