Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Piia Rantala-Korhonen apulaiskaupunginjohtaja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Piia Rantala-Korhonen apulaiskaupunginjohtaja"— Esityksen transkriptio:

1 Johtajuus ja muuttuva työelämä Miten Oulussa on vastattu työelämän haasteisiin?
Piia Rantala-Korhonen apulaiskaupunginjohtaja Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät

2 Oulun toimintaympäristön muutoksia
kuntaliitosten jälkeen uusi Oulu – Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli- Ii yhteen sivistys- ja kulttuuripalveluissa yhdistettiin samaan organisaatioon viiden kunnan ja neljän lautakunnan toiminnot ja toimintakulttuurit

3 Oulun toimintaympäristön muutoksia
elinkeinoelämän murros: ICT-alan suurten toimijoiden työpaikkojen häviäminen Oulu kuuluu äkillisen rakennemuutoksen alueisiin valtiolta luvassa taloudellista tukea ICT-alan uusiin hankkeisiin ICT-alan osaajat ovat jääneet Ouluun, uutta yrittäjyyttä syntynyt

4 Oulun toimintaympäristön muutoksia
Oulun väkiluku on kasvanut tasaisesti ja kasvun ennustetaan jatkuvan erityisesti kasvaa alle 15-vuotiaiden ja yli 65- vuotiaiden määrä entistä pienempi työssäkäyvien joukko vastaa julkisten palveluiden ylläpitämisestä työurat pitenevät, työntekijöiden keski-ikä nousee Kunta10 –tutkimus seuraa henkilöstön hyvinvointia

5 Huoltosuhteen muutos 1990-2040

6 Vain muutos on pysyvää! Muutokset ovat usein ennakoimattomia
Muutoksiin ei voida aina varautua omilla päätöksillä Jatkuva muutos sopii toisille, toisia se ahdistaa Johtamisella on turvattava toiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa Muutosjohtaminen on tullut jäädäkseen Tarvitaan uusia innovaatioita ja toimintatapoja!

7 Johtamisen duaalimalli
Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, lautakunnat päättävät palveluiden järjestämisestä Virkamiesjohto vastaa operatiivisen toiminnan johtamisesta Poliittiset päätökset vaikuttavat myös operatiiviseen toimintaan Oulun johtamisjärjestelmää uudistetaan, uusi käyttöön 2017 alussa

8 Oulun eväät johtajille
Esimieskoulutuksessa asiakaslähtöisyys lähtökohtana: Keitä varten teemme työtä? Erilaisten asiakastarpeiden tunnistaminen Kuka puuttuu joukosta? – palveluiden ei- käyttäjien tavoittaminen Koko henkilöstö mukaan muutokseen, kaikkien ideat ovat arvokkaita Itse keksittyyn sitoudutaan, vrt. NIH= Not Invented Here

9 VAT=Vaikuttavuus+ Asiakaslähtöisyys+tehokkuus
Vaikuttavuus: arvioidaan omaa toimintaa ennakkoon ja jälkikäteen Virheiden analysointi tärkeää, ei syyllisten etsiminen Asiakkaiden rooli palvelujen kehittämisessä vahvistuu Henkilöstön ja asiakkaiden vuorovaikutus lisääntyy, yhdessä kehittämisestä saa välitöntä palautetta WIN – WIN: Palveluiden arvostus kasvaa – työhyvinvointi paranee

10 Palvelujen asiakasläh-töisyys
Asiakaslähtöisen organisaation tavoitteet Oulussa PÄÄTÖKSENTEKO Asiakaslähtöinen tavoiteasettelu Kuntalaisten osallisuuden keinojen tehokas käyttö Päätösvaihtoehtojen asiakasvaikutukset Ennakkovaikutusten arviointi Asiakaslähtöisten tavoitteiden seurantamalli ORGANISAATIORAKENNE Elämänkaari/poikkitoiminnalliset rakenteet ja johtamisvastuut - matriisirakenteiden määrittely Alue- ja lähipalvelurakenteiden määrittely Palveluprosessivastuiden määrittely Asiakasvastuiden määrittely Asiakastiedon hallinta ja tiedolla johtaminen Asiakaslähtöinen johtamis- ja toimintakulttuuri Organisaatio rakenne Palvelujen asiakasläh-töisyys Asiointi Päätöksen-teko Talous-hyödyt + Talous-hyödyt ++ PALVELVELUJEN ASIAKASLÄHTÖISYYS Ydinpalvelujen segmentointi, ennakolliset palvelut -> vaikuttavuushyödyt Valinnanmahdollisuuksien määritykset Osallistumismahdollisuudet palvelujen kehittämiseen Palvelujen saavutettavuusmääritykset ASIOINTI Osallistumismahdollisuudet asioinnin kehittämiseen Palvelukanavamääritykset palveluittain: mm. sähköinen, fyysinen, puhelin, etä-, some Laadukas asiakaspalvelu Henkilöstön kehitysnäkemykset asiakasrajapinnasta käyttöön Talous-hyödyt ++ Talous-hyödyt ++++

11 lupa tehdä toisin oululaisille esimiehille on järjestetty tänä vuonna kaksi Tsemppi-tilaisuutta Yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki innosti esimiehiä näkemään ja tekemään toisin: Thinking by doing: tartu toimeen, älä vain suunnittele työntekijät alisuoriutuvat, eivät pääse käyttämään koko kapasiteettiaan kehittäminen kuuluu jokaiselle!

12 mistä kirjastossa innostutaan?
Mikä on kirjaston ydintehtävä? Kuka on kirjaston asiakas? Keitä muita halutaan kirjastoon saada? Mistä voidaan luopua? Kenen näkökulmasta päätökset tehdään? Tunnistammeko erilaiset asiakkaat, myös poissaolevat? Mitä voisi tehdä toisin? Kenen tehtävä on muuttaa maailmaa? Maailma ilman kirjastoa?


Lataa ppt "Piia Rantala-Korhonen apulaiskaupunginjohtaja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google