Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Arvo- ja terveyskasvatusohjelma Camera obscura Mäntsälä 2014 Tarkistuspiste 2.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Arvo- ja terveyskasvatusohjelma Camera obscura Mäntsälä 2014 Tarkistuspiste 2."— Esityksen transkriptio:

1 Arvo- ja terveyskasvatusohjelma Camera obscura Mäntsälä 2014 Tarkistuspiste 2

2 Camera obscura on Kokemuksellista oppimista. –Vuorovaikutusta sekä oppilaan omaa ajattelua. –Camera obscura on kokonaisuus, joka muodostuu ennakkotunnista, seikkailupäivästä ja purkutunnista. Opettajien ja muiden aikuisten asenteet ja toimintatavat ovat keskeisessä roolissa oppilaan kokemuksen muodostumiselle. Toiminnan onnistumista tulisi tarkastella yksittäisen oppilaan näkökulmasta. Osa kasvatusyhteisön toimintaa. –Aikuisten välistä rajat ylittävää yhteistyötä, jossa toimijoiden luottamuksella on keskeinen merkitys.

3 Camera obscura on myös Jotain aivan muuta, kuin temppu, tempaus tai vieraileva sirkus. –Se vaati valmistelun ja perehtymisen. Ensimmäisellä kerralla ei tarvitse olla mestari. Omista ja toisten virheistä saa oppia. Mielihyvän kokemuksen, mielikuvien ja mielikuvituksen hyödyntämistä ja prosessointia. –Tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden löytää uutta itsestään ja seikkailu edellyttää järjestäjiltä myös keskittymisrauhan tarjoamisen oppilaalle. On jotain muuta, kuin ainekeskeistä päihdekasvatusta. –Camera obscura -kokonaisuus auttaa oppilasta rakentamaan itseään ja vahvistaa oman arvon tuntemusta.

4 Tavoitteena on oppilaan kokemus: - ”Minä olen ainutlaatuinen ja arvokas”

5 Startti (valmistautuminen) Parkki (Toimintahuone) Oma pohdinta Ajatusten virta Sali Sijaitsee

6 Camera obscura –seikkailun raamit 9.0 m 6,5m 2,5m

7 Camera obscura –seikkailun ”huoneet” Huolettomie n unelmien ranta Paineiden virta Toiveiden teatteri Elämäntaidon portaat Urheiluhalli Silta Finaali Sisäänkäynti

8 Ari Inkinen Camera obscuran rakentaminen Ensimmäisenä runko kasataan lattialla. www.cameraobscura.fi

9 Ari Inkinen Camera obscuran rakentaminen www.cameraobscura.fi Rakennusryhmään kuuluu neljä henkilöä.

10 Ari Inkinen Camera obscuran rakentaminen www.cameraobscura.fi Runko on valmis. Kehikossa on myös sähköjohdot valmiina.

11 Ari Inkinen Seinien asennus www.cameraobscura.fi

12 Ari Inkinen Valaisimet asennetaan lopuksi. www.cameraobscura.fi

13 Ari Inkinen Kangaskatto viimeistelee työn. www.cameraobscura.fi

14 Seikkailuaikataulun laatiminen Camera obcuran läpi kulkeminen vie jokaiselta oppilaalta noin 10 minuuttia Yhden luokan ajantarve lasketaan seuraavasti: (opettaja + oppilasmäärä) x 3min + 25 min = kokonaisaika Esim. 20 oppilaan luokassa: (20+ope) x 3min + 25min = 1 h 28 min Jätä aikatauluun 30 min ruokatauko avustajille Non-stop-periaate Yksikin vastuuta kantava ja myötämielisesti suhtautuva aikuinen voi muuttaa nuoren elämän suuntaa.

15 Seikkailuun saapuminen Opettaja tuo ryhmänsä seikkailuun ja on mukana toiminnassa koko sen ajan kun tilanne on päällä. Oppilaat tietävät mihin ovat tulossa. Tieto on saatu ennakkotunnilla Oppilaat ovat osallistuneet ennakkotunnille Seikkailun operaattorilla on asiansa tunteva miehistö valmiina seikkailun ja siihen liittyvään toimintaan. Startti-huoneen vastaava Parkkihuoneen vastaava Lähettäjä (salissa) Vastaanottaja & Ajatusten virta -ohjaaja

16 Startti-huoneen vastaava henkilö Vastaa tilasta, josta oppilaat la ̈ hteva ̈ t Camera obscura seikkailuun ja jonne he myös palaavat. Hän kertoo myös koko luokalle ennen Camera obscuraan menoa yleisia ̈ sa ̈ a ̈ nto ̈ ja ̈ : Camera obscurassa liikutaan ilman pa ̈ a ̈ llystakkeja, kenkia ̈ ja ka ̈ nnykka ̈ a ̈, juomapulloa, kiiretta ̈ ja ”wessaha ̈ ta ̈ a ̈ ”. Oppilaita tullaan hakemaan tilasta, jokainen kulkee matkan yksin, oppaanaan MP3-soitin kuulokkeineen. Edessa ̈ mukava, turvallinen ja rauhallinen kokemus Seikkailutilassa puhutaan kuiskaten Toteutuksen laatu vaikuttaa oppilaan kokemukseen

17 Parkkihuoneen vastaava henkilö Parkin sisältö koostuu seikkailua tukevasta toiminnasta Puolet oppilaista ovat Parkissa ennen seikkailua ja puolet seikkailun jälkeen. Toiminnan kesto on noin 30 minuuttia ja se voi olla erilainen puoliluokittain. Toiminnan alussa Parkin vastaava kertoo Camera obscuran perussäännöt, koska se kiinnostaa oppilaita. Tämän jälkeen voi alkaa Parkin ohjelma. Toteutuksen laatu vaikuttaa oppilaan kokemukseen

18 Lähettäjä (salissa) sisäänkäynnin vieressä Hakee oppilaat yksin tai ryhmissa ̈ Startista tai salin ulkopuolelta. La ̈ hetta ̈ a ̈ oppilaan matkaan vihrea ̈ n valon syttyessa ̈. Kertoo oppilaalle: Kuunnelma ja kulkuohjeet tulevat kuulokkeista Ovet merkattu na ̈ kyvin tunnuksin A ̈ a ̈ nitteen ohjeita tulee noudattaa. Jokaiseen huoneeseen tulee pysa ̈ htya ̈ Varmistaa etta ̈ äänite on alkutilanteessa. Ka ̈ ynnistää soittimen ja laittaa kuulokkeet oppilaan pa ̈ a ̈ ha ̈ n. Luo turvallisuuden tunnetta Lisa ̈ a ̈ savua aina tarvittaessa.

19 Vastaanottaja (salissa) uloskäynnin vieressä Ottaa kuulokkeet vastaan oppilaalta. On läsnä ja kohtaa oppilaan. Voi kysyä oppilaiden kokemuksia seikkailusta, esim. Älä katkaise oppilaan ajatuksia viemällä hänen huomiota epäolennaisiin asioihin. Kertoo oppilaalle seuraavaan vaiheen tehtävästä, Ajatusten virrasta. Ohjaa oppilaan tehtävän tekopaikalle. Vie tämän jälkeen vapautuneet kuulokkeet la ̈ hetta ̈ ja ̈ lle. Valmistautuu ottamaan vastaan seuraavan oppilaan.

20 Vuoden 2011-2013 palaute - oppilaat 201120122013 Paikallisen toiminnan toteutus0.56 (0.58)0.61 (0.61)0.60 (0.65) Lähettäjän toiminta0.40 (0.48)0.58 (0.59)0.59 (0.61) Sain uuden näkökulman elämääni 0.400.480.50 Camera obscurassa käsiteltiin sellaisia asioita, jotka liittyvät minun elämääni 0.470.560.70 Camera obscurassa käsiteltävät asiat kiinnostavat ikäisiäni. 0.470.560.70 Toivon että paras ystäväni pääsisi myös Camera obscuraan. 0.580.640.90 Suluissa koko maan tulos, vastaava ikäluokka

21 www.cameraobscura.fi

22

23

24 Avainhenkilöt Koulun yhteistyökumppani on ohjelman tilaaja Yhteyshenkilö ja hänen varahenkilö Muut toteutukseen osallistuvat henkilöt ja yhteisöt Koulu tai koulut Yhteyshenkilö Toteuttavat opettajat Ryhmän kanssa kulkevat opettajat Helsingin NMKY Koordinaattori Pete Nieminen / Tuomas Kaila 1.2.2015 alkaea

25 Muutamia kuvia vuosien 2011-2013 oppilaiden palautteista koko maasta.

26 Oppilaan kokemus järjestelyiden onnistumisesta vuosina 2011-2013 koko maassa Oppilaan kokemus paikkakunnan järjestelyiden onnistumisesta koostuu kolmesta arvioitavasta asiasta –Camera obscuran paikalliset oheistoiminnat –Lähettäjän toiminta –Oppilaan kokemus jälkikeskustelun mahdollisuudesta Tulosten analysoinnin yhteydessä näkyi että paikallisen toteutuksen onnistuminen on sidoksissa oppilaan kokemukseen Camera obscura sisällöstä ja sen liittymisestä omaan elämäänsä.

27 Seikkailussa käsiteltiin asioita, jotka liittyvät nuoren elämään. Arviointiväittämä oli: ”Camera obscurassa käsiteltiin sellaisia asioita, jotka liittyvät minun elämääni.” Tosin, enemmän tyttöjen ja yhdeksäsluokkalaisten Lähettäjän toiminnan laadukkaampana kokeneet oppilaat arvioivat sisällön paremmaksi kuin koko ryhmä. Arviointiasteikko, 0.00 = ei liity, 1.00 = liittyy (N2825)

28 Paikallisen toteutuksen onnistuminen vaikuttaa enemmän poikien kokemukseen Tulokset kysymykseen: Camera obscurassa käsiteltiin sellaisia asioita, jotka liittyvät minun elämääni. Arviointiasteikko, 0 = ei käsitelty, 1 = käsiteltiin (N1339)

29 Paikallisen toteutuksen onnistuminen vaikuttaa myös tyttöjen kokemukseen Tulokset kysymykseen: Camera obscurassa käsiteltiin sellaisia asioita, jotka liittyvät minun elämääni. Arviointiasteikko, 0 = ei käsitelty, 1 = käsiteltiin (N1486)

30 7.-8.-lk arviointi seikkailun huoneista vuosina 2013 (N448)


Lataa ppt "Arvo- ja terveyskasvatusohjelma Camera obscura Mäntsälä 2014 Tarkistuspiste 2."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google