Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laajennettu työssäoppiminen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Työpaikkaohjaajille suunnattu kysely keväällä 2011 Alustavia tuloksia.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laajennettu työssäoppiminen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Työpaikkaohjaajille suunnattu kysely keväällä 2011 Alustavia tuloksia."— Esityksen transkriptio:

1 Laajennettu työssäoppiminen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Työpaikkaohjaajille suunnattu kysely keväällä 2011 Alustavia tuloksia

2 Kyselyn taustaa Sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen työpaikkaohjaajia on koulutettu vuodesta 2009 lähtien osana laajennetun työssäoppimisen hanketta Koulutus on toteutettu ongelmaperustaisen oppimisen periaatteella ja sisältö on vastannut Opetushallituksen 2 ov:n Työpaikkaohjaajakoulutuksen perusteita 2.5. 2011 pidetyn koulutusiltapäivän yhteydessä 79 työpaikkaohjaajaa vastasi saamaansa koulutusta ja työssäoppimista koskevaan webropol-kyselyyn

3 1. Työpaikkasi

4 54321Yhteensäka. Tiedän ongelmaperustaisen oppimisen perusasiat. 39,24%46,84%12,66%1,27%0%794,24 Koulutus selkeytti työpaikkaohjaajan roolia.34,18%50,63%11,39%3,8%0%794,15 Sain oleellista tietoa ja tukea työssäoppimisen ohjaukseen. 29,11%55,7%15,19%0% 794,14 Sain oleellista tietoa ja tukea opiskelijan arviointiin. 26,58%50,63%20,25%2,53%0%794,01 Uusi opetussuunnitelma on laadittu työelämälähtöisesti. 7,59%41,77%44,3%6,33%0%793,51 Koulutus selkeytti opiskelijoiden opetussuunnitelman toteutusta. 10,13%45,57%36,71%7,59%0%793,58 Koulutuksen sisältö vastasi ennakko-odotuksiani.8,86%41,77%39,24%10,13%0%793,49 2. Koulutuksen sisältö

5 54321Yhteensäka. Omat kokemukset tutoriaaleista ovat tärkeitä työssäoppimisen ohjauksen näkökulmasta. 43,04%39,24%13,92%2,53%1,27%794,2 Tutoriaalit käynnistäneet ongelmat olivat aitoja työelämän tilanteita. 43,04%41,77%10,13%5,06%0%794,23 Tutoriaaleissa käydyt keskustelut vahvistivat minua työssäoppimisen ohjaajana. 37,97%43,04%16,46%1,27% 794,15 Tutoriaaleissa käydyt keskustelut vahvistivat minua opiskelijan arvioinnissa. 27,85%43,04%26,58%1,27% 793,95 Koulutus edisti työelämän ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. 24,36%52,56%17,95%5,13%0%783,96 Koulutuksesta on hyötyä organisaatiollemme.26,58%44,3%22,78%6,33%0%793,91 Koulutukseen oli varattu riittävästi aikaa.39,24%36,71%15,19%8,86%0%794,06 Koulutus onnistui kokonaisuutena hyvin.27,85%48,1%20,25%3,8%0%794 Vastaavanlaista koulutusta olisi hyvä järjestää työpaikallamme. 37,66%31,17%29,87%1,3%0%774,05 3. Koulutuksen toteutustapa

6 54321Yhteensäka. Minulla on mahdollisuus osallistua työpaikallani opiskelevien opiskelijoiden työssäoppimisen suunnitteluun. 20,25%36,71%25,32%15,19%2,53%793,57 Tiedän omat työssäoppimiseen sisältyvät vastuuni, oikeuteni ja velvollisuuteni. 54,43%29,11%13,92%2,53%0%794,35 Työssäoppimisen suunnittelussa on otettu huomioon työpaikkani edellytykset ja mahdollisuudet toimia työssäoppimispaikkana. 27,85%37,97%25,32%8,86%0%793,85 Työpaikallani on laadittu kirjallinen suunnitelma (esim. perehdytysohjelma) opiskelijoiden ohjaamista varten. 37,18%26,92%20,51%7,69% 783,78 4. Työssäoppimisen suunnittelu

7 54321Yhteensäka. Minulla on riittävät valmiudet toimia opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaajana. 36,36%49,35%14,29%0% 774,22 Käytän monipuolisesti eri menetelmiä opiskelijoiden ohjauksessa. 22,37%48,68%27,63%1,32%0%763,92 Saan esimieheltä tukea toimimiseen työssäoppimisen ohjaajana. 16,88%32,47%35,06%14,29%1,3%773,49 Saan työtovereiltani tukea toimimiseen työssäoppimisen ohjaajana. 30,26%43,42%22,37%3,95%0%764 Saan opettajilta tukea toimimiseen työssäoppimisen ohjaajana. 22,37%39,47%25%11,84%1,32%763,7 Yhteistyö ohjaavien opettajien kanssa toimii hyvin. 27,63%35,53%32,89%3,95%0%763,87 5. Työssäoppimisen toteuttaminen

8 54321Yhteensäka. Annan oppilaitoksen edustajille säännöllisesti palautetta työssäoppimiseen liittyvistä asioista. 6,49%24,68%44,16%22,08%2,6%773,1 Annettua palautetta on hyödynnetty työssäoppimisen järjestelyissä. 5,26%27,63%47,37%17,11%2,63%763,16 6. Työssäoppimisen kehittäminen

9 Työpaikkaohjaajakoulutuksen vahvuudet; esimerkkejä tutustui perusteellisesti ongelmalähtöiseen oppimiseen ja hyvä materiaali Kaikista suurin etu oli oppia ymmärtämään pbl:n mukaisen opiskelun toimintatapoja. Tutoriaalikoulutukset ovat hyviä, koska käytäntö oli niin lähellä siinä opettamisessa sai kokea opiskelijana olemista. tieto siitä, miten minun pitää ohjata opiskelijaa uudella tavalla, ohjaaja varmuus ja tieto. koulutuksen jälkeen ymmärtää paremmin opiskelijan oppimisen tavoitteita ja osaa nuorta ohjata ongelmaperusteisessa oppimisessa.

10 Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämisen kohteet ; esimerkkejä arviointikriteerien aukaisua ja tietoa miten opiskelijan täytyy tehdä näyttösuunnitelma, kuinka tarkasti kaikille työntekijöille järjestää vastaavanlaista koulutusta. Ryhmäkoko tärkeä. (Ei liian suurta porukkaa.) Aikataulu sopiva, eli riittävästi aikaa välillä pohtia asioita. Hienoa, että koulutus tuli työpaikalle. Se mahdollisti useamman osallistumisen koulutukseen. Voisiko lainsäädännön käydä myös pienryhmässä samalla? Arviontiin enemmän koulutusta. Kriteerien avaamista yms.

11 Kehittämisehdotuksia työssäoppimisen suunnitteluun kaikkien työpaikalla hyvä olla tietoisia opiskelusta ETUKÄTEEN KOULULTA SAATAVA MATERIAALIA OHJAUKSEN TUEKSI.OPISKELIJAT VOISIVAT KÄYDÄ TUTUSTUMASSA OSASTOON/TYÖPAIKKAANSA,MIHIN TULEVAT OPPILAIKSI Ennen työssäoppimisjakson alkamista oli mukava tavata työssäoppija ennen jakson alkua. tiiviimpi yhteistyö koulun/ohjaavan opettajan kanssa erityisesti alkuvaiheessa yhtäjaksoiseti opiskelija esim. viiden päivän jaksoissa

12 Kehittämisehdotuksia työssäoppimisen toteuttamiseen Aikaa täytyisi olla enemmin. Koko henkilökunta tulisi kouluttaa ENEMMÄN OPETTAJA KÄYTÄNNÖN KENTÄLLE,EI OHJAAMAAN,VAAN KESKUSTELEMAAN JA TUKEMAAN NUORTA OPISKELIJAA. työvuorosuunnittelu hankalaa toisinaan kun 3-vuorotyö ja oppimisjakson sisällä myös opiskelijalla koulupäiviä, viikonloppuisin ovat yleensä vapaalla ja ohjaaja töissä useasti viikonloppuisinkin.


Lataa ppt "Laajennettu työssäoppiminen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Työpaikkaohjaajille suunnattu kysely keväällä 2011 Alustavia tuloksia."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google