Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kanuuna seminaari Seinäjoki 14.11.13.  Aiemmissa malleissa lähtökohta, jossa määriteltiin hyvinvoinnin esteitä, joita sitten voitiin ratkoa  Toimintavalmius.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kanuuna seminaari Seinäjoki 14.11.13.  Aiemmissa malleissa lähtökohta, jossa määriteltiin hyvinvoinnin esteitä, joita sitten voitiin ratkoa  Toimintavalmius."— Esityksen transkriptio:

1 Kanuuna seminaari Seinäjoki 14.11.13

2  Aiemmissa malleissa lähtökohta, jossa määriteltiin hyvinvoinnin esteitä, joita sitten voitiin ratkoa  Toimintavalmius määrittelyssä eri ajatus – mukana on ohjelmallinen lähtökohta. Kun määritellään hyvinvointia ja siihen mittaristoa, tällöin syntyy myös hyvinvoinnin tukemisen suunnitelma ja ohjelma  Tästä syystä pitää miettiä tähän johdon tuki ja myös poliittinen ohjaus/hyväksyntä

3  Mikä rooli on subjektiivisilla ja objektiivisilla mittareilla? ◦ Esimerkkinä koulutustaso – tietääkö alhainen koulutustaso automaattisesti hyöty  Oleellista on toimintavalmiudet : terveys, tunteiden hallinta, yhteys toisiin jne.

4  Esimerkiksi onko sinulla mahdollisuus harrastaa niitä asioita, joita haluat?  Rinnalla voidaan kuitenkin mitata myös sitä, kuinka monet harrastavat mitäkin  Esiin tulee varmasti esiin alueiden eriarvoisuus – johtaa poliittisiin päätöksiin toimintojen suuntaamisesta  Miten eri toimijat saadaan sitoutumaan ohjelmaan?

5  Tietoa on, mutta sen vaikutus toimintaan ei ole vahva – yhteys ohut  Mitä toiminnoissa tarkoittaa vaikkapa se, että yksinhuoltajia on paljon?  Mittakaavat – mitkä asiat ovat pieniä ja alueellisia ja mitkä ovat laajoja – yhteiskunnallisia kysymyksiä?  Alueellisten toimintojen tulisi keskittyä käytännön toimintaan ja yhteiseen tekemiseen – kyse on myös toimintojen

6  Isossa kaupungissa ilmiöiden haltuunotto vaatii tilastollisesti merkittävää tietoa  Toisaalta tarvitaan pienemmän mittakaavan tiedon hankintaa, alhaalta ylöspäin – tavoittamaan ns. hiljaista tietoa  Raskas tilastollinen menetelmä ei sovi pienelle alueelle  - tavalla tai toisella kerätty ns. jalkautuva malli  - esim. varhaiskasvatuksen tiedon hyödyntäminen

7  Esimerkiksi tunnusluvut ovat teettäneet työtä ja vaatineet aikaa…mittaaminen ei ole alan perinnettä…  Merkitykselliset vertaisryhmät!  Voiko harrastaa yksin? – vrt. lintubongaus

8  Nuorten aito osallisuus!  Kaupungin palvelut laajasti – nuoret käyttävät laajasti erilaisia palveluita  Miksi emme saa yhteen erilaisia kyselyitä?  Mikä kannattaa selvittää valtakunnallisesti? Ja mikä alueellisesti räätälöiden  Mikä on laajojen tutkimusten, kuten kouluterveyskyselyn ja nuorisobarometrin asema? Ja kuinka niitä käsitellään yhteisesti?

9  Miten ryhmien tuloksellisuutta ja toimivuutta arvioidaan ja mitataan?  Tulisiko Kanuunalla olla jokin rooli tässä?  Mikä on laadukasta monialaista lasten- ja nuorten palveluiden ohjaustyötä?  Nostettiinko esiin oikeita kysymyksiä, miten niitä edistettiin ja saatettiin päätökseen  Laatukriteeristö monialaiselle ryhmälle?! Vrt. huoneentaulut ja muistilistat


Lataa ppt "Kanuuna seminaari Seinäjoki 14.11.13.  Aiemmissa malleissa lähtökohta, jossa määriteltiin hyvinvoinnin esteitä, joita sitten voitiin ratkoa  Toimintavalmius."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google