Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkimusosasto Mitä ja miksi? Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia nuorilla on täystyöllisyysmallista ja työvoimatalossa työskentelystä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkimusosasto Mitä ja miksi? Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia nuorilla on täystyöllisyysmallista ja työvoimatalossa työskentelystä."— Esityksen transkriptio:

1 Tutkimusosasto Mitä ja miksi? Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia nuorilla on täystyöllisyysmallista ja työvoimatalossa työskentelystä. –Keskiössä ovat paikallisten nuorten subjektiiviset kokemukset ja näkemykset paikallisesta hankkeesta. –Tutkijan tehtävänä on paikantaa tutkimuksen tulokset vastaamaan valtakunnallista hanketta – haasteellinen tehtävä. Tutkimuksen kohteena ovat nuoret 18-25 –vuotiaat työvoimataloon palkatut työntekijät. Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytetään puolistrukturoitua teemahaastattelua. –Pitkittäistutkimus, jossa nuoria haastateltiin ensimmäisen kerran syksyllä 2009. Seuraavat haastattelut tehdään keväällä 2010 ja sen jälkeen vielä 2 haastattelukierrosta vuoden välein vuosina 2011 ja 2012. –Tutkimuksessa pyritään vastaamaan siihen, miten nuorten ajatukset työttömyydestä, työstä, tulevaisuudesta, omasta itsestään jne. muuttuvat ‘työllistämisprojektin’ edetessä ja siirryttäessä pois työttömyydestä ja työvoimatalosta? Ensimmäiseen haastattelukierrokseen osallistui 8 nuorta, jotka osallistuivat syksyllä 2008 työnhakuklubiin eli ns. startti 1:een. Näistä nuorista tavoitettiin toiseen haastatteluun syksyllä 2009 vain kaksi. Lisäksi haastateltiin neljää ”uutta” nuorta.

2 Tutkimusosasto Alustavia tuloksia ensimmäisistä haastattelukierroksista Ensimmäiset ajatukset työllistämismallista epäileväisiä Ajatukset muuttuneet työnhakuklubin aikana myönteisemmiksi: koettiin paikkana, jossa voi miettiä, mitä elämässään haluaa tehdä Työvoimatalon toiminnasta odotettiin etenkin mahdollisuutta harjoitella talon palkalla ulkopuolisessa yrityksessä (3x1 kk) Kaikenlainen näpertely nähtiin parempana kuin kotona makaaminen ja joutilaana oleminen Saatuun tukeen oltiin tyytyväisiä, mutta toivottiin monipuolisempia työmahdollisuuksia. Raha motivoi, mutta päällimmäisenä olivat ajatukset työn/koulutuspaikan löytymisestä Monilla vahva kotipaikkasidonnaisuus: ei suurta halua muuttaa kauaksi kotiseuduilta Selvästi epätietoisuutta tulevaisuuden suhteen – herättää kysymyksiä koulujen opinnonohjauksen tasosta Haastatteluissa nousi esille sellaisia seikkoja liittyen motivointiin ja ”laiskottelusta” sanktiointiin, joita on syytä tarkastella laajemmin esimerkiksi prosessikuvauksen osahankkeessa.

3 Tutkimusosasto Pohdintaa Nuorilla (tutkimukseen osallistuneilla) vahva työmotivaatio Työvoimatalon maksama palkka askel itsenäiseen elämään – suuri merkitys nuorelle Työnhakuklubilla selkeä tarve erityisesti silloin, kun nuori etsii uutta alaa ja ohjausta uravalinnoilleen Jo muutaman kuukauden mittainen työttömyys passivoi – työvoimatalon rooli aktivoinnissa keskeinen Jos hanke pystyy estämään yhdenkin nuoren syrjätytymisen, on se säästänyt yhteiskunnan rahoja miljoonan euron verran – nuoret erityisryhmänä haaste mallille. Työvoimatalon haasteena on yhtäältä toimia kuin tavallisena työpaikkana, mutta toisaalta työvoimapoliittisena aktivoinnin työkaluna. –Keskeinen kysymys onkin, miten nämä kaksi pystytään yhdistämään niin, että nuoren työttömän tarpeisiin elämän yhdessä tärkeimmistä siirtymävaiheista pystytään vastaamaan ja häntä pystytään tukemaan riittävin ammatillisin ja moniammatillisin keinoin kohti työelämää. –Resurssit ja yksilökohtainen ohjaus!


Lataa ppt "Tutkimusosasto Mitä ja miksi? Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia nuorilla on täystyöllisyysmallista ja työvoimatalossa työskentelystä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google