Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hius- ja kauneudehoitoala

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hius- ja kauneudehoitoala"— Esityksen transkriptio:

1 Hius- ja kauneudehoitoala
Lajittelupeli Hius- ja kauneudehoitoala

2 Sisältö Alustus Jäteasioiden tärkeysjärjestys
Miksi ja miten ehkäistä syntyvän jätteen määrää? Elintarvike-, hotelli- ja ravintola-alan jätteet Pelin purku

3 Jätehuollon ensisijaisuusjärjestys
Vähennetään syntyvän jätteen määrää Käytetään jäte uudelleen sellaisenaan Kierrätetään jätteen sisältämä materiaali Hyödynnetään jätteen sisältämä energia Loppusijoitetaan jäte kaatopaikalle Jätteen synnyn ehkäisy JSE jätelaki 1072/1993 1 § Lain tavoite :Tämän lain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. 4 § Yleiset huolehtimisvelvollisuudet: Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. JSE, kierrätys, poltto vai kaatopaikka? esimerkkijätteenä sähkökaapeli, kaapelisuojaputket Miten ehkäistään: hyvä suunnittelu, materiaalien tarkka käyttö, materiaalitehokas työtapa jen. hyöty ei kuluteta luonnonvaroja jätettä ei synny toiminnan kustannukset pienenevät toimituskerrat harvenevat ja sitä kautta pakokaasupäästöt vähenevät… Jos poltetaan lämpöenergia loppusijoitettavan jätteen (kaatopaikalle menevän jätteen) määrä vähenee haitta päästöt kustannusten lisääntyminen… Kaatopaikka  hyöty / haitta turvallinen loppusijoitus luonnonvarojen haaskaus

4 Miksi vähentää jätteen määrää?
Kasvavat jätemäärät kertovat meille siitä, että yhteiskunnassa luonnonvaroja käytetään entistä enemmän ja ne päätyvät nopeammin jätteeksi. Mitä vähemmän luonnonvaroja käytetään, sitä vähemmän syntyy jätettä ja päästöjä ympäristöön. Ts. jäte on tuhlattua raaka-ainetta. MIPS (Material Input Per Service Unit) ekotehokkuuden mittaamiseen soveltuu hyvin MIPS. Se kertoo kulutuksen eli tuotteen tai palvelun aiheuttaman materiaalivirran käyttökertaa kohti. MIPS saadaan jakamalla luonnonvarojen kokonaiskulutus (MI) käyttökertojen määrällä (S). MIPS-laskenta ottaa huomioon kaikki materiaalivirrat tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta. Siten se ottaa huomioon myös ne ainemäärät, jotka on otettu luonnosta tuotteen valmistukseen, mutta jotka eivät sisälly itse tuotteeseen. Kun kaikki tuotteen valmistuksen takia alkuperäiseltä paikaltaan luonnon ekosysteemeistä siirretyt luonnonvarat otetaan huomioon, saadaan lopputulokseksi ns. ekologinen selkäreppu. Se sisältää myös tuotannon piilovirrat, kuten kaivosjätteet, kuljetuksissa kuluvan polttoaineen, valmistuksessa käytetyn veden ja energian sekä tuotteen pakkaukset. esimerkiksi yhden kultakilon tuottaminen on vaatinut kg kiinteitä materiaaleja kännykän (paino 150 – 200 g) ekologinen selkäreppu on n. 116 kg näin ollen, jos kännykkää ei ”uusi” joka vuosi, ehkäistään 150 grammaa painavan jätteen synty, niin säästetään grammaa luonnonvaroja! Auton elinkaari alkaa sen valmistukseen tarvittavien raaka-aineiden hankinnasta jatkuen tuotantoon, kauppaan ja käyttöön. Useiden tutkimusten mukaan tuotteiden käytön vaikutukset ympäristöön ovat suurimmat. Myös raaka-aineiden, tuotannolla ja puhdistuksella sekä painavien laitteiden kuljetuksilla on suuria vaikutuksia ympäristöön. Jätteiden synnyn ehkäisyn kannalta olennaista on, että autot valmistetaan helposti huollettaviksi ja korjattaviksi sekä varmistetaan varaosien saatavuus. Ympäristölle haitallisia vaikutuksia aiheutuu käytöstä poistetusta autoista ja varaosista. Toisaalta käytön aikainen energiankulutus aiheuttaa suuren osan autojen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Autoalalla eniten jätteitä syntyy korjaamolla ja maalaamossa. Korjaamon tulee olla selvillä auton korjauksessa, huollossa sekä maalaamisessa syntyvien jätteiden määrästä ja laadusta. Jätteet tulee lajitella paikallisten jätehuoltomääräysten edellyttämälä tavalla. HSY:n maksuton Petra-jätevertailu on työkalu pääkaupunkiseudun yritysten ja julkisten palvelujen jätemäärien seuraamiseen ja vertailuun. Järjestelmään jätetietojaan antaneet yritykset saavat vertailuraportteja alan keskiarvoihin, ja vuonna 2011 raportteihin liitetään myös jätteistä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt. Lisätietoa Petrasta: >Työkaluja

5 Miten vähentää jätteen määrää?
Syntyvän jätteen määrän vähentämisessä tärkeää on esim. materiaalien ja niiden elinkaaren tunteminen materiaalien käytön suunnittelu ja oikeaoppinen käyttö materiaalihukan välttäminen raaka-aineiden järkevä hankinta koneiden ja laitteiden energiataloudellinen käyttö sekä huolto ja kunnossapito .

6 Jätteen määrän vähentämisen keinoja hius- ja kauneudenhoitoalalla
Materiaalien käytön suunnittelu, materiaalihukan välttäminen Oikeaoppinen käyttö Turhan kertakäytön karsinminen Tarkoituksenmukaiset tilaus- ja pakkauskoot Hyötyjätteiden lajittelu Catering-tarjoilun valmistuksessa voidaan jätteen määrää vähentää ja hyödynnettävyyttä lisätä käytännössä muun muassa seuraavin keinoin: elintarvikkeiden hankinta vain tarvetta vastaava määrä hyvä suunnittelu, menekin arvioiminen mahdollisimman oikein  reseptien noudattaminen annoskoot ruokailijoiden tarpeen mukaan – ei metsurin annoksia toimistotyöntekijöille säästeliäs ja huolellinen raaka-aineiden ja muiden ainesten käyttö hukkien ja tähteiden uudelleen käyttö  ylijäämätuotteiden myyminen alennuksella tai luovuttaminen ruoka-aputoimintaan  pakkausten optimointi: uudelleen käytettävien pakkausten ja suurpakkausten sekä palautuspakkausten suosiminen sekä pakkausten keventäminen; kierrätyspakkauksia ovat esim. kananmunakennot ja maitolaatikot; materiaalina käytettäväksi voidaan kierrättää lasipurkit ja –pullot ja nestekartongit.  uudelleenkäytettävien pakkausten käsittely niin, etteivät ne sotkeennu  varastokirjanpidon tarkentaminen ja varastokierron hallinta niin, ettei raaka-aineita jää vanhenemaan hygienian hallinta niin, ettei raaka-aineita tai valmiita ruokia pilaamalla aiheuteta jätettä pitkien kuljetusten välttäminen  syntyvän jätteen lajittelu jo syntypaikalla vähentää kaatopaikalle joutuvan sekajätteen määrää; biojätteet voidaan kompostoida ja näin saada uutta multaa koneiden ja laitteiden oikea huolto ja puhdistus monet koneet ja laitteet käytetään loppuun itse tai myydään edelleen käytettäviksi. Osa käyttökelvottomista laitteista voidaan purkaa varaosiksi tai materiaalina hyödynnettäväksi. kaikki paperijäte voidaan kierrättää käytettäväksi kuituna uusien paperituotteiden valmistuksessa tai hyödyntää energiana erityisesti pesuaineiden käytön osalta voidaan nykyisin siirtyä haitattomampien aineiden tai pesuaineettomien menetelmien käyttöön. Biohajoavat ja fosfaatittomat pesuaineet kuuluvat haitattomampien aineiden ryhmään. pesu- ja desinfiointikertoja voidaan ehkä vähentää, pesuaineiden annostelua tarkistaa sekä käyttää aineita tarkoituksenmukaisesti eli valita oikea aine pesukohteeseen. Uusinta tekniikka edustaa vedetön siivous keittiössä. Yritystoiminnassa Esim. markkinointi: paperista sähköiseen materiaaliin Asiakas- ja tuoterekisteri ym. sähköisenä Ympäristönäkökohtien huomioiminen liikeideassa

7 Hiusalan jätteet Vanhentuneet ja pilalle menneet tuotteet
Pakkausjätteet (pahvi, paperi, muovi: pullot, purkit, kääreet) Niska-, latva- ja suojapaperit Foliot Vanut Värituubit Aerosolipullot Käsineet Hiukset Keskusteltavaa: Mitä jätettä syntyy eniten työpaikkaruokailun yhteydessä kahvilassa pikaruokapaikassa

8 Kauneudenhoitoalan jätteet
Ylijäämätuotteet Pakkausjätteet Naamiojätteet, ”mudat”, vahajätteet UÄ-geeli, hiekka, elektrodit Lamput ja putket Foliot Väriaineet, kynsilakkapullot, vanhenevat lakat Käsineet Terät Rikkinäiset pientarvikkeet lasiampullit Keskusteltavaa: Mitä jätettä syntyy eniten työpaikkaruokailun yhteydessä kahvilassa pikaruokapaikassa

9 Hius- ja kauneudenhoitoalan vaaralliset jätteet
Elohopeaa sisältävät loisteputket ja –lamput Raskasmetalleja sisältävät akut ja paristot Vanhat kylmälaitteet Vaarallisia aineita sisältävät kemialliset tuotteet (selviää pakkausmerkinnöistä) Permanentti- ja väriaineet Aerosolit, joissa ponneaineena palava neste kuten propaani tai butaani Osa puhdistus- ja desinfektioaineista Tapauskohtaisia ovat esim. mikrohiontahiekka ja akryylimassa Kynsilakkapullot (jos lakka ei ole kuivunut) Tulostimien värikasetit (jos sisältää mustetta ja kaseteille ei ole kierrätysmahdollisuutta) Vaarallisten jätteiden säilytykseltä edellytetään yleensä samanlaista varastointia kuin vastaavilta kemikaaleilta.

10 Hius- ja kauneudenhoitoalan erityisjätteet
Viiltävät ja pistävät jätteet Terät lasiampullit

11 Liikkeenhoidossa ja asiakaspalvelussa syntyvät jätteet
kahvinporot kahvimukit aikakauslehdet pesuainepakkaukset desinfiointiliuokset poisheitettävät siivous- yms. välineet kopiopaperit ruuantähteet värikasetit loisteputket, lamput yms.

12 Pelin ohjeistus Peliin kuuluu lajittelualustat (erillinen pdf), jotka koostuvat erilaisista jäteastioista Oppilaitoksessa kootaan ”jätepussiin” (puhtaita) jätteitä ja/tai kuvia erilaisista jätteistä Kertakäyttökäsine, kynsilakkapullo, vanuja Pelin ideana on, että jätteet asetetaan oikeaan jäteastiaan, lajitteluvalinnat käydään yhdessä läpi ja pohditaan myös jätteen syntyä ehkäiseviä vaihtoehtoja Parhaiten oppi menee perille käsittelemällä konkreettisia juttuja. Tämä tapahtuu niin, että oppilaitos kokoaa ”jätepussin” oikeista (puhtaista/turvallisista) jäteistä, jonka oppilaat sitten lajittelevat.

13

14

15 sairaalalasille on oma keräysjärjestelmä
Pakkauslasijäte sairaalalasille on oma keräysjärjestelmä

16 Vaarallinen jäte

17 Pistävä ja viiltävä jäte

18

19

20 Hius- ja kauneudenhoitoala
Lajittelupelin purku Hius- ja kauneudenhoitoala

21 Muistutukseksi Jätehuollon tärkeysjärjestys
Ensin pyritään ehkäisemään jätteen synty. Jos se ei onnistu, niin huolehditaan jätteen asianmukaisesta uudelleenkäytöstä ja sen jälkeen kierrätyksestä ennen laitosmaista polttoa tai kaatopaikalle sijoittamista.

22 Pistävä ja viiltävä jäte Tartuntavaarallinen jäte
Lasi Paperi Sekajäte Energiajäte Biojäte tai + Vaarallinen jäte Pistävä ja viiltävä jäte Tartuntavaarallinen jäte

23 Miten toimia, jos kaikkia jätejakeita ei kerätä
Lajitteluohjeet löydät HSY:n kotisivuilta


Lataa ppt "Hius- ja kauneudehoitoala"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google