Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Www.helsinki.fi/yliopisto Teologiaa ja farmasiaa på svenska Toinen kotimainen kieli kandidaatin tutkinnossa 9.9.2014Kielikeskus Ullamaija Fiilin1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Www.helsinki.fi/yliopisto Teologiaa ja farmasiaa på svenska Toinen kotimainen kieli kandidaatin tutkinnossa 9.9.2014Kielikeskus Ullamaija Fiilin1."— Esityksen transkriptio:

1 www.helsinki.fi/yliopisto Teologiaa ja farmasiaa på svenska Toinen kotimainen kieli kandidaatin tutkinnossa 9.9.2014Kielikeskus Ullamaija Fiilin1

2 www.helsinki.fi/yliopisto Yliopistolaissa todetaan, että opiskelijan tulee kandidaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa: Suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan (laki 424/2003, asetus 481/2003) vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Toinen kotimainen kieli, ruotsi Miksi?

3 www.helsinki.fi/yliopisto Ruotsia opiskellaan oman tieteenalan tarpeisiin räätälöidyillä kursseilla (yli 70 kurssinimikettä) Kurssien laajuus on 3-5 opintopistettä, pienin luonnontieteissä, suurin humanisteilla, juristeilla ja farmaseuteilla. 1 op = 12-15 t luokkaopetusta, saman verran itsenäistä työtä kurssit n. 42 t, 56 t, 70 t. Miten?

4 www.helsinki.fi/yliopisto Laajuudesta riippumatta tavoite on sama: saavuttaa vähintään tyydyttävä (B1) suullinen ja kirjallinen kielitaito. Hyvän taidon (B2) saavuttaneet ovat yleensä suorittaneet laajemman kurssin. Kurssin päätteeksi aina kirjallinen ja suullinen koe. Arviointi

5 www.helsinki.fi/yliopisto Sama taitotaso kuin valtionhallinnon kielitutkinnoissa Kytketty viitekehykseen CEFR B1 ja B2 Valtakunnallinen testauksen yhtenäistämishanke korkeakouluissa 2004-5 Säännöllisiä testausharjoituksia Virallinen status

6 www.helsinki.fi/yliopisto Yo-kokeen arvosana magna cum laude tai vastaavat taidot usein riittävä perustaitotaso Jos taidot eivät vielä riitä Valmennuskurssi Suullisen taidon valmennuskurssi Kieliopin kertauskurssi Harjoituksia verkossa, Språknät Aiemmat taidot

7 www.helsinki.fi/yliopisto Kielitaidon puuttuminen estää työllistymisen julkisissa tehtävissä esim. hoitoalalla Joissain tiedekunnissa ei koskaan vapautusta ruotsin opinnoista esim. oikeustieteellinen, lääketieteellinen Miksi tärkeä myös koulussa ruotsista vapautetuille?

8 www.helsinki.fi/yliopisto Alkeiskurssi 1 ja 2 Jatkokurssi 1 ja 2 Kielioppikurssi 2 op Suullisen taidon kurssi 2 op 1-2 vuoden aikana 16 op, tavoitetaso A2-B1 Kansainväliset opiskelijat Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat Ulkomailla lukion käyneet suomalaiset opiskelijat Ruotsin opinnot vajaat tai puuttuvat kokonaan

9 www.helsinki.fi/yliopisto Tavanomaisten kurssien lisäksi tarjolla Intensiivikursseja Monimuotokursseja Kielikurssin ja ruotsiksi pidetyn oman aineen kurssin yhdistelmiä Opintojakson voi suorittaa korvaavilla kokeilla. Tiedekuntakurssin jälkeen taitojaan voi ylläpitää ja syventää erilaisilla avancerad-kursseilla Kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus sivuaineeksi Suoritustapoja

10 www.helsinki.fi/yliopisto Työkielenä kurssilla aina ruotsi Materiaalina kurssimoniste, äänitteitä, verkkomateriaaleja esim. Språknät, internetin aineistoja, ammattilehtiä, joskus oppikirja esim. Svenska för läkare Usein kurssin tukena Moodle Opettajien koostamat materiaalit täydentyvät opiskelijoiden tuomilla teksteillä Kurssien sisältö

11 www.helsinki.fi/yliopisto Luetaan oman alan autenttisia tekstejä. Kuunnellaan/katsotaan aiheisiin liittyviä tallenteita. Keskustellaan, referoidaan, kommentoidaan, pienryhmissä, koko luokan kesken. Pidetään suullisia keskustelunalustuksia.

12 www.helsinki.fi/yliopisto Harjoitellaan tulevia työtilanteita, esim. asiakaspalvelutilanteet apteekissa: neuvonta, lääkepakkausten ohjetekstit, Kirjoitetaan käsiteltävistä aihepiireistä erilaisia tekstejä. Käydään läpi kieliopin perusasiat. Tehdään opintoretkiä esim. ruotsinkieliset Studia generalia-luennot, teatteri, filmi, laitokset, Arbis, Hanasaari, Nifin.

13 www.helsinki.fi/yliopisto Teologinen tiedekunta Oikeustieteellinen Farmaseuttinen Lääketieteellinen Kirjallisen taidon kurssi Suullisen taidon kurssi Hammaslääketieteellinen Eläinlääketieteellinen Erilaiset oppijat, kaikki tiedekunnat Tiedekunta- ja ainekohtaisia kursseja

14 www.helsinki.fi/yliopisto alla ämnen kommunikation, allmän statslära, politisk historia socialvetenskaper Valtiotieteellinen tiedekunta

15 www.helsinki.fi/yliopisto Miljöekologi Biokemi, bioteknik, genetik, allmän mikrobiologi, fysiologi och neurovetenskap Miljöförändring och -politik, miljöekologi, ekologi och evolutionsbiologi, växtbiologi, akvatiska vetenskaper biologi, akvatiska vetenskaper samt miljövetenskaper Bio- ja ympäristötieteellinen

16 www.helsinki.fi/yliopisto biotekniikka, elintarvikekemia ja - teknologia, maaperä- ja ympäristötiede, mikrobiologia, ravitsemustiede kasvintuotannon biologia, kotieläintiede, maatalous- ja ympäristöteknologia, biotekniikka ja ympäristötiede elintarvike-, maatalous-, ympäristö- ja kuluttajaekonomia, markkinointi, neuvontaoppi, maatalousyrittäjyys Maatalous-metsätieteellinen

17 www.helsinki.fi/yliopisto metsäekologia, metsätalous, puumarkkinatiede, metsävaratiede ja -teknologia, riistanhoito Miljö och u-länder Skogsbruk runt Östersjön Taloustieteen laitoksen MAK-hankkeen opiskelijat -metsätieteellinen

18 www.helsinki.fi/yliopisto Historia-aineet Kieliaineet Maailman kulttuurien laitoksen opiskelijat Musiikkitiede ja muut taideaineet Taideaineet Humanistinen

19 www.helsinki.fi/yliopisto atk maantiede, geologia kemia atk, mat, fys opettajaksi opiskelevat Matemaattis-luonnontieteellinen

20 www.helsinki.fi/yliopisto luokanopettajat, erityispedagogiikka käsityönopettajat kotitalous lastentarhanopettajat ja varhaiskasvatus yleinen ja aikuiskasvatustiede psykologia, kognitiotiede puhetieteet (fonetiikka, puheviestintä, logopedia) Käyttäytymistieteellinen tiedekunta


Lataa ppt "Www.helsinki.fi/yliopisto Teologiaa ja farmasiaa på svenska Toinen kotimainen kieli kandidaatin tutkinnossa 9.9.2014Kielikeskus Ullamaija Fiilin1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google